Львів
C
» » Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

Виробничі нещасні випадки – це події, в результаті яких застрахована фізична особа отримала ушкодження здоров'я, що відбулося на робочому місці на території підприємства чи поза її (у встановлених випадках). Наслідком таких подій зазвичай є тимчасова або стійка непрацездатність і навіть смерть. Нещасним випадком поза виробництва вважають аналогічна подія, не пов'язане з виконанням трудових обов'язків.

Причини травматизму на виробництві

Працівники будь-якій галузі в тій чи іншій мірі схильні до ризику отримати збитки здоров'ю. Це не залежить від того, сидить співробітник в затишному офісі за столом або працює на небезпечному і шкідливому виробництві. Неординарна ситуація може статися в будь-якому місці, і не кожен роботодавець до цього підготовлений. Згідно з даними розслідування інцидентів виробничого травматизму, виділені наступні причини нещасних випадків:


 • технічна складова – несправне обладнання або потенційно небезпечні частини машин (рухомі елементи, електрика, підвищена або знижена температура матеріалів);
 • трудові умови – безлад на робочому місці, його неергономичность, шум, порушення вентиляції і температури повітря;
 • дії персоналу – брак досвіду роботи, відсутність інформації про специфіку виробництва та інші фактори, вік, стан здоров'я;
 • позаштатні ситуації.
 • Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  Саме ці причини найчастіше спричиняють нещасні випадки. Це, звичайно, далеко не повний перелік, але основна частина тих ситуацій, які зазвичай призводять до травматизму.

  Класифікація за ступенем тяжкості

  Каліцтва, отримані в період виконання трудових обов'язків, поділяють на різні групи. Їх формують на підставі ідентичних причин, характеру шкоди і кількості постраждалих осіб. Одним з головних показників є градація нещасних випадків за ступенем тяжкості ушкоджень:


 • легкі – отримані травми, які незначно і тимчасово впливають на загальний стан та працездатність;
 • важкі – значні пошкодження, що вимагають тривалого відновлення, інвалідність;
 • зі смертельним результатом.
 • Визначення категорії виробничого нещасного випадку здійснюється за допомогою лікарів. Для цього використовується форма №315/у. Вона видається тим медичним закладом, куди в першу чергу потерпілий звернувся за допомогою, за першим запитом підприємства.
  Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  Виділяють також і групові нещасні випадки. Це виробничий травматизм, отриманий двома і більше працівниками в результаті однієї події. Розрізняють і «важкий» нещасний випадок групи осіб, коли один чоловік отримав важкі каліцтва або помер.

  Що відноситься до виробничого травматизму?

  Не кожне несприятливе подія, що призводить до порушень стану здоров'я, можна віднести саме до виробничих травм. Значну роль у визначенні відіграє місце і час події. Виробничі нещасні випадки – це несприятливі події, що відбулися:
 • на ділянці робота–будинок, якщо відстань долається на робочому транспорті;
 • на території підприємства протягом трудового дня, незалежно від того, чи перебуває працівник на своєму робочому місці або відпочиває;
 • у періоди технічного обслуговування обладнання, а також виконання підготовчо-заключних робіт, навіть якщо трудовий день закінчився;
 • під час заходів особистої гігієни, здійснюваної на території роботодавця;
 • при виконанні доручень з використанням особистого чи службового транспорту;
 • у період усунення аварій, стихійного лиха на об'єктах майна підприємства;
 • на шляху прямування до пункту призначення відрядження і з нього згідно маршруту.
 • Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

  В якості осіб, які беруть участь у діяльності підприємства, виступають не лише ті, хто уклав трудовий договір, але і всякий, хто бере участь у виробництві. Це студенти-практиканти або особи, які проходять перенавчання, в'язні тюрем і пацієнти з психічним розладом, чия праця залучається. Загалом, кожен, хто здійснює робочі обов'язки, незалежно від мети (робота, навчання, особиста ініціатива, виправний працю).

  Розслідування нещасних випадків на виробництві

  Усяке подія в результаті виконання норм праці і спричинило за собою порушення стану здоров'я, має бути оголошено і розслідувана. Ця процедура обов'язкова до виконання кожним роботодавцем. Розслідування нещасних випадків на виробництві дозволяє встановити причини події, а також отримати потерпілому грошову компенсацію збитку. Процес здійснюється на підставі Положення №73 від 24. 10. 02 р. і ст. 227– 231 ТК РФ.
  Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  Розслідуванню підлягають всі події, які потягли за собою травми будь-якого типу (у т. ч. отримані від іншої особи), які виникли внаслідок зовнішнього впливу, що призвели до стійкої або тимчасової втрати працездатності, смерті або необхідності переведення на іншу роботу.

  Дії роботодавця при виробничий травматизм

  Нещасний випадок є серйозною нештатної ситуацією, що вимагає негайних дій. Роботодавець або його законний представник зобов'язаний:
 • організувати надання першої медичної допомоги і транспортування потерпілого (при потребі) лікарню;
 • прийняти екстрені заходи по усуненню аварії або іншої надзвичайної ситуації, яка може призвести до травматизму інших співробітників;
 • забезпечити збереження обстановки моменту події, якщо це не загрожує здоров'ю інших осіб, або ж зробити фіксування ситуації (фотографування, відеозйомка);
 • проінформувати органи, зазначені у ст. 228 ТК РФ та інших нормативних актах або ФЗ, про те, що трапилося;
 • у разі тяжких ушкоджень або смертельного результату сповістити родичів потерпілого;
 • прийняти всі необхідні заходи для організації і проведення розслідування.
 • Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  Працівники, в свою чергу, зобов'язані своєчасно сповіщати про аварійних та надзвичайних ситуаціях на виробництві, стан свого здоров'я та ознаки професійної хвороби.

  Створення комісії з розслідування виробничого травматизму

  Порядок розслідування нещасних випадків потребує негайного створення комісії, склад якої визначається залежно від ступеня тяжкості події. Загальна кількість учасників становить не менше 3 осіб і утворює непарне число. Серед них не повинно бути особа, яка відповідає за дотримання безпеки та охорони праці на ділянці події. Кожен із потерпілих або його довірена особа має право бути членом комісії. Порядок розслідування нещасних випадків (у т. ч. групових) з «легкими» наслідками для здоров'я передбачає створення комісії, обов'язково включає в себе:
 • керівника підприємства або його заступника (представника);
 • членів профспілки працівників з охорони праці;
 • спеціаліста з охорони праці.
 • У разі виникнення травматизму працівників фізичної особи представники профспілки замінюються на осіб з боку потерпілого, а інженер з охорони праці може бути найнятий на договірній основі.
  Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  Якщо шкоду здоров'ю оцінюється як важкий або спричинив смерть, то комісія створюється із залученням:
 • держ. інспектора праці;
 • органів виконавчої влади суб'єкта РФ, у якому стався нещасний випадок;
 • осіб страховика;
 • членів профспілки.
 • Якщо в першому випадку комісію очолює керівник, то в другому – інспектор праці. Об'єкти, що перебувають під контролем Ростехнагляду, підпорядковуються їх рішень.

  Порядок проведення розслідування та строки

  Комісія після формування приступає до негайних дій, які полягають у огляді місця події, опитування очевидців, ознайомлення з нормативними актами, що характеризують стан об'єкта та обладнання. У процесі розслідування встановлюється контакт з профспілковою організацією, яка надає інформацію про відсотковому відношенні провини працівника в тому, що трапилося. На підставі отриманих даних, комісія встановлює обставини і причини, винних у цьому осіб і кваліфікує подію як виробничий або невиробничий травматизм. Отримання «легких» травм зобов'язує комісію завершити розслідування протягом 3 днів з дня події. Важкі випадки вимагають 15 днів. Якщо непрацездатність у працівника виявилася не відразу, то процес триває протягом місяця з дня подання потерпілим заяви. В обов'язковому порядку проводиться облік нещасних випадків на виробництві, який ведеться згідно розробленій формі в журналі реєстрації пригод. Копія акта розслідування зберігається у роботодавця протягом 45 років. При встановленні причин групового і важкого травматизму документи надсилаються і в певні органи.

  Надання першої допомоги при нещасних випадках

  Кожне підприємство повинне мати власну інструкцію з надання первинної невідкладної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Співробітники повинні володіти навичками самостійної і взаємодопомоги. При виникненні позаштатної ситуації необхідно тверезо оцінити що відбувається, звернутися до кваліфікованого фахівця, якщо такий є на підприємстві, та викликати швидку. По можливості слід забезпечити потерпілому безпека і оцінити його стан (пульс, характер дихання, колір шкіри, наявність свідомості та інше), про що повідомити лікарям.
  Нещасні випадки - це Причини нещасних випадків. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  Розслідування та облік нещасних випадків повинні здійснюватися під відповідному контролем. На кону безпека життя трудящих. Не слід заохочувати бажання роботодавця піти від відповідальності.