Львів
C
» » Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

В останні десятиліття з телевізійних передач, новин та преси ми все більше дізнаємося про почастішали катастрофи: аварії автомашин, випадках аварій на залізницях, пожежах і несправності літаків (вертольотів), а також теплоходів. Чи Не означає це, що жити в світі стає все важче, а прогрес заміщається регресом? Розвиваючись в руслі прогресу, стикаємося ми з зростаючим ризиком? Переборне це і як з цим боротися?

Небезпеки природного походження

Природні екологічні і техногенні ризики були завжди. Вони мають об'єктивні причини є наслідком розвитку еволюції. Можемо зазначити, що до небезпек природного походження відносяться: землетруси в нестійких зонах, океанічні цунамі в південних морях, виверження пепло-лавових вулканів, сильні урагани і смерчі. Також проявляються такі небезпеки, як смерчі (торнадо), гірські сіли і лавини, що вирують на рівнинах заметілі і бурани, річкові повені та потопи, заливають величезні простори, і буйства вогняної стихії - пожежі. Крім того, Земля з космосу піддається небезпекам: це астероїди, що падають на Землю, осколки від вибухів космічних ракет і станцій, оточили планету суцільний "сферою Дайсона", і т. д. Найбільшими природними катастрофами також є тропічні шторми та повені від цунамі, великі посухи, свирепствующие на материках і змінюють хід історії. Катастрофи такого типу в процентному співвідношенні розподіляються так: відповідно, 33 %, далі 30 %, 15 % і 11 % від загального верхнього рівня катастроф. На інші види катастроф залишиться лише 11 %.

Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

Статистичні дані

На планеті немає такого місця, де б не було найбільших катастроф. Найбільша їх кількість припадає на східну частину євразійського континенту (39 % від загального числа катастроф, що сталися на Землі), далі за зменшенням йдуть обидві Америки (25 %), потім Європа (14 %) і Африка (13 %). На Океанію залишається 10 %. Виникає парадокс сучасної цивілізації: з епохою НТР життя поліпшується, середня тривалість життя зростає, світ стає безпечніше, але число великих природних і техногенних аварій і катастроф зростає. Підсумки Всесвітньої конференції (Йокогама, 1994 р.) визначили, що збиток від високонебезпечних природних проявів щороку збільшується на шість відсотків. В історії людства великі, планетарного значення катастрофи - екологічні, природні та техногенні - відбувалися кілька разів. На зорі розвитку людини і суспільства перша еколого-технологічна катастрофа сталася при переході від мисливського способу життя і збиральництва до осілого землеробства. Тут причиною катастрофи виступав не розум, а стандарти і навички "печерного" мислення. Розум людини мало відрізнявся від сучасного. Їм заважав накопичений досвід, локальні природні і соціальні умови, вони не могли спрогнозувати майбутнє. Також не раз виникали локальні екологічні кризи: Месопотамія, Давній Єгипет, давня Індія

Що це таке?

Природно-техногенними ризиками стратегічного значення є виникнення і занепаду цивілізацій (держав), науково-технічна революція, яка охопила всю Землю. А також реалізується на очах екологічну (природно-технологічний) криза укупі з глобальним потеплінням (за іншими джерелами - охолодженням).
Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

Причини виникнення

Дуже швидкими темпами зростає кількість населення в містах. З 1970 р. чисельність людей на Землі зростала на 17 % у рік, а в містах і зовсім на 4 %. Збільшувався відсоток переселенців в містах, вони освоювали небезпечні для проживання місця: звалища, схили міських ярів, заплави нечистих річок, прибережні малообжиті ділянки траси теплових ліній, підвали. Ситуація ускладнюється відсутністю необхідної інженерної інфраструктури на нових територіях і на незакінчених будівництвах будівель та будинків, що не пройшли екологічну, технологічну експертизу. Все це вказує на те, що міста опиняються в центрі стихійних лих. Звідси і біди людей, набувають масового характеру. Відбулася у травні 1994 р. Всесвітня конференція в місті Йокогама (Японія) прийняла декларацію, констатуючу, що зменшення шкоди від природних небезпек повинно бути пріоритетним напрямком державної стратегії сталого розвитку. Така стратегія розвитку (стратегія боротьби з природними небезпеками) повинна ґрунтуватися на прогнозуванні і своєчасного попередження населення.
Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

Визначення терміна

Техногенний ризик - це загальний показник функціональної роботи всіх елементів системи в техносфери. Він характеризує можливість реалізації небезпек і катастроф при використанні машин і механізмів. Визначається через показник небезпечного впливу на об'єкти і живі істоти. У теорії прийнято позначати: техногенний ризик - Rt, індивідуальний ризик - Ri, соціальний ризик - Rc. Індивідуальний і соціальний ризик у зонах небезпечного (технолого-екологічного) об'єкта залежать від значення Rt-об'єкта. По мірі віддалення від об'єкта небезпека зменшується.
Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

Класифікація

Техногенні ризики прийнято ділити на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх ризиків відносяться:
 • внутрішні технічні руйнування або техногенні аварії (виникають підземні води тощо);
 • внутрішні виникають пожежі (вогняні торнадо) і виробничі вибухи.
 • До зовнішніх ризиків відносяться:
 • природні впливи, пов'язані з кризовими явищами навколишнього природного середовища;
 • зовнішні ураганні пожежі і вибухи на промислових об'єктах;
 • випадки актів тероризму, мають соціальні наслідки;
 • наступальні операції та військові дії із застосуванням новітніх озброєнь.
 • Класи ризиків за масштабом

  Внаслідок відмінності за видами наслідків природно-техногенні ризики можна розділити на допустимі класи:
 • планетарні техногенні катастрофи;
 • земні глобальні катастрофи;
 • масштабні національні та регіональні катастрофи;
 • локальні місцеві і объектовые аварії.
 • Можемо виділити, що катастрофи планетарного масштабу виникають в результаті зіткнення з великими астероїдами, від наслідків "ядерної зими". Катастрофи планетарного значення також виникають із-за змін полюсів Землі, зледенінь величезних територій, екологічних потрясінь та інших впливів.
  Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки
  До глобальних ризиків відносяться небезпеки, що виходять від ядерних реакторів при їх вибухах; від атомних об'єктів військового та іншого призначення; від природних землетрусів і вивержень вулканів, цунамі, затопляющих материки, від ураганів і т. п. Періодичність повторень - 30-40 років.

  Національні та регіональні небезпеки об'єднаємо в один ряд: причини їх виникнення (і наслідки від них) одні й ті ж. Це найсильніші землетруси, повені і лісові (степові) пожежі. Аварії на магістральних трубопроводах створюють додатковий ризик для транспортних ліній і ліній електропередач. Загрози при транспортування великих мас людей та небезпечних вантажів мають важливе значення в регіонах. Локальні місцеві та об'єктні аварії мають велике значення, особливо для міст і навколишніх районів. Такі явища, як обвалення будівель, пожежі і вибухи на виробництві і в цивільному будівництві, викиди радіоактивних і отруйних речовин, помітно позначаються на здоров'я і життя людей.
  Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки
  Отже, розглядаючи питання про технічних системах і техногенних ризиків, можемо резюмувати, що при перебуванні в зонах дії МС людина піддається впливу, яке визначається властивостями ТЗ і тривалістю перебування в небезпечній зоні. У зв'язку з цим все більш актуальною стає проблема надійності систем і технологічного обладнання. Ризики техногенного характеру класифікуються:
 • за видами впливу: на хімічні, радіаційні, біологічні та транспортні, а також на стихійні лиха;
 • по ступеня заподіяння шкоди: ризик ураження людини, рівень ризику летального результату індивіда, очікуваний ризик матеріального збитку, ризик шкоди природному середовищу, інші інтегральні (імовірнісні) ризики.
 • Для чого потрібен аналіз

  Аналіз техногенного ризику - це процес пізнавання небезпек і оцінка майбутніх аварій на об'єктах виробництва, майна або оцінка збитку навколишньому середовищу. Також це аналіз розпізнавання небезпек і оцінка ризику для всіх груп людей і окремої людини, майна і навколишнього природного середовища. Ступінь ризику показує верхню оцінку ймовірності небезпечної події з негативним результатом і можливу втрату. Оцінка ризику передбачає аналіз його частоти, аналіз наслідків від ТЗ та їх інтегральне поєднання.
  Отже, техногенні екологічні ризики в цілому виражають:
 • ймовірність екологічних лих, що виникають у результаті господарської діяльності;
 • ймовірність екологічних катастроф, викликаних аваріями ТЗ.
 • Екологічні ризики прийнято характеризувати за видами:
 • соціально-екологічний ризик;
 • еколого-економічний ризик;
 • технічний та індивідуальний ризик.
 • Техногенні небезпеки: види, аналіз, наслідки

  Процедура оцінювання ризиків

  Оцінка техногенних ризиків проводиться за процедурою, що включає:
 • Створення еколого-географічної бази даних про регіон.
 • Інвентаризацію небезпечних промислових об'єктів в регіоні та видів господарської діяльності.
 • Оцінку кількісних характеристик для навколишнього середовища (ОС) і здоров'я всього населення в регіоні.
 • Аналіз інфраструктури регіону та організацію систем безпеки, також у випадках надзвичайних ситуацій (НС).
 • Повну розробку та обґрунтування вектора оптимальних стратегій і планів дій.
 • Формулювання сумарних стратегій управління та розробку загальних планів оперативних дій.
 • Способи зменшення ризику

  Зниження техногенного ризику ґрунтується на таких передових методах, як:
 • Побудова систем захисту від техногенних (екологічних) аварій і катастроф.
 • Загальний аналіз і моніторинг технічних систем та операторів (персоналу) технічного об'єкта (ТО).
 • Застосування можливих засобів для запобігання та усунення надзвичайних ситуацій (НС) у виробництві.
 • Вплив на екологію

  Наслідки техногенних ризиків в природі проявляються в забрудненні водойм, ґрунтів, атмосфери і питної води. До головних ресурсів питної води відносяться підземні ґрунтові води. Основними забруднюючими факторами є:
 • мінеральні добрива і пестициди;
 • вигрібні ями (відстійники) на сільськогосподарських підприємствах;
 • системи загальної каналізації;
 • непідконтрольні звалища сміття і покинуті кар'єри;
 • зношені трубопроводи, розташовані під землею;
 • відходи і викиди промислових об'єктів та інші фактори.
 • Побутове та будівельне сміття, а також харчові відходи можуть бути джерелом захворювань.