Львів
C
» » Туреччина: форма правління і державний устрій

Туреччина: форма правління і державний устрій

Турецька Республіка часто опиняється в центрі уваги з-за активної ролі, яку вона грає на світовій арені. Внутрішня політична життя цієї країни також викликає великий інтерес. Досить заплутаною виглядає змішана форма правління в Туреччині. Що це таке? Дана президентсько-парламентська модель з-за своєї неоднозначності вимагає особливих пояснень.

Загальні відомості

Республіка являє собою так зване трансконтинентальне держава. Її основна частина розташована в Азії, проте близько трьох відсотків території знаходиться в Південній Європі. Егейське, Чорне і Середземне моря оточують держава з трьох сторін. Столицею Турецької Республіки є Анкара, в той час як Стамбул являє собою найбільший місто, а також культурний і діловий центр. Це держава має велике геополітичне значення. Турецька Республіка давно визнана світовим співтовариством як впливової регіональної держави. Дане положення вона займає завдяки своїм досягненням в економічній, дипломатичній і військовій сферах.
Туреччина: форма правління і державний устрійОсманська імперія

Форма правління в Туреччині досі продовжує відчувати на собі вплив національних особливостей і політичних традицій, що склалися протягом багатовікової історії. Легендарна Османська імперія в час свого розквіту повністю контролювала десятки країн і тримала в страху всю Європу. Найвищу позицію в її державній системі займав султан, що мав не тільки світське, але і релігійну владу. Форма правління в Туреччині в ту епоху передбачала підпорядкування представників духовенства монарху. Султан був абсолютним володарем, однак делегував значну частину своїх повноважень радників і міністрів. Часто реальним главою держави був великий візир. Правителі бейликов (найбільших адміністративних одиниць) володіли великий незалежністю.


Всі жителі імперії, включаючи навіть самих високопоставлених чиновників, вважалися рабами монарха. Дивно, але така форма правління та адміністративно-територіального устрою в Туреччині османського періоду не забезпечувала ефективного контролю над державою. Місцеві провінційні влади часто діяли не просто незалежно, але і всупереч волі султана. Іноді регіональні правителі навіть воювали один з одним. В кінці XIX століття була зроблена спроба встановлення конституційної монархії. Однак до того часу Османська імперія вже перебувала в глибокому занепаді, і ця реформа не змогла запобігти її руйнуванню.

Утворення республіки

Сучасна форма правління в Туреччині була закладена Мустафою Кемалем Ататюрком. Він став першим президентом республіки, створеної після повалення останнього султана Османської імперії в 1922 році. Величезна держава, колись наводила жах на християнські європейські країни, остаточно розвалилося після поразки в Першій світовій війні. Проголошення республіки стало офіційною констатацією факту припинення існування імперії.
Туреччина: форма правління і державний устрій

Революційні зміни

Ататюрк провів комплекс радикальних перетворень, що сприяли поступовому переходу від заснованої на релігії монархічної державної системи до діючої в даний час в Туреччині формою правління. Країна перетворилася на світську демократичну республіку. Серія реформ включала в себе відділення релігії від держави, установа однопалатного парламенту і прийняття конституції. Характерною рисою ідеології, відомої під назвою "кемалізму", є націоналізм, який перший президент вважав головною опорою політичної системи. Попри проголошення демократичних принципів, режим Ататюрка представляв собою жорстку військову диктатуру. Перехід до нової форми правління в Туреччині стикався з активним опором консервативно налаштованої частини суспільства і часто носило примусовий характер.

Адміністративний поділ

Країна має унітарну структуру, що є важливим аспектом ідеології Ататюрка. Місцеві влади не володіють значними повноваженнями. Форма правління та адміністративно-територіального устрою Туреччини не має нічого спільного з принципами федералізму. Всі регіони підпорядковуються центральної влади в Анкарі. Губернатори провінцій і мери міст є представниками уряду. Всі важливі чиновники призначаються безпосередньо центральною владою. Країна складається з 81 провінції, які, в свою чергу, діляться на округи. Система прийняття всіх актуальних рішень столичним урядом викликає невдоволення жителів регіонів. Це особливо яскраво проявляється в провінціях, населених такими національними меншинами, як курди. Тема децентралізації влади в країні вважається однією з найбільш болючих і суперечливих. Незважаючи на протести окремих етнічних груп, не спостерігається ніяких перспектив зміни діючої в даний час в Туреччині форми правління.
Туреччина: форма правління і державний устрій

Конституція

Нинішня версія основного закону країни була ратифікована в 1982 році. З тих пір до конституції внесли більше сотні поправок. Кілька разів для прийняття рішення про зміну основного закону організовувався референдум. Форма правління в Туреччині, наприклад, стала питанням, винесеним на загальне голосування в 2017 році. Громадянам країни запропонували висловити свою думку з приводу значного посилення влади президента. Результати референдуму виявилися суперечливими. Прихильники наділення глави держави додатковими повноваженнями перемогли з мінімальним відривом. Ця ситуація продемонструвала відсутність єдності в турецькому суспільстві.
Незмінний конституційний принцип полягає в тому, що країна є світською демократичною державою . Основний закон визначає, що форма правління в Туреччині - це президентсько-парламентська республіка. У конституції закріплена рівність всіх громадян незалежно від їх мови, раси, статі, політичних переконань і віросповідання. Крім того, основний закон встановлює унітарну національну природу держави.
Туреччина: форма правління і державний устрій

Вибори

Парламент країни складається з 550 членів. Депутати обираються на чотирирічний строк. Політична партія повинна отримати не менше 10 відсотків голосів на національному рівні для того, щоб потрапити в парламент. Це найвищий електоральний бар'єр у світі. У минулому президент країни обирався членами парламенту. Цей принцип був змінений шляхом внесення до конституції поправки, прийнятої на всенародному референдумі. Перші прямі вибори президента відбулися в 2014 році. Глава держави може займати свою посаду не більш двох п'ятирічних термінів поспіль. Змішана форма правління в Туреччині надавала особливу важливість ролі прем'єр-міністра. Однак ця посада буде скасовано після наступних виборів у відповідності з прийнятим на всенародному референдумі в 2017 році рішенням про посилення влади президента.

Права людини

Конституція країни визнає верховенство міжнародного законодавства. Всі основні права людини, закріплені в міжнародних угодах, формально захищені на території країни. Однак особливість Туреччини полягає в тому, що багатовікові традиції часто виявляються важливішими юридичних норм. У боротьбі з політичними супротивниками і сепаратистами державні влади неофіційно використовують методи, однозначно осуждаемие світовим співтовариством. В якості прикладу можна навести тортури, заборонені конституцією протягом всієї історії існування республіки. Офіційні юридичні норми не заважають турецьким правоохоронним органам широко і систематично застосовувати подібні методи допиту. За деякими оцінками, кількість жертв тортур обчислюється сотнями тисяч. Особливо часто таким способам впливу піддавалися учасники невдалих військових переворотів.
Туреччина: форма правління і державний устрій
Також існують дані про так званих позасудові страти (вбивства підозрюваних у скоєнні злочинів або просто неугодних громадян за таємним наказом влади без проведення будь-яких юридичних процедур). Іноді такі розправи намагаються видати за суїцид або результат опору при арешті. Масові порушення прав людини відбуваються стосовно турецьких курдів, багато з яких дотримуються сепаратистських поглядів. В регіонах, населених представниками цієї національної меншини, фіксується велика кількість загадкових вбивств, не розслідуються належним чином поліцією. Варто зауважити, що офіційні смертні вироки в країні не виконуються вже більше 30 років.

Судова система

У процесі створення в Туреччині форми правління та державного устрою багато аспектів були запозичені із західноєвропейських конституцій та законів. Однак у судовій системі цієї країни повністю відсутня концепція присяжних засідателів. Винесення рішень і вироків довіряють тільки професійним юристам. Військові суди розглядають справи солдатів та офіцерів збройних сил, але у разі оголошення надзвичайного стану їх влада поширюється і на цивільних осіб. Практика показує, що форма правління і форма державного устрою в Туреччині не є непорушними і легко коригуються за умови наявності рішучості у політичних лідерів. Одним з підтверджень цього факту служить масове звільнення суддів, що відбулося після невдалої спроби повалення президента в 2016 році. Репресії торкнулися майже трьох тисяч служителів Феміди, запідозрених в політичній неблагонадійності.
Туреччина: форма правління і державний устрій

Національний склад

Унітарність є одним з основоположних принципів державного устрою та форми правління в Туреччині. У республіці, створеній Кемалем Ататюрком, не було передбачено ніякого самовизначення національностей. Всі жителі країни незалежно від етнічної приналежності вважалися турками. Спрямована на збереження унітарності політика приносить свої плоди. Більшість громадян країни у процесі перепису населення воліє називати себе в анкетах турками, а не вказувати свою фактичну національність. З-за такого підходу до цих пір не вдається з'ясувати точну кількість курдів, які живуть на території країни. За приблизними оцінками, вони становлять 10-15 відсотків населення. Крім курдів у Туреччині існує ще цілий ряд національних меншин: вірмени, азербайджанці, араби, греки та багато інших.

Конфесійна приналежність

Більшість населення країни сповідує іслам. Кількість християн та іудеїв досить незначно. Приблизно кожен десятий турецький громадянин є віруючим, але не відносить себе до якоїсь конфесії. Лише близько одного відсотка населення дотримується відверто атеїстичних поглядів.
Туреччина: форма правління і державний устрій

Роль ісламу

Світська Туреччина не має офіційної державної релігії. Конституція гарантує всім громадянам свободу віросповідання. Роль релігії стала предметом палких дискусій після виникнення ісламістських політичних партій. Президент Ердоган зняв заборону на носіння хіджабів в школах, університетах, державних установах та збройних силах. Це обмеження діяло протягом багатьох десятиліть і було покликане протидіяти встановленню мусульманських правил у світській країні. Дане рішення президента недвозначно продемонстрував прагнення до ісламізації держави. Ця тенденція викликає невдоволення прихильників світського суспільства і стає причиною ще одного внутрішнього протиріччя в Турецькій Республіці.