Львів
C
» » Ресурси внутрішні і їх значущість для людини

Ресурси внутрішні і їх значущість для людини

Кожна людина володіє життєвими ресурсами, якими може розпоряджатися і забезпечувати певні процеси. Завдяки особистісним ресурсам забезпечуються потреби у виживанні, безпеці, комфорті, соціалізації і самореалізації. Іншими словами можна сказати, що зовнішні і внутрішні ресурси людини – це його життєва опора.

Характеристика особистісних ресурсів

Ресурси поділяють на власні (внутрішні) і соціальні (зовнішні). Внутрішні ресурси – це психічно-особистісний потенціал людини, а також навички і характер, які підтримують людей зсередини. Зовнішні ресурси – це ті цінності, які виражаються в соціальний статус, зв'язки, матеріальне забезпечення і всьому іншому, що допомагає людині у зовнішньому світі та соціумі. Дана стаття розповість про те, наскільки в житті людини важливі внутрішні ресурси і, яким чином їх слід розвивати, а також використовувати для досягнення успіху. До внутрішніх ресурсів людини можна віднести: - здоров'я (фізичне і психологічне); - характер; - інтелектуальні здібності; - навички, уміння, досвід; - позитивне мислення й емоції; - самооцінку та ідентифікацію; - самовладання; - духовність. Для досягнення успіху і гармонії зі світом саме ці внутрішні ресурси людини повинні бути розвинені до максимального рівня. Багато фахівці в області соціальної психології відзначають, що люди, які займаються самовдосконаленням, в більшості випадків досягають поставлених цілей. У них є можливість контролювати в першу чергу себе, а вже потім брати під контроль ситуації, що оточують їх. Саме такий алгоритм поведінки є правильним для впливу на різні соціальні процеси.


Здоров'я (фізичне і психологічне)

Здорове тіло людини, яке в необхідній кількості отримує відпочинок і їжу, а також у необхідній кількості витрачає свою внутрішню сексуальність і енергію – це внутрішні ресурси людини, від яких залежить велика частина успіху в житті.
Ресурси внутрішні і їх значущість для людини
Психологічна складова (процеси психіки та її функції) також розцінюються як основні ресурси. Внутрішні складові психіки особистості – це ерудованість і начитаність, образне і абстрактне мислення, інтелект, уміння користуватися інформацією, здатність до аналізу і синтезу, увагу, швидке переключення з одних об'єктів на інші, воля і уява.


Емоції і позитивне мислення

Різні емоційний стан – це невичерпні ресурси. Внутрішні настрої можуть задавати ритм, як тілу, так і психіки в цілому. При цьому ресурсами виступають як відчуття сприятливих емоцій, таких як радість, щастя, веселощі, умиротворення, так і відчуття горя, печалі, гніву, люті. Але кожна з емоцій повинна нести в собі творчу функцію. Наприклад, лють і гнів у відстоюванні своїх прав може визначити особистісні кордони і не дозволить опоненту їх порушувати. А ось лють, спрямована на знищення (моральне або психологічний) іншої особи, вже несе в собі руйнівну функцію.
Ресурси внутрішні і їх значущість для людини
Ракурс на творення дозволить виробити здатність до позитивного мислення, що дуже часто стає помічником у вирішенні багатьох проблем і життєвих негараздів.

Характер

Під характером розуміють не тільки ті риси, які є високоморальними і привабливими для суспільства в цілому, але і ті, які допомагають особистості просуватися до досягнення яких-небудь результатів. Наприклад, у суспільстві не дуже вітається гневливость, дратівливість, але завдяки їм людина завжди зможе постояти за себе у важкій ситуації. Саме тому такі риси - це теж ресурси. Внутрішні ресурси особистості, які полягають у характері, звичайно, повинні бути близькі до ідеалів суспільства. Варто пам'ятати про те, що всі особливості характеру повинні проявлятися в потрібний час і в потрібному місці, в такому випадку вони підуть тільки на користь самій людині і оточуючим.

Навички, вміння, досвід

Уміння – це, те, що людина навчилася робити, а навичка – це автоматизація вміння. Завдяки цьому особистість може приносити користь оточуючим його людям. Таким чином проявляється внутрішній ресурс, який полягає в умінні.
Ресурси внутрішні і їх значущість для людини
Досвід, перероблений і пережитий, є важливим ресурсом людини. Все те, що зміг усвідомити і відчути людина це вже досвід і в майбутньому особистість може усвідомлено ним скористатися в схожих ситуаціях для подолання будь-яких труднощів.

Самооцінка та ідентифікація

Ідентичність – це те, з чим ми себе ототожнюємо і ідентифікуємо. Остання характеристика може бути професійна, соціально-рольова, ґендерна. Це також є внутрішнім ресурсом, що дозволяє виконувати ті функції і обов'язки, які ми свідомо вживаємо. Самооцінка відіграє важливу роль у житті людини і правильне використання цього ресурсу. Можна сказати, що саме реальна оцінка свого положення в суспільстві і ставлення до собі дозволяють зважувати власні вчинки і невдачі, робити висновки і продовжувати добиватися поставлених життєвих цілей.

Самовладання

Вміння правильно реагувати на що відбуваються ситуації - це дуже важлива складова будь-якої особистості. Використання ресурсу самовладання дозволяє людині аналізувати і правильно обирати модель поведінки, яка не зашкодить ні оточуючим, ні самому собі.
Ресурси внутрішні і їх значущість для людини

Духовність

Під духовністю в області внутрішніх ресурсів розуміється не тільки віра у вищі сили, але і цінності, які пов'язані зі справедливістю, любов'ю, вірою в магію і енергетику. Саме ці нематеріальні цінності піднімають людини над земним хаосом, і дозволяють йому стає більш розумним.