Львів
C
» » Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури

Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури

Шкільним педагогам нерідко доводиться мати справу з великою кількістю документації паперів: заповнення журналів, звітів, відомостей, перевірка шкільних зошитів і багато іншого. Тому часто часу не залишається навіть на те, щоб повністю, грамотно і раціонально скласти і оформити власне портфоліо. Вчителі російської мови і літератури страждають від браку часу особливо, адже їх предмети викладаються в кожному класі і займають істотну частину розкладу. Ця стаття покликана допомогти їм у складанні портфоліо і розкласти все по поличках.


Що таке портфоліо?

Перед тим як переходити до складання портфоліо учителя російської мови та літератури, необхідно з'ясувати, що ж воно собою представляє. Адже, в залежності від напрямку і суб'єкта діяльності, портфоліо можуть разюче відрізнятися один від одного. Тут портфоліо буде представляти собою повне зібрання педагогічних досягнень, своєрідне трудове досьє. Воно є побічним елементом переходу російських шкіл на нову організаційну модель – національну, для якої першорядними факторами в особистості вчителя стають, нарівні зі знаннями, вміннями і навичками, здатність творчо мислити, займатися безперервним саморозвитком, підходити до навчання дітей з точки зору сучасних методів. Сьогодні, зважаючи на те, що світ змінюється буквально по клацанню пальців, викладач повинен мислити більш широко, ніж його попередники за професією - не тільки навчати, але і вчитися разом з дітьми, вміти рефлексувати.


Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури

За якими принципами складається «досьє успіхів»?

Портфоліо учителя російської мови і літератури – документ, що дозволяє оцінити результати і досягнення педагога в навчальному, методичному, воспитательском, творчому і дослідному видах діяльності. У зв'язку з цим у його складанні та структуризації необхідна цілісність, регульована наступними положеннями:
 • Системність спостережень за власним розвитком.
 • Об'єктивність.
 • Правдивість, достовірність.
 • Фактичність.
 • Націленість учителя на подальше самовдосконалення.
 • Лаконічність і логічність всіх пояснень та в цілому компонування матеріалу.
 • Акуратне, естетично гармонійний оформлення.
 • Технологічність.
 • Наочність результатів виконаної роботи.
 • Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури
  Далі перейдемо до розгляду пунктів, з яких власне складається цей документ, а також розглянемо питання про те, що буде, якщо педагог-словесник відмовиться складати портфоліо учителя російської мови та літератури.

  Положення, які відображаються в портфоліо

  Незалежно від виду документа (сьогодні переважна кількість співробітників воліє електронне портфоліо вчителя української мови та літератури письмовою зважаючи зручності і компактності використання першого), в ньому повинні бути прописані основні пункти. Що до них відноситься? Готові портфоліо учителів російської мови і літератури дозволяють встановити, що найбільш важливо відобразити наступні положення:
 • загальні відомості: ПІБ, рік народження, отримана освіта, педагогічний і трудовий стаж роботи у освітньому установі, копії підтверджують зазначену інформацію документів, вагомі нагороди, подяки, грамоти та інші складові, що дозволяють оцінити процес індивідуального розвитку педагога;
 • результати педагогічної діяльності: підсумки проміжної та екзаменаційної атестації учнів, відомості про медалістів, інформація про продовження навчання випускників з метою отримання середньої професійної або вищої освіти за спеціальностями "література" та "російська мова" та ін;
 • діяльність науково-методичної сфері: розробка авторських курсів, програм, уроків, проведення майстер-класів, зустрічей, семінарів, відкритих уроків, організація наукових досліджень і т. д.;
 • позаурочна предметна діяльність: надання сценаріїв позакласних заходів, наприклад, постановок, КВК, предметних екскурсій, зустрічі з діячами культури та мистецтва, походи в театр, робота факультативів і гуртків тощо;
 • навчально-матеріальна база: виписка з паспорту учбового приміщення, тобто відомості про книгах, словниках, наочних посібників, дидактичних матеріалах, засобах технічної оснащеності, з допомогою яких відбувається пояснення програмного курсу учням.
 • Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури

  Чи можна обійтися без портфоліо?

  У сучасному світі практично не можна. Так як для якості освіти найважливішими складовими сьогодні є не тільки знання дітьми формул або віршів, але й розуміння основ розвитку суспільства, становлення національної культури і пробудження самосвідомості, то для досягнення цих цілей рядовий учитель вже не підійде. Як же зрозуміти, що педагог – людина з душею, благородний, чесний, здатний захопити дітей пошуком нового? Так як спеціального інструменту для визначення цих показників немає, на допомогу і приходить портфоліо, де відображаються всі педагогічні цінності людини, її відданість професії та ідеї. У зв'язку з цим конкурентоспроможність на ринку праці залежить і від того, як вчитель адаптується до нових умов, чи вміє він опановувати нові технології, куди відноситься і технологія такого ось «збірника досягнень».
  Це особливо актуально для тих, як правило, молодих людей, які тільки почали свій шлях у навчанні дітей предметів «Російська мова» та «Література». Атестація вчителя (портфоліо тут відіграє істотну роль) – це важлива ступінь у професійному становленні вчителя і на ній потрібно зупинитися детальніше.
  Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури

  Процедура атестації педагогів минулого

  Атестація, проходити яку сьогодні припадає всім діючим шкільним викладачам, незалежно від їх стажу, або віку, являє собою процедуру підтвердження кваліфікації та компетентності педагога. Спочатку вона передбачала наявність у вчителя бажання підвищити власний рівень для того, щоб прямо пропорційно збільшити ставку заробітної плати. Для цього педагог подавав заяву про присвоєння йому другий (видавалася керівництвом школи), першої (її призначало районне управління в сфері освіти) або вищої категорії (за останню відповідало міністерство).
  Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури

  Як пов'язані атестація та портфоліо сьогодні?

  Однак згодом ця система зазнала реформування: друга категорія була виключена зовсім, а атестація педагогічних кадрів була повністю передана під юрисдикцію органів освіти на рівні суб'єкта РФ. Сама процедура стала вже не виборною, а обов'язковою. Сьогодні раз у 5 років педагогічний працівник повинен проходити атестацію для того, щоб підтвердити відповідність займаній посаді, зберігши категорію або, навпаки, перейшовши на щабель вище. Така комісія передбачає одну з двох форм проходження. Це можуть бути відповіді на запитання в письмовому або електронному вигляді, після чого відбувається обробка, аналіз і підрахунок отриманих результатів, або ж підготовка плану проведення уроку. Відповідно, в даному випадку портфоліо також може дуже допомогти вчителеві: воно буде зараховано як хороший бонус, створить позитивне враження про вчителя як особистості діяльної та ініціативною.

  Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури: як воно має виглядати?

  Спробуємо написати невеличке портфоліо для того, щоб зрозуміти, в чому ж полягає його основний зміст. Заповнення картки з особистими даними буде пропущено, т. к. там все досить просто. « Мої досягнення:
 • у 2010 році отримала почесну грамоту від Департаменту освіти;
 • у 2012 – грамоту лауреата муніципального конкурсу у номінації "Найкраще електронне портфоліо";
 • у 2013 – сертифікат учасника регіональної конференції, присвяченій перспективам і проблемам гуманітарної освіти.
 • Науково-методична робота: Для досягнення поставлених завдань і цілей в області літературної освіти відбувається звернення до УМК під ред. В. Я. Korovinoj. Технології, що використовуються в процесі:
 • інтегровані уроки;
 • проектна діяльність;
 • ігрові технології;
 • інформаційні допоміжні засоби;
 • технологія розвитку критичного ставлення до інформації, яка прищеплюється через письмо, читання, мовлення;
 • театральна педагогіка».
 • Зразки портфоліо учителя російської мови та літератури
  І далі – в аналогічному ключі. Шаблони портфоліо учителя російської мови та літератури сьогодні є у великій кількості, тому у будь-якого педагога вийде створити щось унікальне, відмінне від інших робіт. Цікавим і незвичним перебігом може стати, наприклад, додавання в портфоліо (особливо в електронну форму) цитат про освіту і ставлення до дітей.