Львів
C
» » Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади

Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади

Знати морфемный склад слова необхідно не тільки для правильного виконання морфемного аналізу, але і для грамотного написання більшості слів, т. к. часто необхідно знати правильне написання конкретної морфеми.

Морфемика, її предмет і цілі

У російському мовознавстві існує розділ, присвячений вивченню системи морфем і морфемной структури слів і словоформ, званий морфемикой. Основним завданням морфемики є вивчення і класифікація морфем, а також алгоритм членування слова на морфеми.
Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади
Морфема, будучи основною одиницею морфемики, являє собою найменшу значущу частину слова. В той же час це мінімальна одиниця мови, що має значення. Варто відзначити, що морфема має відмінності з одиницями всіх інших мовних рівнів. Так, від звуку вона відрізняється наявністю значення, від слова — відсутністю граматично оформленого найменування, від пропозиції, тим, що вона не являє собою комунікативну одиницю.


Корінь слова

Кожне слово української мови можна розбити на морфеми. Усі морфеми поділяються на кореневі (власне корінь) і позакореневі (префікс, суфікс, закінчення). І якщо позакореневі морфеми несуть в собі граматичне значення слова, то корінь виражає лексичне значення. Наприклад, в словах "підводний" і "водяний" корінь "вод-" несе в собі значення «щось, пов'язане з водою». Однак існують слова, значення яких не укладено саме в корені або в інший морфеме. Наприклад, слово "ранок" в значенні дитячого свята не висловлює свого значення ні в одній з морфем.


Корінь є основною частиною слова, без якої воно не може існувати. Існує безліч слів, які можуть вживатися без приставки, суфікса або закінчення (лісник, стілець, таксі тощо), але без кореня слово стає простим набором літер, не має сенсу. Виняток становить єдине слово в українській мові, яке не має кореня. Це слово "вийняти", яке складається з префікси ви-, суфікса-ну і флексії -ть. Пояснити відсутність кореня в цьому слові можна, вивчивши його етимологію. Справа в тому, що в процесі розвитку мови дане слово змінило свій зовнішній вигляд, і замість початкової версії "вийняти", де можна було виділити корінь -н-, увійшла до вживання форма "вийняти", де корінь можна виділити лише етимологічно. Всі корені можна розділити на вільні і зв'язані. Перші можуть вживатися як самостійно, так і в поєднанні з різними флексиями (пожежний, підводний, бігати тощо). Другі вживаються тільки в поєднанні з флексиями (на-д-еть, про-д-еть, раз-д-еть тощо). Корінь слова також визначають як спільну частину споріднених слів. Але і тут потрібно запам'ятати, що існує досить багато коренів, які можуть зустрічатися тільки в одному слові. Наприклад, "жаль", "какаду", деякі географічні назви.
Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади

Однокореневі слова

Слова, що мають у своєму складі однакову частину (корінь) і близькі за значенням, називаються спільнокореневими. Наприклад: дощ, дощовий, дощовик; стріляти, постріл, підстрелений. Щоб правильно виділити корінь в слові, необхідно підібрати якомога більше однокореневих слів. Та частина слова, яка повторюється у всіх спільнокореневих, і буде коренем. Однак існують нюанси, які варто враховувати при доборі спільнокореневих слів.
По-перше, не варто плутати однокореневі слова з родинними. Всі однокореневі є спорідненими, тобто мають у своєму значенні щось спільне, але не всі родинні є спільнокореневими. Це відбувається з-за того, що деякі слова у процесі свого розвитку втратили початковий сенс. Наприклад, слова "чорний" і "чорнило" є спорідненими, але при цьому мають різні корені, хоча можна простежити этимологическую зв'язок значень слів. У сучасній мові слово "чорнило" в значенні «паста, заправляемая в стрижень для письма» втратило зв'язок зі значенням "чорний", т. к. чорнило можуть бути будь-якого кольору. Тому, щоб вірно виділити корінь у споріднених словах, часто необхідно простежити їх етимологію. По-друге, при доборі спільнокореневих слів не можна використовувати форми одного слова. Так, слова "варити", "варка", "варильна" є однокорінними. А слова "варений", "вареної", "вареним" є лише формами одного слова. По-третє, не можна забувати, що існують омонимичные коріння. Такі коріння звучать і виглядають однаково, але мають різні значення. Наприклад, корені в словах "водити" і "водний".

Складні слова

Виділити корінь в слові буває важко і тоді, коли воно містить кілька коренів. Такі слова називаються складними. Вони утворені шляхом складання двох або навіть трьох слів і поєднують в собі їх значення. Щоб правильно виділити корінь у слові, яке є складним, потрібно вірно визначити його значення. Наприклад, пішохід (ходить пішки), сталеливарний (лити сталь), бетонозмішувач (заважати бетон). Зазвичай для утворення слів шляхом додавання використовуються сполучні голосні-про- (газ-про-провід) і -е- (нефт-е-провід).
Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади

Корені з чергуванням

У російській мові існують коріння, що допускають кілька варіантів написання голосної чи приголосної літери в корені в залежності від форми слова. Такі корені називаються коренями з чергуванням. Виділити корінь в слові в таких випадках допоможе знання можливих варіантів чергувань. Так, серед гласних це такі:
- о/а (горіти — засмага); - о/е/і (палити — запалювати — опік); - о/и (і) (вити — виє, битий — бій); - о/и/у (висох — висихати — сухий); - про/нуль звуку (сон — сни); - е/нуль звуку (день — денний). Правопис таких коренів може залежати від наголосу, наступних букв, розташування і лексичного значення і визначається правилами. Серед приголосних виділяють такі чергування: - м/ж/з (друг — дружити — друзями); - к/ч (руки — ручний); - д/ж/жд (водій — вожатий — супровід); - х/ш (тихо — тихіше); - п/пл (сліпий — засліплений); - м/мл (годує — годування); - б/бл (любити — любить); - в/вл (ловити — вловлювати).
Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади

Орфограммы в корені слова

Орфограммой називають те місце в слові, де можливо допустити помилку. Такі місця можуть перебувати в будь-якій частині слова, в тому числі і в корені. Виділивши орфограмму в корені слова, перш за все потрібно визначити, перевіряється вона або неперевірена. Правопис непроверяемых орфограмм необхідно перевіряти за словником і обов'язково запам'ятовувати. Серед перевірених орфограмм виділяють: ненаголошені голосні в корені слова, правопис парних дзвінких і глухих приголосних, правопис невимовних приголосних. Щоб вибрати правильне написання, необхідно поставити букву, що викликає сумнів, сильну позицію. Такою позицією для гласною буде ударний (літати - льотчик), а для приголосної — перед голосною або сонорної (дуб — дуби, привіт — здоров'я, зуб — зубна). Для швидкого і правильного підбору перевірочних слів необхідно безпомилково виділяти корінь у спільнокореневих словах, які і є перевірочними.
Виділити корінь у слові - особливості, правила і приклади
Таким чином, уміння правильно виділяти корінь у слові - один із запорук грамотного письма. Допомогти у формуванні даного навику, крім заучування правил, безсумнівно, може читання. Адже чим більше людина читає, тим багатше його словниковий запас.