Львів
C
» » Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Національний університет «Львівська політехніка» (НУЛП) заснований 7 березня 1816 року в якості Реальної школи за розпорядженням імператора Австрії Франца I. Таким чином, внз є одним з найстаріших технічних навчальних закладів Східної Європи і першим в Україні. У його стінах навчаються близько 35000 студентів у 17-ти інститутах (факультетах). Викладацький склад перевищує 2200 педагогів, 350 з яких мають ступінь докторів наук.

На чолі прогресу

Львівський політехнічний університет в 2016 році відзначив 200-річчя в якості навчального закладу. Не кожен внз може похвалитися настільки вражаючою біографією. Всі ці роки НУЛП є стовпом науково-технічної школи країни, зберігаючи високий рівень викладання і за імператорів, і за радянської влади, і в самостійній Україні.


Її історія сходить до 1816 року, коли після перемоги над Наполеоном в регіонах Австрійської імперії починається зростання національної самосвідомості. Львів, будучи столицею багатого Галицького краю, крім іншого опинився в центрі промислово-технічної революції. Рушився розмірений патріархальний уклад, на зміну натуральному господарству і ручним інструментів приходили фабрики і механізми. Проте поміщики і промисловці зіткнулися з проблемою нестачі кваліфікованих механіків, техніків, робітників. За клопотанням місцевої влади 7031816 року імператор Франц I видав декрет про відкриття у Львові трирічної реальної школи, попередниці Львівського політехнічного університету.


Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Століття освіти

Втім, це ще не був внз у звичному розумінні. У реальній школі викладали лише початкові технічні знання. Тільки в 1835 році навчальний заклад було перетворено в Цісарсько-королівську реально-торгову, а трохи пізніше – Технічну академію. У 1848 році Львовом прокотилася хвиля протестів. Активну роль у революційному русі грали студенти навчального закладу. У відповідь імперські війська відкрили по місту вогонь з гармат, в результаті постраждало центральна будівля академії. Були знищені архів, бібліотека, лабораторне обладнання. У середині XIX століття розпочалися зміни в організаційній структурі. У 1853 відокремився торговий відділ, а в 1856 і реальна школа. Зате потужний імпульс до розвитку отримав інженерний відділ. У 1871 році Технічна академія підвищила свій статус – одержала права вищого навчального закладу. Першим ректором був обраний професор фізики Ф. Стжелецький. 8 жовтня 1877 року Академію перейменовують в Technische Hochschule, що в перекладі звучить як «Політехнічна вища школа». У 1901-му установі надали право присвоювати ступінь доктора технічних наук. До 1918 року стали докторами 64 інженера.
Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Польський період

У серпні 1914 розмірене життя вищої школи була порушена – почалася Перша світова війна. Після її закінчення політична карта Європи кардинально змінилася. Австро-Угорщина розпалася, Галичина відійшла до Польщі. Розпочався польський період історії Політехнічної школи. 13 січня 1921 року Політехнічну школу перейменували, вона стала називатися «Львівська політехніка». Саме в 1930-е роки в «Політехніці» сформувалась одна з найбільших в Європі науково-технічних бібліотек, вона мала статус федеральної. У 1938 її фонд становив понад 88000 примірників. У міжвоєнний період вуз зміцнив свої позиції як центр інтелектуального життя і наукової думки європейського рівня.
Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Львівський політехнічний інститут (1939-1989)

Найбільші військові випробування і демографічні катастрофи сталися у Львові під час Другої світової війни. У 1939 році Західну Україну приєднали до Української радянської республіки в складі СРСР. Навчання відновилося вже з жовтня того ж року. «Політехніку» реорганізовано у Львівський політехнічний інститут (ЛПІ). Однак мирним небо над головою було недовго. Установі належало пережити нову, ще більш страшну війну. В період окупації фашисти розстріляли багатьох викладачів, а корпуси були сильно пошкоджені. Після звільнення Львова поновилися заняття і в «Політехніці». В 1944-1945 навчальному році навчання почали понад 1000 студентів. З різних куточків СРСР приїжджали видатні вчені та професори з метою відновлення славної науково-технічної школи Західної України. Інститут розвивався ударними темпами. Відкривалися нові спеціальності, велася наукова робота. У 1959 році на базі будівельного факультету одним з перших в СРСР почав діяти СПКБ – студентське проектно-конструкторське бюро (нині ПКО «Політехніка»). До 1970 році у вузі діяло 14 факультетів. У 1980-х ЩПІ став потужним навчально-виробничим комплексом, який визначав науково-технічну політику регіону.
Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Львівський політехнічний університет

Нові потрясіння чекали на початку 1990-х. СРСР розпався на незалежні республіки, однією з яких стала Україна. У 1991-1992 навчальному році на 16 факультетах «Політехніки» навчалися близько 16000 студентів, навчальний процес 50 спеціальностями здійснювали 76 кафедр, на яких працювало 1597 викладачів, з них – 105 докторів і 1004 кандидатів наук.
З 1998 по 2002 роки в університеті ліцензовано 8 нових напрямів підготовки і 16 нових спеціальностей, відкрито 63 спеціалізації з урахуванням нових досягнень науки і техніки та актуальних потреб ринку праці. 30102000 року, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, Указом Президента України Державного університету «Львівська політехніка» надано статус національного вищого навчального закладу. Замість 16 факультетів спочатку створено 12 навчально-наукових інститутів, а пізніше їх кількість зросла до 17-ти. Сьогодні розвиток «Львівської політехніки» направлено на забезпечення високої якості освіти, престижу університету та його випускників, поліпшення кадрового, методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, інтеграцію в міжнародне науковий простір, максимальне зближення фундаментальної науки та вищої освіти, підвищення економічної ефективності прикладних досліджень і розробок.
Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

Структура

Відповідно до нової системи навчання, у Львівському політехнічному університеті факультети замінені на інститути:
 • Архітектури.
 • Гуманітарних наук.
 • Будівництва.
 • Сталого розвитку (природоохоронний).
 • Економіки.
 • Систем управління та енергетики.
 • Транспорту і механіки.
 • Комп'ютерних наук.
 • Метрології, автоматики та комп'ютерних технологій.
 • Права, психології.
 • Підприємництва.
 • Адміністрування.
 • Фундаментальних наук, математики.
 • Хімічних технологій.
 • Електронної техніки, телекомунікацій.
 • Геодезії.
 • Дистанційного навчання.
 • Установи отримали більше свободи у вирішенні навчально-організаційних питань. Також в структуру НУЛП входять: 2 гімназії, 8 коледжів, науково-дослідний відділ, 34 лабораторії, бібліотека, видавничий центр, спортивно-оздоровчі комплекси, медустанови, санаторій-профілакторій, 15 гуртожитків, геодезичний полігон і т. д.

  Вступ

  Прохідні бали у Львівський політехнічний університет визначаються на підставі вступних іспитів і сильно різняться в залежності від спеціальності. Чим більше бажаючих вивчати ту чи іншу дисципліну і чим вище їх підготовка, тим жорсткіша конкуренція серед вступників. У 2017 році найбільші прохідні бали на бюджет Львівського політехнічного університету з очною формою навчання зафіксовані з наступних дисциплін:
 • Міжнародні відносини та комунікації: 193523 бали (конкурс на одне бюджетне місце склав 707 людини).
 • Журналістика: 191799 (352).
 • Інтернет речей, системна інженерія: 190587 (3012).
 • Міжнародні економічні відносини: 18966 (233).
 • Інженерія програмного забезпечення: 188618 (1751).
 • Туризм: 18786 (6219).
 • Прикладна лінгвістика 185739 (624).
 • Право: 185638 (2858).
 • Маркетинг: 183315 (35).
 • Психологія: 183163 (4662).
 • Економіка: 18281 (2511).
 • Адміністрування: 181477 (271).
 • Фармація: 181093 (1282).
 • Найменші прохідні бали у Львівський політехнічний університет набрали наступні спеціальності:
 • Атомна енергетика: 120493 бали (461 людини на місце).
 • Металургія: 121654 (2).
 • Прикладна механіка: 12418 (216).
 • Галузеве машинобудування: 12529 (282).
 • Пожежна безпека: 128208 (167).
 • Електромеханіка, електроенергетика: 129078 (326).
 • Прохідні бали на заочну форму навчання:
 • Психологія: 18286 (3925).
 • Право: 18079 (1666).
 • Комп'ютерні науки: 165943 (131).
 • Львівський політехнічний університет, факультети, прохідний бал, бюджетні місця

  Бакалаврат: вартість навчання

  Львівський політехнічний університет реалізує право громадян на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, або на підставі договорів з організаціями або приватними особами. Прийом на навчання в НУЛП на всі освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання. Його вартість залежить від форми і термінів навчання, затребуваності спеціальності, а також від матеріально-технічних витрат. Наведемо приклади цін за деякими спеціальностями бакалаврату 2017-2018 роки (у гривнях):
 • Право: 83540 грн.
 • Дизайн; Мостобудування і архітектура; Мистецтво: 68690 грн.
 • Цивільна інженерія і будівництво;
 • Економіка: 53380 грн.
 • Міжнародні відносини: 48740 грн.
 • Гідротехнічне будівництво; Пожежна безпека: 45230 грн.
 • Геодезія: 44560 грн.
 • Журналістика;
 • Телекомунікації: 44090 грн.
 • Земельні науки: 39920 грн.
 • Соціологія: 36920 грн.
 • Електроенергетика; Атомна енергетика; Теплоенергетика: 35740 грн.
 • Прикладна механіка; Метрологія; Біоінженерія: 35280 грн.
 • Магістратура: вартість

  Приклади вартості навчання за спеціальностями магістратури (2017-2018):
 • Правознавство: 25000 грн.
 • Дизайн; Мостобудування; Реставрація споруд: 19800 грн.
 • Цивільна інженерія; Будівельні технології: 16800 грн.
 • Водогосподарська діяльність; гідротехнічне будівництво: 13400 грн.
 • Економіка; Міжнародні відносини; Менеджмент: 12900 грн.
 • Геодезія: Прикладна екологія: 10900 грн.
 • Картографія; Електроенергетика; Електричні системи: 9000 грн.
 • Теплоенергетика: 8000 грн.
 • Автомобільний транспорт: 6000 грн.
 • Адреса університету: вул. Степана Бандери, корп. 12 р. Львів, Україна, інд. 79013.