Львів
C
Урок Середня освіта Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

Характеристика випускника 9 класу - один із важливих офіційних документів у роботі педагогів. Вона повинна адекватно представляти особистість учня, його успіхи в навчальній діяльності, здібності та мотиваційну сферу. Складатися характеристика може в разі переведення випускника в іншу школу або надходження в середній спеціальний навчальний заклад.
Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

Структура характеристики

Характеристика випускника 9 класу повинна включати в себе перелік основних даних про ньому. Цей список є своєрідним скелетом, на якому будується документ.
 • Заголовок ("шапка"): назва документа, навчального закладу і класу, ПІБ учня, його року народження та місця проживання.
 • Відомості про період навчання в школі, загальні дані про успішність, досягнення у навчальній та громадській діяльності, ставлення учня до цих сфер, яким наук віддавав перевагу.
 • Опис додаткових обов'язків (якщо є), які виконував учень.
 • Особливості відносин характеризується в колективі, з педагогами.
 • Опис рис характеру, темпераменту, нахилів та інтересів учня.
 • Культурний кругозір, особливості позашкільної життя, досягнення у позакласних заходах.
 • Особливості виховання (стислі відомості про сім'ю).
 • Дата та підписи відповідальних осіб (класного керівника, директора).
 • Зразок характеристики випускника 9 класу для вступу також повинен бути доповнений рекомендаціями педагога щодо готовності учня до оволодіння професійними знаннями, які здібності цьому відповідають.


  Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

  Основні вимоги до складання характеристики

  Характеристика випускника 9 класу повинна відповідати основним вимогам:
 • Простота, лаконічність і зрозумілість написаного. Характеристика повинна легко читатися.
 • Максимальна об'єктивність. Для цього доцільно отримати інформацію від інших осіб, які працювали з учнем.
 • Дотримання структурі офіційного документа (наприклад, особистісні характеристики не повинні передувати загальними відомостями про учня).
 • Психолого-педагогічна карта учня

  Психолого-педагогічну картку учня можна брати за основу, на якій буде побудована характеристика випускника 9 класу. Таку картку легко заповнювати протягом періоду навчання дитини в школі. Складається вона з таких елементів:


 • Навчальна діяльність: успішність, інтерес до навчання, любов до читання, орієнтованість на який-небудь з видів професійної діяльності.
 • Поведінка: дисциплінованість, рівень конфліктності, рухова активність/посидючість, як піддається виховному впливу, рівень агресивності.
 • Суспільно корисна діяльність: ступінь суспільної активності, організаторські здібності, ставлення до громадських доручень, ініціативність, авторитет.
 • Спілкування в колективі: наявність друзів і недоброзичливців, комунікабельність, відкритість, чуйність, вплив на товаришів.
 • Психологічні особливості: ступінь врівноваженості, самооцінка, цілеспрямованість.
 • Сімейна ситуація: статус сім'ї (повна/неповна), сімейна атмосфера, рівень взаєморозуміння в ній, рівень контролю, ступінь самостійності учня, зацікавленість батьків шкільним життям дитини.
 • Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

  Психологічні особливості учня в характеристиці

  Характеристика випускники 9 класу від класного керівника (як вказано в карті) включає психологічні особливості учня. Ці дані педагог може отримати у шкільного психолога. До них відносяться:
 • протікання психічних процесів (рівень розвиток уваги, пам'яті, мислення);
 • емоційна реактивність, тонус і врівноваженість (тип темпераменту);
 • вольові якості (самовладання, рішучість, наполегливість);
 • ставлення до себе (самооцінка, рівень домагань);
 • екстра - або інтроверсія (товариськість, бажання бути в центрі уваги або наодинці з собою);
 • риси характеру (альтруистичность, емпатія, доброзичливість, чесність та ін).
 • Характеристика випускника для середньої спеціальної освіти

  Учень може продовжити навчання в коледжі або технікумі. У цьому випадку характеристика випускники 9 класу для вступу повинна бути доповнена специфічними моментами, які відображають наявність готовності учня отримати професію.
 • Наявність здібностей до того чи іншого виду професійної діяльності.
 • Інтереси та схильності, які підходять для цього.
 • Бажання опановувати цю професію і саморозвиватися.
 • Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

  Характеристика випускники 9 класу: зразок  Характеристика учня 9-А класу (назва школи) Іванова Івана Івановича року народження, який мешкає за адресою

  Іванов Іван навчається в даній школі з 2000 року. Фізично здоровий, не має протипоказань. За цей час показав себе старанним, працьовитим учнем. Користувався довірою педагогів і повагою однокласників. Навчальні здібності розвинуті на середньому рівні, проявляє схильність до предметів суспільно-гуманітарного циклу. Іванов Іван - врівноважений, впевнений в собі, але скромна людина. Його тактовність, уважність і комунікабельність дозволяють йому знаходити спільну мову з однолітками. Іван має кілька друзів, з іншими учнями підтримував нейтральні товариські стосунки. Неагресивний, уникає конфліктних ситуацій. До лідерства не прагне, воліє працювати в команді. З відповідальністю ставився до доручень учителів і громадської діяльності.
  Іванов Іван вихований у повній сім'ї. Батьки доброзичливі, активно цікавляться навчальної та соціальної життям сина. Характеристика дана за місцем вимоги. Дата Підписи У разі якщо це характеристика випускника 9 класу для вступу в середній спеціальний навчальний заклад, її необхідно доповнити висновками про його готовності опановувати професійною діяльністю (див. попередній розділ).
  Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

  Характеристика випускника 9 класу, трієчника: зразок  Характеристика учня 9-А класу (назва школи) Іванова Івана Івановича року народження, який мешкає за адресою

  Іванов Іван навчався в цій школі з 2000 по 2002 рік. Він був переведений з (назва навчального закладу) з причини конфліктної ситуації в колективі. Фізично здоровий, не має протипоказань. За час навчання проявив себе як слабо дисциплінований, але працьовитий хлопець. Успішність - нижче середньої. З навчальних дисциплін математичного і гуманітарного циклу має оцінки "задовільно". Інтересу до цих предметів не виявляв, на уроках неуважний і неусидчив, домашні завдання виконував не систематично. Фізично добре розвинений, був учасником всіх спортивних заходів, тому з фізкультури отримував оцінки "відмінно". Порушення дисципліни проявлялися у зриві уроків та конфлікти з однокласниками. Незважаючи на це, до старших Іван ставився з повагою, на зауваження реагував. До громадської діяльності ставився позитивно, не пропускав суботників. За типом темпераменту Іван - холерик - запальний, імпульсивний, відрізняється високою руховою активністю. Це і слугувало причиною недисциплінованості. Товариський, любить бути в центрі уваги, чуйний і справедливий. Іван цікавиться технікою, має свій мотоцикл. Захоплюється футболом і боксом. Іванов Іван навчався у неповній сім'ї. З мамою має дружні стосунки, вона періодично цікавилася успіхами сина в школі через свою зайнятість. Івану рекомендовано продовжити навчання технічних спеціальностей, де він зможе розвивати свої навички та реалізовувати інтереси. Дата Підписи Характеристика випускника 9 класу, трієчника, повинна розкривати причини невисокої успішності (гіперактивність, конфліктність, педагогічна занедбаність тощо).
  Характеристика випускника 9 класу для вступу: зразок, особливості

  Характеристика відмінника: зразок  Характеристика учня 9-А класу (назва школи) Іванова Івана Івановича року народження, який мешкає за адресою

  Іванов Іван навчався у цій школі з першого класу. За цей час проявив себе як цілеспрямований, відповідальний учень. Іван - відмінник і неодноразовий учасник олімпіад з фізики, математики та хімії. До навчальної діяльності ставився з непідробним інтересом, з ентузіазмом виконував додаткові творчі завдання. Іван дисциплінований і працьовитий. Має лідерські здібності (3 роки обіймав посаду старости класу і члени учнівської ради школи). Логічне мислення розвинене на високому рівні. Любить читати, пише вірші, займається шахами. До громадської діяльності відноситься з повагою, проявляє ініціативу в питаннях допомоги оточуючим. За типом темпераменту Іван - флегматик: урівноважений, не любить суєти і до всього ставиться з притаманною їй прискіпливістю. В міру товариський, має одного друга в колективі. Іван - інтроверт, тому краще справляється з діяльністю самостійно. Користується повагою з боку однокласників і педагогів. Іван вихований у повній сім'ї. Батьки інтелігентні, систематично відвідували батьківські збори, в питаннях навчальної діяльності надавали Івану самостійність. Дата Підписи