Львів
C
» » Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей

Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей

Перед системою освіти стоїть безліч найважливіших завдань. Але особливе місце серед них займає пошук такої організації процесу, який дозволив би сформувати індивідуальний підхід у вихованні, навчанні дітей. Тільки в такому випадку можливе отримання дитиною не тільки необхідного обсягу навичок, умінь і знань, але й розвиток його прагнення до самопізнання та саморозвитку.

Актуальність теми

Наскільки важлива технологія індивідуального підходу в навчанні і вихованні дітей? Відповідь на це питання можна одержати, якщо згадати про те, що саме людина є найвищою цінністю нашого суспільства. Саме тому така велика увага до виховання кожної особистості, турбота про вдосконалення її якостей й багатогранного розвитку здібностей. Всі ці завдання є пріоритетними для будь-якої держави.


Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Очевидним фактом є існування індивідуальних відмінностей між людьми. В цьому і криється відповідь на поставлене питання. Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дитини необхідний з причини того, що при будь-якому педагогічному впливі відбувається заломлення особистих здібностей людини через змінилися «внутрішні умови». Без урахування цього чинника процес виховання і навчання втрачає свою дієвість.

Визначення поняття

Основною метою нашого суспільства є всебічний розвиток усіх громадян. Рішення цієї задачі можливе тільки через виявлення творчого потенціалу особистості, а також формування її індивідуальності, яка являє собою вищий рівень розвитку. Адже кожна людина неодмінно повинен виявити, тобто «виконати» себе. І це є не тільки метою його життя, але і основною завданням суспільства в цілому.


До того ж така форма виховання, як індивідуальний підхід у навчанні, не протистоїть таким принципом, як колективність. І це підтверджено науковими дослідженнями. «Я» у людини має місце саме тому, що існує «ми». Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні є заходом далеко не одноразовим. Їм необхідно впливати на всю систему, що впливає на дитину. У зв'язку з цим такий підхід можна назвати загальним принципом виховання підростаючого покоління.
Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Індивідуальний підхід у навчанні, а також у вихованні, ставить своєю метою зміцнення позитивних рис характеру особистості та усунення недоліків в її поведінці. Маючи достатні педагогічні навички і зробивши своєчасне втручання, можна уникнути в подальшому таких болісного і небажаного процесу, як перевиховання. Індивідуальний підхід у навчанні зажадає від дорослої людини великого терпіння, а також уміння правильно розібратися в тих чи інших проявах поведінки дитини. Індивідуальний підхід у навчанні, а також у вихованні – це складова частина педагогічного процесу. З його допомогою діти залучаються в активну діяльність, спрямовану на оволодіння програмним матеріалом.

Сутність індивідуального підходу

Звертання до конкретної особистості дитини має бути присутнім у кожній ланці навчальної і виховної роботи з дітьми всіх вікових груп. У чому ж полягає сутність такого індивідуального підходу? Вона виражається в безпосередньому педагогічному впливі на дитину при вирішенні загальних завдань, що стоять перед колективом. При цьому вчитель чи вихователь повинні враховувати умови життя і психічні особливості особистості.
Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Можна сміливо говорити про те, що принцип індивідуального підходу в навчанні, а також у вихованні є головним у педагогічній практиці. При його здійсненні дорослому необхідно: - знати і розуміти своїх вихованців;
- любити дітей;
- вміти міркувати й аналізувати;
- дотримуватися ґрунтовного теоретичного балансу. Педагог завжди повинен пам'ятати про те, що дитина є самонацеленним суб'єктом власного розвитку. При цьому йому завжди потрібна підтримка дорослого. Реалізація індивідуального підходу в навчанні, а також у вихованні неможлива без врахування психофізичних аспектів. Розглянемо ці фактори докладніше.

Рівень розумового розвитку

Це перший аспект, який повинен розглядатися, коли здійснюється індивідуальний підхід у навчанні дошкільників та учнів загальноосвітніх закладів. Педагог повинен вивчити рівень розумового розвитку дитини. Це необхідно для його подальшого успішного навчання. Якщо даний показник має високий рівень, то вихованець швидше сприйме і осмислить матеріал, добре запам'ятає його і прочитає, а потім довше тримає в пам'яті. Отримані знання, в такому випадку, будуть успішно використані при виконанні наступних завдань. Індивідуальний підхід у навчанні дітей і їх виховання, який грунтується на рівні розумового розвитку, педагогом будується з урахуванням зони її найближчого впливу. В такому випадку дорослий повинен диференціювати не саме завдання, а ту міру допомоги, яку він пропонує дитині. Наприклад, одні вихованці не тільки самі виробляють ту чи іншу діяльність, але і пояснюють хід її виконання товаришам. Інші ж здатні виконати завдання, дотримуючись певного алгоритму. Третім і зовсім буде потрібна допомога педагога.

Тип нервової системи

Це другий аспект, який необхідно врахувати при здійсненні індивідуального підходу до дитини. Згідно з висновками, зробленими сучасними дослідниками, властивості, які притаманні нервовій системі людини, мають генотипическую природу.
Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Іншими словами, вони є практично незмінними і стабільними характеристиками особистості. Саме тому не рахуватися з цим фактором не можна.
Основні властивості нервової системи: рухливість-інертність і сила-слабкість.

Тип мислення

Це третій і досить важливий аспект, який педагог повинен врахувати, коли буде здійснювати індивідуальний підхід у процесі навчання. Діти, як і дорослі, вирішують поставлені перед ними завдання по-різному. Одні з них мають аналітичний склад розуму. Він знаходить свій прояв у словесно-логічному абстрактному мисленні. Іншим простіше думати образами. У такому разі проявляється художнє мислення.
Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Є і такі люди, у яких ці два компоненти знаходяться в рівновазі. В такому випадку можна говорити про гармонійний складі розуму. Існуючі відмінності мають місце у зв'язку з функціональною асиметрією півкуль головного мозку. Це і повинен врахувати вихователь, коли буде проявляти індивідуальний підхід у навчанні учнів або дошкільнят. Так, діти з розумом художнього типу починають осмислювати будь-який матеріал тільки після емоційного включення. Спочатку вони спираються на образи і уявлення, а тільки потім аналізують всі складові і роблять свої висновки. Діти розумового типу починають вирішувати завдання з побудови логічних ланцюжків. Вони аналізують всі складові і мислять символами. В їх алгоритм рішення завдань переважають логічні роздуми. Емоційне забарвлення деталей, як правило, просто заважає їм думати.

Модальність сприйняття

Це четвертий і також важливий аспект, враховується викладачем при індивідуальному підході до дітей. Спостерігаючи за поведінкою дитини, можна переконатися в тому, що те, яким способом він пізнає навколишній світ, робить величезний вплив на його рівень адаптації в суспільстві, фізичний розвиток і успіхи в навчанні. Уважно стежачи за цим аспектом, вже в молодшому віці можна припустити, з якими проблемами малюк зіткнеться при навчанні в школі. Знаючи спосіб пізнання, батьки, вихователі, педагоги і психологи можуть правильно побудувати ігри і заняття з дитиною. Це дозволить отримати з процесу навчання максимум користі.
Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Сприйняття інформації може бути візуальним, аудіальним і кінестетичними. При першому з них навчання дитини повинно здійснюватися завдяки зоровому сприйняттю поданої інформації. Аудіальний тип говорить про те, що всі матеріали вихованцю простіше запам'ятати на слух. Деякі діти сприймають інформацію лише в результаті власної діяльності. У таких випадках можна говорити про кінестетичному типі сприйняття навколишнього світу.

Стан здоров'я

Цей аспект набуває особливої важливості в тих випадках, коли потрібна організація виховання і навчання дітей з фізичними вадами та порушеннями в соматичному розвитку. Але педагог повинен завжди враховувати і такі психологічні особливості дітей, як страхи і тривожність, невпевненість у собі і неврози. Недооцінка всіх цих психофізичних характеристик вихованців завдає колосальної шкоди їх здоров'ю. Педагогу необхідно знати, що порушення психіки у дітей можуть бути пов'язані з такими факторами, як: - соматичні захворювання;
- дефекти фізичного розвитку;
- стреси і різного роду несприятливі фактори, що стосуються соціальних умов життя.

Вікові особливості

Що ще повинен врахувати педагог у процесі виховання? Йому необхідно пам'ятати про те, що на особистісному розвитку будь-якої людини відображаються на її вікові особливості. Залежно від прожитих років відбувається зміна мислення особистості, кола її інтересів і запитів, а також соціальних проявів. У кожному віці є свої обмеження в розвитку і можливості. Наприклад, пам'ять і розумові здібності інтенсивніше всього розширюються в дитячому і юнацькому періодах. Якщо це не врахувати в процесі навчання і виховання, то час буде згаяно. Можливості цього періоду використовувати в більш пізньому періоді дуже складно. Але в той же час вихователь не повинен і занадто забігати вперед, впливаючи на моральний, розумовий та фізичний розвиток дітей. Тут важливо враховувати вікові можливості організму.

Фізичне виховання

Сучасні вчені, грунтуючись на результатах проведених досліджень, зробили дивний висновок. Вони виявили пряму залежність між розумовим, фізичним і моральним розвитком людини. Перше з них впливає на формування характеру особистості. Фізична ж досконалість дозволяє розвиватися органам зору, слуху і почуттів. Крім того, воно тісно пов'язане з моральним і трудовим вихованням. При цьому активна діяльність залежить від стану здоров'я дитини, і навпаки.
Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні дітей
Ігри, що проводяться з дітьми, також сприяють зміцненню їх волі, дисциплінованості, організованості та інших моральних якостей. Фізичне виховання пов'язане з естетичним вихованням. Виконуються вправи роблять тіло красивим. Руху людини стають спритними. Постава і хода - правильними. При індивідуальному підході до фізичного виховання у дітей пробуджується інтерес до активних рухів на свіжому повітрі, до набуття навичок культурно-гігієнічного характеру і т. д.

Моральне виховання

У дитячому і юнацькому віці у дітей відбувається формування моральних норм. Вони набувають досвід поведінки і виробляють власне ставлення до людей. Проводячи моральне виховання дитини, педагог може істотно вплинути на формування характеру і волі дитини.

Висновок

Проявляючи принцип індивідуального підходу в вихованні та навчанні дітей, педагог повинен знати: 1. Особливості здоров'я і фізичного стану дитини. Від цього багато в чому буде залежати його увагу на занятті, уроці і загальна працездатність.
2. Властивості пам'яті, інтереси і схильності вихованців. Врахувавши ці особливості, стає набагато простіше здійснити індивідуальний підхід до дитини, накинувши більш сильного додатковими заняттями і надавши допомогу слабшому.
3. Розумово-емоційну сферу дітей, виявляючи вихованців з хворобливою реакцією на зауваження і підвищеною дратівливістю. Розуміння характеру дитини дозволить максимально ефективно організувати колективну діяльність. Тільки знання особливостей розвитку кожного з дітей, отримане педагогом на основі глибокого вивчення усіх факторів, що створить необхідні умови для їх успішного використання в процесі навчання і виховання.