Львів
C
» » Що таке логіка: визначення і закони

Що таке логіка: визначення і закони

Логіка – широке поняття, щільно увійшло в наше життя та культуру мовлення. У цій статті ми з вами розглянемо з наукової точки зору, що таке логіка. Визначення, види, закони логіки та історична довідка нам в цьому допоможуть.

Загальна характеристика

Отже, що таке логіка? Визначення логіки дуже багатогранно. У перекладі з грецької воно означає «думка», «розум», «слово» і «закономірність». У сучасній інтерпретації дане поняття використовується в трьох випадках:


 • Позначення взаємозв'язків і закономірностей, які об'єднують вчинки людей або події в об'єктивному світі. У цьому значенні часто використовують такі поняття, як «логічний ланцюжок», «логіка фактів», «логіка речей» і так далі.
 • Позначення суворої послідовності, закономірності процесу мислення. В такому випадку вживаються вирази типу: «логіка міркування», «логіка мислення», «логіка мови» і так далі.
 • Позначення особливої науки, що вивчає логічні форми й операції, а також пов'язані з ними закони мислення.
 • Що таке логіка: визначення і закони

  Завдання логіки

  Як можна помітити, в кожній конкретній ситуації може бути як мінімум один з декількох відповідей на питання: «Що таке логіка?» Визначення завдань логіки менш об'ємно. Головне завдання – прийти до висновку на основі передумов і отримати знання про предмет міркування, щоб глибше перейнятися його співвідношеннями з іншими аспектами даного явища. У будь-якій науці одним з головних інструментів є логіка. Вона не тільки є важливим підрозділом філософії, але й зачіпає деякі математичні навчання. "Алгебра логіки" – визначення, яке у математичних колах. Іноді його плутають з булевої алгеброю, яка є основою інформатики, але це не зовсім вірно.


  Неформальна логіка

  Головним чином логіку класифікують на:
 • Неформальну.
 • Формальну.
 • Символічну.
 • Діалектичну.
 • Неформальна логіка – це дослідження аргументації в первісному мовою. Цей термін найбільш поширений в англомовній літературі. Таким чином, головне завдання неформальної логіки – вивчення логічних помилок у мовленні. Висновок, який зроблений на природному мовою, може мати суто формальним змістом, у разі якщо можна проілюструвати, що він є не інакше як приватним застосуванням універсального правила.
  Що таке логіка: визначення і закони

  Формальна і символічна логіка

  Аналіз висновку, що розкриває те саме формальний зміст, і називається формальною логікою. Що ж стосується символічної логіки, то вона досліджує символічні абстракції, що фіксують формальний склад логічного виводу.

  Діалектична логіка

  Діалектичною логікою називають науку про мислення, що дає знання про спосіб міркування, який розширює можливості формального виводу. У цьому випадку поняття логіки може бути використане як у власному логічному сенсі, так і у вигляді якоїсь метафори. Діалектичне міркування частково спирається на формальні закони логіки. Разом з тим, аналізуючи динаміку переходу понять в їх протилежність, воно допускає збіг протилежностей, а значить, орієнтується на діалектичні закони.

  Об'єкт логіки

  Визначення логіки як науки передбачає, що її об'єктом є людське мислення. Мислення є складним, багатостороннім процесом, що передбачає узагальнене відображення людиною речей і відносин навколишнього світу. Цей процес вивчається різними науками: філософією, психологією, генетикою, мовознавством, і кібернетикою. Філософія розглядає походження та суть мислення, а також його ототожнення з матеріальним світом та пізнанням. Психологія контролює умови нормальної роботи мислення і його розвитку, а також впливу на нього навколишнього середовища. Генетика прагне до вивчення механізму спадкоємства здібностей до роздумів. Мовознавство шукає зв'язку між мисленням промовою. Ну а кібернетики намагаються побудувати технічні моделі людського мозку і мислення. Сама ж логіка дивиться на процес мислення з точки зору структури думок, а також вірності чи невірності міркувань, відволікаючись при цьому від змісту і розвитку думок.
  Що таке логіка: визначення і закони

  Предмет логіки

  Предметом даної області знань є логічна форма, пов'язані з нею операції і закони мислення. Краще всього розглядати предмет вивчення логіки, через процес пізнання навколишнього світу людиною. Пізнанням називають процес, під час якого індивід отримує знання про світ. Є два способи отримання знань:
 • Чуттєве пізнання. Здійснюється з допомогою органів відчуттів або приладів.
 • Раціональне пізнання. Здійснюється за допомогою абстрактного мислення.
 • Матеріалістична теорія пізнання ґрунтується на теорії відображення. Згідно цієї теорії, судження, речі і явища об'єктивного світу можуть впливати на органи почуттів людини та активізувати роботу системи передачі інформації в мозок, а також активізувати сам мозок, в результаті чого в мисленні людини створюються образ цих самих речей і явищ.

  Чуттєве пізнання

  Чуттєвими чином називають знання про зовнішні властивості тих чи інших речей і явищ. Чуттєве пізнання може протікати в трьох формах:
 • Відчуття . Відображає окремі властивості предмета.
 • Сприйняття . Відображає предмет в цілому, являє собою його цілісний образ.
 • Подання . Це образ предмету, який зберігся в пам'яті.
 • На стадії чуттєвого пізнання, людині не завжди доступна сутність речей і процесів, їх внутрішні властивості. Маленький принц з однойменного оповідання Екзюпері говорив: «найголовнішого очима не побачиш». Розум або абстрактне мислення приходять на допомогу органам почуттів у таких випадках.
  Що таке логіка: визначення і закони

  Раціональне пізнання

  Абстрактне мислення відображає дійсність з точки зору основних властивостей і відносин. Пізнання світу через абстрактне мислення відбувається опосередковано, а не явно. Воно не передбачає звернення до спостережень та практиці, а будується на основі більш глибоких міркувань про властивості і взаєминах предметів і явищ. Наприклад, слідами злочинця можна відтворити картину події, по термометру можна дізнатися, яка погода на вулиці, і так далі. Важливою особливістю абстрактного мислення є його тісний зв'язок з мовою. Кожна думка оформляється з допомогою слів і словосполучень, проговариваясь допомогою внутрішньої або зовнішньої мови. Мислення не тільки допомагає людині описати навколишній світ, але і дозволяє сформулювати нові ідеї, абстракції, прогнози та передбачення, тобто вирішує численні логічні завдання. Визначення «логіка» і «мислення» у зв'язку з цим тісно пов'язані один з одним. Мислення, незалежності від того, абстрактне воно або раціональне, може протікати в трьох головних формах: поняття, судження і умовивід. Розглянемо їх окремо.

  Поняття

  Являє собою форму мислення, за допомогою якої людина створює уявні образи про предмети, їх характеристики і взаєминах. Поняття неможливе без визначення. Але правила визначень в логіці ми розглянемо трохи нижче. В процесі формування понять індивід займається аналізом його цікавить предмета, порівнянням його з іншими предметами, виділенням його основних характерних рис, абстрагированием від несуттєвих рис і узагальненням різних предметів на основі цих ознак. В результаті створюються уявні образи предметів, їх властивостей і відносин. Поняття відіграють важливу роль у пізнавальній діяльності людини. Завдяки їм можна узагальнювати те, що в реальності існує окремо. В об'єктивному світі немає таких понять, як студент, учень, клерк, спортсмен і т. д., всі вони являють собою узагальнені образи, які можуть існувати тільки в ідеальному світі, тобто в голові людини.
  Що таке логіка: визначення і закони
  Утворень понять відкриває можливість отримання знань про предмети і явища на основі основних властивостей класу подібних предметів або явищ. Про те, яким був би світ, якщо люди не оперували поняттями в спілкуванні один з одним, розповідає Джонатан Свіфт у своєму оповіданні про подорожі Гуллівера. Згідно з розповіддю, одного разу мудрець порадив людям в розмові використовувати не поняття про предмети, а безпосередньо предмети. Багато пішли його рекомендації, але для того щоб нормально поговорити зі співрозмовником, їм доводилося носити на плечах мішки з різними речами. Зрозуміло, така бесіда з демонстрацією предметів навіть у власників найбільших мішків була дуже мізерна. Поняття не може існувати без визначення. У різних науках визначення може трактуватися з деякими відмінностями. Визначення понять у логіці – це процес закріплення конкретного сенсу за певним мовним терміном. По своїй суті поняття нескінченно, так як воно виробляється універсальним розумом. Визначення звичайно, так як воно являє собою підсумок розумової (логічної) діяльності. Згідно з Гегелем, визначення не відповідає Абсолюту і співвідноситься з уявленням. Завдання філософії полягає в тому, щоб перевести поняття в уявлення, позбувшись від кінцевих визначень. У понятті полягає сенс. А визначення понять у логіці являє собою дію, спрямоване на виявлення цього сенсу. Таким чином, поняттям можна назвати слово, яке через логічні умовиводи отримало визначення. Отже, без визначення слово не є поняттям, навіть якщо воно має поширення. Дати визначення поняттю – значить описати його значення, уточнивши всі основні нюанси. Причому якщо зробити це за межами рамок певної системи знань, то можуть виникнути помилки у визначеннях. Логіка у кожного своя, рівно як і розуміння того чи іншого слова. Тому, говорячи на філософські теми, важливо визначати поняття. Види визначень в логіці представлені досить широко. Визначення буває: интенсиональным, реальним, аксиоматическим, номінальним, явним, неявним, генетичним, контекстуальним, індуктивним і остенсивным.
  Що таке логіка: визначення і закони

  Судження

  На основі понять про предмети людина може висловлювати щодо них судження і робити висновки. Судженням називають форму мислення, в рамках якої на адресу предмета думки щось стверджується або заперечується. З одного судження можна отримувати інше. Наприклад, на основі факту, що всі люди смертні, можна зробити висновок, що той, хто помер – людина. Під час побудови понять, суджень та умовиводів кожен може припуститися помилки як свідомі, так і несвідомі. Щоб їх уникнути, треба знати основи правильного мислення. Правильним називають мислення, в рамках якого з істинних знань виходять нові істинні знання. Результатом неправильного мислення можуть стати також помилкові знання. Наприклад, є два судження: «Якщо Іван скоїв грабіж – він злочинець» і «Іван не скоїв грабіж». Судження «Іван не злочинець», отримане на основі цієї інформації, може бути помилковим, так як факт того, що він не скоював пограбування, не свідчить про те, що він не вчиняв інших злочинів.

  Умовиводи

  Говорячи про правильність висновків, вчені передбачають дотримання правил їх побудови та взаємозв'язку. Саме на цьому базується визначення законів логіки як науки про мислення. Формальна логіка абстрагується від конкретного змісту і розвитку думок. Разом з тим вона робить акцент на істинність і хибність цих думок. Часто правильне мислення називають логічним, роблячи акцент на назві науки, що вивчає певну сторону мислення. Питання істинності чи хибності суджень і умовиводів – це питання про відповідність або невідповідність того що в них йдеться, об'єктивного світу. В істинному судженні об'єктивно відбивається стан речей в об'єктивній реальності. Помилкове судження, навпаки, не відповідає дійсності. Питанням про те, що таке істина і як чуттєве пізнання співвідноситься з абстрактним мисленням, займається вже не логіка, а філософія.
  Що таке логіка: визначення і закони

  Висновок

  Сьогодні ми з вами дізналися, що таке логіка. Визначення цього поняття досить містке і багатогранне, воно зачіпають широку область знань. Таке різноманіття проявів логіки ілюструє її взаємозв'язок з іншими науками, деякі з яких цілком материалистичны. Також у статті були розглянуті основні аспекти людського мислення: умовиводи, судження, поняття і визначення (в логіці). Приклади з життя допомогли нам легше засвоїти цей матеріал.