Львів
C
» » Про зв'язок сучасної географії з іншими науками

Про зв'язок сучасної географії з іншими науками

Незважаючи на те, що епоха великих географічних відкриттів залишилася далеко позаду, а дальні подорожі під вітрилом і сходження на вершини перетворилися в спорт, географічна наука все ще активно розвивається. Проте сьогодні її розвиток тісно пов'язане з іншими науками, такими як геофізика, інформатика, астрономія і політологія.
Про зв'язок сучасної географії з іншими науками

Зв'язок сучасної географії з іншими науками

У XXI столітті географія втрачає концептуальну єдність, поступаючись місцем новим і усе більш різноманітним напрямкам, приділяють велику увагу взаємодії людини і навколишнього середовища, регіоналізму і роботи з великими масивами даних.


Таким чином, можна сміливо говорити про очевидну зв'язки географії з соціологією, інформатикою, культурологією та політологією. Процес все більшої диференціації є закономірним і спостерігається протягом усього становлення і розвитку науки про Землю. Однак сучасна тенденція включає не тільки диференціацію географії, але й інтеграцію її з іншими науками. Сучасні технічні засоби, такі як супутники, сейсмологічні та метеорологічні станції, постачають науковцем величезні масиви даних, які потребують обробки. І тут на допомогу географам приходить сучасний розділ інформатики, який спеціалізується на так званих big data - великих даних.
Про зв'язок сучасної географії з іншими науками

Рекреаційна географія і урбаністика

На стику соціології, економіки та економічної географії виникає новий напрям, що отримало назву урбаністики. Ця система знань має своєю метою побудову найбільш комфортного для проживання міського простору.


Для цієї мети використовується багаторічний досвід накопичений дослідниками в Європі та Америці. І таке міське будівництво неможливо без адекватного розуміння місцевих географічних умов, що в черговий раз вказує на велике значення зв'язку сучасної географії з іншими науками. Наприклад, робити велодоріжки в містах, що знаходяться за полярним колом, деякі дослідники вважають недоцільним. Також урбаністика була б неможлива без точних даних про рівень економічного і соціального розвитку міста, регіону і країни в цілому. Зв'язок сучасної географії з іншими науками набуває все більшого значення через посилення конкуренції на міжнародному ринку. Але крім місцевих жителів, якісна міська середовище має значення і для туристів, так як все більше значення у світовій економіці набуває туризм, на службі якого знаходиться, крім іншого, і рекреаційна географія, яка займається вивченням географічних, кліматичних і культурологічних особливостей регіону, який потребує залучення туристів.

Географія та екологія

Найбільш очевидний зв'язок сучасної географії з іншими науками для 5 класу можна проілюструвати прикладом екології та географії. Ці дві науки постійно співіснують на сучасних наукових конференціях. Враховуючи інтенсивні зміни клімату і все більша увага, що приділяється світовою громадськістю проблемі глобального потепління, не варто дивуватися, що географія все частіше стикається з екологією, климатологией і соціальними науками. Адже зв'язок сучасної географії в динамічно змінюваному світі має гуманітарний вимір.