Львів
C
» » Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

Відкриті уроки з англійської мови припускають та проведення докладного методичного самоаналізу проведеного заняття. Таке вміння є важливим аспектом професійної діяльності вчителя.

Особливості самооцінки

Самоаналіз уроку по ФГОС з англійської мови має чіткий алгоритм, яким учитель користується для демонстрації тих методів і педагогічних прийомів, які були використані під час проведення заняття. За новим федеральним стандартам, даний етап є обов'язковим, він впливає на оцінку професіоналізму вчителя під час проведення атестації.
Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

Схема аналізу

Як проводиться аналіз уроку англійської мови по ФГОС? Зразок технологічної карти, яку повинні заповнювати експерти, містить наступне:
 • Виявлення правомірності формулювання завдань та мети уроку, їх доречність в тематичному плануванні з даної навчальної дисципліни.
 • Аналіз відповідей учнів, вправ продуктивного і репродуктивного характеру, результативності проведеного уроку.
 • Визначення доцільності вибору запитань і завдань для закріплення нового матеріалу.
 • Виявлення співвідношення між умовно-мовними завданнями і вправами символ узагальнення і трансформаційного виду і репродуктивною діяльністю.
 • Виявлення послідовності виконання завдань, вдосконалення навичок і умінь у школярів.
 • Виявлення раціональності розподілу навчального часу на постановку цілей і завдань, розгляд нового матеріалу, численні варіанти мовленнєвої діяльності.
 • Визначення загальної логіки заняття: динамічність, цілеспрямованість, зв'язність.
 • Облік педагогом індивідуальних, особистісних характеристик школярів.
 • Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, аналіз адекватності застосування окремих видів діяльності.
 • Оцінка особистісних якостей педагога: виразності, вихованості, професіоналізму.
 • Відкриті уроки з англійської мови оцінюються за різними методиками. Вибір схеми залежить від різних чинників: типу заняття, класу, досвіду роботи вчителя.


  Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

  Завдання аналізу

  Чим відрізняється аналіз уроку англійської мови по ФГОС? Зразок, запропонований нижче, демонструє основна відмінність нової схеми від класичної форми, що застосовується в традиційній радянській школі. Стандарти другого покоління припускають оцінку уміння вчителя вибудовувати для школярів індивідуальні освітні траєкторії. Що повинен включати аналіз уроку англійської мови по ФГОС? Зразок форми, яку заповнюють експерти, містить оцінку рефлексії. На цьому етапі діти повинні самостійно оцінити свою діяльність під час навчального заняття, виявити ступінь самостійної роботи на уроці.


  У завдання аналізу входить не викриття педагога в методичних погрішностей, а допомога в усуненні тих проблем, які були виявлені експертами.
  Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

  Специфіка аналізу

  Технологічна карта з англійської мови складається педагогом на кожне навчальне заняття. Залежно від типу уроку експерти використовують різні схеми оцінки його ефективності. Як провести аналіз уроку англійської мови по ФГОС? Зразок форми, використовуваної для оцінки професіоналізму педагога, можна знайти в методичних рекомендаціях. Наприклад, при відвідуванні уроку формування лексичних навичок усного мовлення, особлива увага приділяється використанню функціональних і смислових таблиць.
  Враховується кількість одиниць лексики на різних етапах уроку, адекватність вибору прийомів семантизації рівнем володіння школярами англійською мовою. Експерти аналізують комбінацію нових лексичних одиниць з тими, які були раніше засвоєні учнями. В їх завдання входить також перевірка адекватності використання педагогом вправ для проведення самооцінки.
  Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

  Важливі аспекти

  Якщо конспект уроку англійської мови по ФГОС призначений для комбінованого заняття, при перевірці професіоналізму вчителя експерти оцінюють виявлення экстралингвистического об'єкта, роботу з функціональними і смисловими таблицями, застосування лексичних елементів для висловлення учнями своїх думок. План уроку англійської мови за ФГОС складається педагогом у вигляді таблиці, щоб зручно було проводити самоаналіз своєї діяльності. Окрім цілей і завдань, які ставляться на конкретне навчальне заняття, докладно вказується діяльність учнів і педагога, що формуються УУН.
  Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

  Особливості аналізу різних типів уроку

  Аналіз таких навчальних занять з англійської мови передбачає детальну оцінку раціональності розподілу навчального часу між презентацією і відпрацюванням граматичного явища. Вони визначають чіткість формулювання навчального правила, попередню підготовку школярів до сприйняття нового граматичного явища, правильність виконання мовленнєвих вправ. При оцінці уроку розвитку мовленнєвих умінь окреме місце приділяється дотриманню вчителем послідовності мовленнєвих вправ. Оцінюється діапазон завдань, поставлених у мовних вправах, а також якість формулювання основних установок. На занятті, присвяченому навчання читанню, експерти звертають увагу на композицію, зміст, мовні складнощі, які виникають у школярів у процесі роботи над текстом.

  Психологічний аспект

  Крім перевірки доцільності застосування методичних прийомів і методів на різних етапах уроку, експерти звертають увагу на психологічні аспекти. Вони аналізують ступінь розвитку мови і мислення учнів, переважання творчого чи репродуктивного мислення. Експерти дають оцінку мотивації дітей до оволодіння іноземною мовою, ті прийоми, якими для цього користувався педагог.
  Аналіз уроку англійської мови по ФГОС: зразок, методичні розробки

  Зразок самоаналізу

  Як проводиться самоаналіз уроку по ФГОС з англійської мови? Наведемо приклад за алгоритмом, встановленим новими освітніми стандартами.
 • 5 клас, англійська мова.
 • Петрова Ірина Валентинівна, вища категорія.
 • Підручник «Англійська в фокусі»: Ваулина Ю. Тобто, Дулі Д., Подоляко О. Е., Еванс Ст.
 • Тема заняття: «Англоязочные країни».
 • Цілі уроку:
 • Навчальні: вступ, тренування і навчання правилам використання лексики по темі, контроль навичок усного та писемного мовлення.
 • Розвиваючі: розвиток навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності; вміння систематизувати знання і складати своє монологічні висловлювання; розширювати знання про країни; розвивати пізнавальну активність.
 • Виховні завдання: формування інтересу до предмета, патріотизму.
 • Тип даного уроку - комбінований.
 • Опис діяльності та результати Етапи заняття послідовні, з часу відповідають змісту уроку. Для мотивації школярів була використана презентація. Урок відповідає вимогам ФГОС, дозволяє формувати особистісні, регулятивні, пізнавальні, комунікативні навички учнів. Були використані елементи проектної діяльності, енергозберігаючі технології, ІКТ, диференційований підхід. Матеріал уроку підібраний правильно з наукової точки зору, в повній мірі відповідає віковим особливостям школярів. Теорія підкріплюється життєвим досвідом дітей, використовується зв'язок з раніше вивченим матеріалом. Всі цілі і завдання реалізовані в повному обсязі, на уроці була створена комфортна атмосфера для самореалізації кожної дитини.