Львів
C
» » Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

Зараз всі намагаються адаптувати умови освіти і виховання дитини з урахуванням його індивідуальних особливостей. В сучасному суспільстві люди намагаються максимально інтегрувати дітей з обмеженими можливостями. Для цього на всіх щаблях освіти вводяться інклюзивні технології, які дозволяють дитині соціалізуватися. І один з таких методів - це тьюторство в освіті.

Що це таке

Тьюторство в освіті - це супровід сімей або дітей, у яких є особливі потреби в навчанні і вихованні. Впровадження даного виду діяльності є важливим кроком у їх соціалізації. Так само тьюторство широко використовується для супроводу проблемних сімей, у тому числі й для дітей з девіантною поведінкою.


Саме слово "тьютор" прийшло до нас з англійської мови і в перекладі означає "домашній учитель". І це принципова відмінність: така людина відрізняється від звичних педагогів дошкільних і шкільних установ. Так як однієї з найважливіших його задач є захист дитини та допомогу в його соціалізації. Тьюторство в освіті - це закріплення за дитиною наставника, який зможе допомогти дитині і скорегувати його розвиток.
Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

Основні аспекти

Незважаючи на те, що даний вид педагогічної діяльності з'явився відносно недавно, її намагаються впровадити в освітні інститути. Але складність цієї професії полягає в тому, що на тьютора не вчать у вузах, хоча спеціальність зовсім не така проста, як може здатися на перший погляд:
 • Тьютор допомагає вирішити проблему з навчанням, яка часто виникає із-за того, що навчальна програма не враховує індивідуальні особливості дитини. Все це впливає на успішність навчання, засвоєння матеріалу і поведінка дитини на заняттях.
 • Тьютор повинен допомогти особистісному розвитку дитини і розкриття його потенціалу. Він повинен зуміти зацікавити, знайти нестандартні підходи, розширити поле дослідницької діяльності свого підопічного.
 • Тьютор супроводжує його на всіх освітньому шляху. Тому можна сказати, що цей вид діяльності спрямований на досягнення кінцевого результату.
 • Як видно з усього перерахованого вище, тьюторство в освіті - це не проста підтримка дітей або сімей. Це допомога дитині в навчанні, культурному та особистісному розвитку.


  Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

  Технологія тьюторства

  Названий вид педагогічної діяльності відноситься до гуманітарного супроводу дитини. Основна технологія в тьюторстве - педагогічна підтримка і навчально-виховну взаємодію. Під цим мається на увазі, що дитина вчиняє дію, а тьютор створює необхідні для цього умови. Використовуються наступні методики:
 • розбір практичних ситуацій;
 • демонстрація оточуючим досягнутих результатів;
 • дебати - ця методика широко використовується у заняттях з підлітками, для яких важливо формування змагального та комунікативного досвіду.
 • Реалізуються перераховані методики за допомогою наступних технологій:
 • складання портфоліо;
 • групової та індивідуальної консультації;
 • проведення тренінгів;
 • застосування інформаційних технологій.
 • Розглянувши, що таке тьюторство, і якими методами воно здійснюється, слід більш детально проаналізувати цю педагогічну діяльність в дошкільних і шкільних установах.
  Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

  Робота тьютора в ДНЗ

  Запровадження супроводу ще на етапі раннього розвитку дитини допомагає скоректувати і попередити подальші проблеми, які можуть виникнути у нього в процесі навчання. Саме в дошкільному віці тьютор закладає основи для успішного освоєння соціальних норм і особистісного розвитку. Тьюторство в дошкільну освіту передбачає активну участь і батьків, тому що для малюків головним орієнтиром є дорослі. Дивлячись на їх модель поведінки, дитина переймає деякі їх особливості. І завдання тьютора полягає в тому, щоб побачити можливі труднощі у розвитку і скоригувати їх. Тьютор розробляє індивідуальний маршрут з урахуванням всіх особливостей підопічного. Він повинен включати різноманітні способи дослідницької та пізнавальної діяльності, щоб стимулювати у малюка інтерес до самостійного отримання знань.
  Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

  Супровід в шкільних установах

  Тьюторство в школі передбачає інтеграцію в колективі дітей з особливими потребами в навчанні. Такий супровід допомагає особливим дітям соціалізуватися в суспільстві. А у дітей, оточуючих такої дитини, виховується почуття толерантності, відповідальності і турботи по відношенню до однолітків та інших людей. Закріплення за дитиною педагога-тьютора не означає, що він щохвилини опікується учня. Навпаки, він прагне підтримувати в ньому самостійність. Це не шкільний вчитель (його завданням не є викладання) і не психолог, завдання якого полягає в тому, щоб скорегувати психічний розвиток і створити потрібну атмосферу для учня. Тьютор, швидше, - це друг, який допомагає розкритися творчому потенціалу підопічного, подолати невпевненість у собі, скорегувати проблеми в навчанні. Для цього розробляється індивідуальна програма з урахуванням всіх особливостей дитини. При цьому не варто забувати, що тьютор повинен взаємодіяти з вчителями та іншими фахівцями (психологом, логопедом) та батьками, щоб домогтися потрібного результату.
  Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

  Проблеми тьюторского супроводу

  У сучасній освіті наявність у всіх освітніх інститутах (ДНЗ, школи) педагога-тьютора дозволило б вирішити багато проблем у навчанні та соціалізації дітей. Але чомусь така практика існує не в усіх установах. Справа в тому, що положення цього педагога досить хистко і невизначено в освітньому співтоваристві. Найголовніша проблема - це відсутність програм, за якими готували б тьюторів. Так як вони працюють з дітьми, що мають особливі потреби розвитку, то не можна, щоб у цій сфері працювали некваліфіковані педагоги. І них повинно бути, як мінімум, педагогічна освіта, тому що такий фахівець повинен знати всі закономірності фізичного та психічного розвитку дитини, а також методики взаємодії з дітьми й батьками. На жаль, в дитячих садах і школах не прописані посадові інструкції для тьютора, і частіше всього наявність цієї посади не передбачено навіть в штаті. Все це, звичайно, не створює сприятливу робочу обстановку для педагога.
  Тьюторство в освіті - це Що таке тьюторство в дошкільній освіті

  Хто може працювати тьютором

  Незважаючи на те що поки професійні установи названих фахівців не готують, необхідність у них з розвитком інклюзивної освіти зростає. Тьютором може стати будь-яка людина, що має педагогічну освіту. Дуже важливо і наявність певних особистісних якостей: бажання допомагати, готовності до постійного саморозвитку, відповідальності, любові до дітей. Тьютор повинен вміти знаходити підхід до кожної дитини і сприяти розкриттю його особистісного потенціалу, успішної взаємодії з оточуючими людьми. Тоді дитина виросте гармонійною особистістю.