Львів
C
» » Республіка Туркменістан. Населення країни

Республіка Туркменістан. Населення країни

У 1995 році в Туркменістані було проведено перепис населення, за результатами якої в країні проживало 44833 тисячі осіб. Дані перепису показали, що із загальної кількості жителів 22253 тисячі становило чоловіче населення республіки, а 2258 тисяч — жіноче. Більш детальна інформація про цю дивну країну наводиться нижче.
Республіка Туркменістан. Населення країни

Чисельність жителів і щільність населення Туркменістану

До кінця останнього десятиліття XX століття чисельність населення Туркменістану зросла до 5 мільйонів чоловік. При цьому концентрація жителів по території республіка істотно різниться. Середня щільність населення Туркменістану становила 102 людини на один квадратний кілометр.


Переважна частина громадян республіки зосереджена в оазисах. У цих регіонах щільність населення досягає двохсот чоловік на один кілометр квадратний. У той же час 80% території Туркменістану зовсім не заселені. Зокрема, пустеля Каракуми. Оазиси на території Туркменістану мають вузьку і витягнуту форму і розташовуються вздовж течії річок і каналів. Тому розселення жителів набуває точно такий же вид на карті з розширенням в пониззях річок Мургаб і Хеджем.
Республіка Туркменістан. Населення країни

Тенденції до збільшення чисельності жителів Туркменії

Оцінюючи динаміку зростання чисельності населення цієї країни, слід звернути увагу на кілька цікавих деталей. Так, ще з радянських часів в період з 1960 по 1990 рр. спостерігалося перманентне збільшення чисельності жителів республіки. За цей проміжок часу населення Туркменістану зросла в 17 рази, а щорічний приріст становив від 130 до 150 тисяч чоловік, що приблизно дорівнювало 29% від загального числа жителів. А що ж зараз? Туркменістан є лідером серед усіх держав СНД по приросту чисельності населення, що складає 35% в рік. Найбільш значні показники демонструє сільська частина республіки.


Республіка Туркменістан. Населення країни

Природний приріст населення

У той же час слід підкреслити, що за останній десяток років помітно знизилися темпи природного приросту населення Туркменістану. Ця тенденція характерна не тільки для цієї країни, але й для всіх держав СНД. В якості прикладу можна навести кілька показових цифр. Так, в 1991 році коефіцієнт природного приросту зріс на 263%, що є третім показником серед країн колишнього СРСР після Таджикистану і Узбекистану. А вже у 1999 році це значення знизилося до 131%. Таким чином, Туркменістан пропустив вперед ще і Киргизію. Основною причиною зменшення природного приросту було зниження чисельності новонароджених на 1 тисячу жителів. У 1991 році цей показник становив 336%, а в 1999 році — 185%. Смертність в Туркменістані в останні роки знаходиться на рівні між 54% і 65%. Слід підкреслити, що такий стан справ зумовлює постійне збільшення частки молоді серед усього населення Туркменістану.
Республіка Туркменістан. Населення країни

Сучасна демографічна ситуація в країні

Середня туркменська сім'я має у своєму складі від трьох до п'яти дітей. Це ще не межа. В сільській місцевості найчастіше можна зустріти сім'ї з великою кількістю дітей. В часи існування СРСР народжуваність стимулювалася найрізноманітнішими способами. Тим не менш, сьогодні стрімке зростання кількості жителів країни ставить перед керівництвом держави ряд типових завдань, головною з яких є боротьба з безробіттям та її наслідками. У той же час, за даними Національного інституту статистики та інформації Туркменістану, ця проблема на даний момент не є нагальною. Високий приріст жителів в країні позначиться на зайнятості населення. Це розглядається в середньостроковій перспективі.

Зайнятість населення в Туркменістані

В контексті вищесказаного буде доречно навести статистичні дані. На сьогоднішній день показник зайнятості населення Туркменістану становить 16 – 19 мільйони чоловік. В останні роки він має тенденцію до постійних коливань. Перше місце по зайнятості займає первинний сектор економіки. Так, у сільському і лісовому господарстві працює близько 48% усіх працюючих жителів. У сфері послуг зайнято 34% населення Туркменістану, у промисловості — 12%. Не буде зайвим повідомити про те, що за кількістю громадян, зайнятих у будівництві, Туркменістан входить в трійку серед держав СНД. У цьому рейтингу вище знаходяться тільки Російська Федерація та республіка Білорусь.
Республіка Туркменістан. Населення країни
Не можна не відзначити, що в Туркменістані малий і середній бізнес розвинутий недостатньо добре, навіть за мірками держав Середньої Азії. Для цього регіону характерна висока роль власних підсобних господарств. Тим не менш, в Туркменістані на державних підприємствах працюють понад 39% зайнятих жителів. Також слід відзначити великий відсоток найманих працівників. Таких близько 80%. Туркменістан входить в десятку найбільших видобувачів природного газу в світі. Незважаючи на це, ВВП на душу населення в Туркменістані становить всього близько 6622 долара США. Це дані МВФ за 2016 рік.

Етнічний склад жителів Туркменії

Туркмени Туркменістану становлять приблизно половину всіх представників цього народу, що проживають в усьому світі. Їх можна зустріти і в інших країнах. Приміром, велика туркменська діаспора налічується в Ірані — 1 мільйон чоловік. Понад 500 тисяч представників цієї національності проживають в Афганістані, ще 300 тисяч осіб знайшли свій будинок в Іраку. За даними перепису 1995 року, туркмени складають 767% від чисельності всього населення Туркменістану.
Тепер поговоримо про інші народності, що проживають на території цієї країни. Серед великих етнічних груп необхідно виділити узбеків — 92% від загального числа жителів, росіян — 67%, казахів — 22% і вірмен — 08%. В останні роки в Туркменістані має місце тенденція відтоку з країни російськомовних жителів. Подібне явище спостерігається і в інших державах регіону. Російськомовні люди традиційно переважають серед громадян, зайнятих у промисловому виробництві, в тому числі в газовій сфері. Це змушує уряд Туркменістану проводити політику, спрямовану на створення хороших умов для життя і праці таких жителів країни. Слід підкреслити, що в цій державі не поширений побутовий націоналізм. За всі роки після розпаду СРСР у Туркменістані не зафіксовано жодного конфлікту, заснованого на міжетнічному або міжконфесійної неприязні.