Львів
C
» » Антикліналь + синкліналь – це складчасті гори

Антикліналь + синкліналь – це складчасті гори

В розплавленої мантії нашої планети постійно відбуваються різноманітні геохімічні процеси, які називаються ендогенними. Такі процеси викликані тепловою енергією мантії та земної кори. Джерелами енергії є розпад радіоактивних елементів і гравітаційна диференціація порід мантії. Ці процеси викликають такі явища, як землетруси, поява і розвиток островів, океанічних западин і гірських хребтів, виверження вулканів, метаморфізм гірських порід, деформація і тектонічні рухи земної кори в вертикальної та латеральної площинах.

Тектоніка земної кори

Тектонічні рухи земної кори характеризуються великою складністю і мають різні форми. В ході геологічної історії пласти земної кори стискалися в складки, насувалися одна на одну, опускалися, розламувалися під впливом сил розтягу, стиску або тертя.


В геології процес підйому земної кори називається диастрофизмом і підрозділяється на орогенез – утворення гір, і эпейрогенез – утворення материків. Эпейрогенические руху характеризуються повільними віковими рухами з невеликою (в геологічних масштабах) амплітудою, не призводять до утворення складок, скидів та інших порушень. У масштабах геологічної історії планети їх можна назвати коливальними. Орогенические руху призводять до утворення гірських хребтів. Стиснення континентальної земної кори при зіткненні літосферних плит формує складчасті гори.

Форми складчастого залягання гірських порід

Антикліналь + синкліналь – це складчасті гори
Складка – це хвилеподібний вигин шару гірських порід із збереженням його цілісності. Елементарними формами складок є синклинальные (увігнуті) і антиклинальные (опуклі) форми складок. У непорушених геологічних структурах вони зазвичай розташовані поруч і називаються повними складками.


Синклинальная складка

Синкліналь – це складка, в якій паралельні пласти раніше горизонтально залегавших гірських порід занурюються до центру. Наймолодші породи, які до початку деформації були верхнім шаром осадових порід, розташовані вздовж осі складки, а найдавніші – на її крилах.
Антикліналь + синкліналь – це складчасті гори
У сильно деформованих гірських породах при неможливості визначити покрівлю і підошву пласта термін цей – «синкліналь» – не використовується, його замінюють словом «синформа». Чаша – це синкліналь, довжина якого практично дорівнює ширині, має округлу форму. Викрійка – це синкліналь, який має горизонтальну проекцію овальної форми.

Антиклинальная складка

У антикліналі горизонтально залягали до утворення складчастості пласти піднімаються в центрі складки. Породи, які до початку деформації були самим верхнім шаром осадових порід, розташовані на крилах складки, а найдавніші – вздовж її осі.
Антикліналь + синкліналь – це складчасті гори
За аналогією з синклиналью у разі неможливості визначення віку порід, що складають складку, назва «антикліналь» не використовується. У такому разі складки гірських порід, звернену опуклістю вгору, називають антиформой. Антиклинальная складка з порівняними довжиною і шириною називається куполом.

Моноклиналь

На відміну від сінкліналі і антикліналі моноклиналь не є складчастою структурою, незважаючи на схоже звучання. Моноклинальное залягання пластів утворюється при наповзанні однієї плити земної кори на іншу вздовж лінії розлому і характеризується однаковим, досить близьким до лінії горизонту нахилом пластів гірських порід. Іноді її розглядають як дуже велику складку з одним крилом.
Антикліналь + синкліналь – це складчасті гори
У моноклиналях часто зустрічаються коліноподібної вигини пластів у вертикальній площині без порушення їх цілісності, але з розтягуванням шарів. Такі вигини називають флексурами.