Львів
C
» » Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості

Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості

Соціальний ризик – це досить серйозне поняття, яке відноситься практично до всіх видів життєдіяльності людини. Його обсяг збільшувався пропорційно розвитку соціуму та його еволюції. Сотні років тому до ризиків, які могли надати реальну загрозу суспільству, відносили виключно природні фактори.
Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
Потім, з розвитком економіки, торгівлі і промисловості, соціальні фактори ризику значно збільшилися в кількості.

Розповсюджені фактори ризику

На сьогоднішній день до них відносять ймовірність звільнення та безробіття, виробничі травми, настання інвалідності, втраті годувальника. Сучасна наука, що вивчає управління соціальними ризиками, відносить до них практично будь-які фактори, які здатні у разі настання негативно вплинути на соціальний, матеріальний і духовний стан людини, який розглядається як окрема одиниця соціуму.


Загальне визначення поняття

Соціологічне визначення цього поняття свідчить про те, що соціальний ризик – це визнане суспільством ймовірне подія, яке у разі свого наступу, може привести до настанню повної або часткової втрати працездатності людини чи спровокувати обмеження попиту на працю, що в свою чергу, спричиняє повну або часткову втрату заробітку, що є джерелом коштів для повноцінного існування.

Державна підтримка

Практично у всіх розвинених країнах світу, затверджено перелік соціальних ризиків, захист від настання яких гарантується на державному рівні. Частіше всього, до них відносять наступні соціальні ризики:


 • вагітність і материнство (декретна відпустка);
 • смерть годувальника;
 • наступ хвороби;
 • звільнення, скорочення посади, безробіття;
 • інвалідність;
 • старість (пенсійні виплати);
 • наступ виробничої травми.
 • В кожній цивілізованій країні питання про соціальний захист населення розглядаються ретельним чином. Завдяки цьому визначаються основні ризики, в разі настання яких член соціуму може бути не в змозі забезпечити свої духовні і матеріальні потреби в повному обсязі.
  Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
  Соціальний страховий ризик у державному контексті розглядається як настання випадку, який передбачає подальшу державну допомогу в рамках державного соціального страхування.

  Вивчення в різних наукових і економічних сферах

  На сьогоднішній день соціальний ризик– це категорія, яка ретельно вивчається і досліджується не тільки в соціології. Її детально вивчають в психології суспільства, в педагогіці, а також використовують в економічних сферах. Особливо ретельно соціальні ризики досліджуються і використовуються в системі страхування, і не тільки соціального, а комерційного та медичного. З боку уряду соціальні ризики розглядаються як потенційна загроза, від якої держава зобов'язана захистити своїх громадян шляхом обов'язкового соціального страхування. У разі реалізації випадку соціального ризику, держава зобов'язана надати своїм громадянам обов'язкову допомогу і підтримку.
  В окремому контексті поняття соціального ризику розглядається в соціології, у роботі соціальних педагогів і соціальних працівників. Вони ретельно розглядають і вивчають так звані групи соціального ризику, проводять з ними профілактичної роботи та у разі потреби, надають їм свою професійну допомогу і підтримку. В залежності від того, якою сферою розглядається поняття «Соціальний ризик», воно має свою специфіку і особливості.

  Основні види соціальних ризиків

  Залежно від контексту, основні соціальні ризики можуть бути поділені на різні види. В залежності від того, їх можна передбачити, чи ні, вони поділяються на:
 • Передбачуваної – ті, які можна передбачити, передбачити, проаналізувати ще до їх настання. Як правило, цей вид ризиків завжди присутня в суспільстві і при правильному аналізі, їх наступ можна спрогнозувати (прийдешнє скорочення і звільнення співробітників, збільшення рівня безробіття, проблемні родини, які являють собою групи соціального ризику і потребують підтримки соціального працівника).
 • Непредвидимие – ті, які не мають аналогів в історії або трапляються абсолютно раптово (нещасний випадок, природний катаклізм). Цей вид ризиків є найважчим для науки, оскільки як-небудь прорахувати або передбачити його наступ практично неможливо.
 • Не варто забувати і про те, що соціальний ризик – це ймовірність події, яка може статися як з окремо взятим індивідом, так і з групою людей. В залежності від того, хто виступає суб'єктом соціального ризику, він може бути одиничним або груповим. У першому випадку, розглядаються ризики того, що теоретично може трапитися з звичайним, окремо взятою людиною. У другому випадку, розглядаються цілі групи соціального ризику. Вони можуть постраждати від настання таких ризиків:
 • Природні ризики – ті, які є наслідком реалізації явищ живої і неживої природи. До них відносять повені, землетруси та інші природні катаклізми, а також властивості або дії різних представників біосфери, які людина не може контролювати дії мікроорганізмів, поведінку диких тварин).
 • Соціальні психологічні ризики – ті, які являють собою ймовірність настання несприятливих обставин в результаті міжособистісних комунікацій на рівні соціальної групи або окремого індивіда.
  Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
  Можуть чинити негативний вплив також і на всю соціальну групу, і на одну людину.
 • Соціально-економічні ризики соціуму – ті ризики, на реалізацію яких своїми діями можуть спровокувати організовані або неорганізовані групи, їх окремі члени, які діють в інтересах цих груп. До цих видів ризику можна віднести вчинки, які здійснюються заради національних інтересів, корпоративної толерантності.
  Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
  Також такі дії можуть вчинятися не повністю усвідомлено, а виникати як «психології натовпу» або «стадного інстинкту». Об'єктами і суб'єктами соціально-економічних ризиків можуть виступати як окремі члени суспільства, так і різні фірми, організації, корпорації, і навіть цілі держави. Наприклад, для виробничого підприємства існує ризик того, що ціна на імпортну сировину, яка використовується у виробництві, може бути підвищена. Такий ризик може здійснитися в тому випадку, якщо окремим державним чиновником буде підписано необхідне урядову постанову. Цей державний чиновник діє як представник цілої соціальної системи – держави, і діє в інтересах цієї соціальної системи. З цієї причини, для виробничого підприємства подібні рішення відносяться до соціальних ризиків.
 • Соціальні ризики у страховому бізнесі

  Трохи іншим, але не менш ретельно проблема соціальних ризиків розглядається страховими компаніями. На сьогоднішній день страховий бізнес є одним з найбільш успішних, оскільки попит на послуги страховки ніколи не падає.
  Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
  Страхові компанії пропонують як приватним особам, так і цілим організаціям, за помірну щомісячну плату убезпечити себе на випадок настання одного з видів соціального ризику. Вартість соціального страхового поліса і сума виплати в разі настання страхового випадку розраховується виходячи з того, хто в певної ситуації виступає об'єктом та суб'єктом соціального ризику, яка ймовірність його настання, наскільки теоретично висока частота настання окремого соціального ризику і наскільки він передбачуваний.

  Найпопулярніші страхові полюси, що захищають від настання соціальних ризиків

  В контексті того, які соціальні ризики найбільш вірогідні і небезпечні для окремого індивіда соціуму, найбільш часто, страхові компанії пропонують приватним особам страхові полюси, що захищають людину від таких соціальних ризиків:
 • втрата годувальника, його хворобу і відсутність можливості працювати через необхідного за ним догляду;
 • безробіття;
 • отримання виробничої травми;
 • серйозне захворювання і хвороба, яка викликається професійними умовами;
 • інвалідність;
 • медична допомога (в цьому випадку, страхові виплати йдуть не на утримання хворої людини в той час, коли він втратив працездатність, а на оплату медичних послуг, препаратів);
 • випадки, коли людина, з незалежних від нього причин, втрачає можливість отримувати заробіток.
 • Проблема соціальних ризиків в соціології, основні групи ризику

  Також поняття соціального ризику в особливому контексті дуже докладно розглядає і аналізує така наука, як соціологія, оскільки головним об'єктом її вивчення є соціум і все що відбуваються в ньому процеси. Соціологія виділяє своєрідні групи соціального ризику, чия поведінка або дії можуть нести небезпеку для нормальної повноцінної життєдіяльності суспільства. Індивіди, у яких спостерігається ріст соціального відчуження, порушення в процесі соціальної адаптації, звуження соціальних інтересів і трансформація форм соціальної взаємодії з іншими соціальними індивідами, зараховуються до своєрідних груп соціального ризику. Найчастіше до них відносять:
 • наркоманів;
 • алкоголіків;
 • людей без певного місця проживання.
 • Категорії цих індивідів розглядаються соціальними працівниками як ті, хто потенційно здатний своїми діями спровокувати настання соціальних ризиків. Саме тому з цією категорією населення рекомендовано проводити ретельну превентивну роботу.

  Загроза ризиків для сім'ї, як окремої соціальної одиниці

  Сім'я є в соціології одним з головних об'єктів вивчення, оскільки багато в чому, саме вона визначає цілісність суспільства, його настрою і є запорукою його подальшого повноцінного розвитку. Особливий інтерес соціальних працівників викликають сім'ї, в яких є діти, оскільки саме вони страждають найбільше в тих випадках, коли в сім'ї здійснюється соціальний ризик. У цьому контексті, він розглядається як ймовірне подія, яке у разі настання здатне зруйнувати цілісність сім'ї, вплинути на психологічний і моральний стан дорослих, призвести до зменшення або повного скорочення загального сімейного бюджету, в результаті чого, першорядні потреби дитини можуть бути незадоволеними.

  Типологія сімей соціального ризику

  До сім'ям, з високою ймовірністю виникнення соціального ризику можна віднести тих, у яких в силу різних причин спостерігаються життєві труднощі, і які гостро потребують державної підтримки та допомоги соціальних працівників.
  Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
  До них відносять:
 • багатодітні сім'ї;
 • сім'ї біженців та переселенців;
 • сім'ї, у яких на утриманні перебувають утриманці, інваліди;
 • неповні сім'ї;
 • малозабезпечені сім'ї.
 • Діти соціального ризику

  Особливої уваги педагогів і соціальних працівників вимагають діти з перерахованих вище сімей, оскільки їх відносять до категорії соціального ризику. У їх випадку, мова може йти про два види ризику:
 • у першому випадку, цих дітей можна розглядати як потенційну загрозу для суспільства, оскільки вони можуть бути схильні до довиантному поведінки і бути погано соціалізованими;
 • у другому випадку, ці діти навпаки, розглядаються як ті, хто самі піддаються соціальним загрозам: ризику погіршення здоров'я, неможливість задовольнити свої першочергові потреби; відсутності нормальних побутових і матеріальних умов для повноцінного розвитку та життя.
 • Допомога педагогів і соціальних працівників у подоланні соціальних ризиків

  У будь-якому навчальному закладі знайомі з таким поняттям, як «соціально-педагогічні ризики». У контексті педагогіки, воно також має свої особливості і може бути розглянуто з двох сторін:
 • ризики педагога, який надає педагогічний вплив;
 • ризики вихованців, які піддаються впливу педагога.
 • У контексті проблеми дітей групи соціального ризику, розглядається ймовірність другого варіанта соціально-педагогічного ризику.
  Соціальний ризик - це що таке? Види і особливості
  Дитина з сім'ї, в якій є серйозні проблеми, може в навчальному закладі мати безліч проблем, починаючи від поганої успішності, конфліктів з однолітками і вчителями і закінчуючи повної соціальної дезорієнтацією і проблемами з адаптацією до навчального процесу. Завданням не тільки соціального, але і звичайного педагога є знайти індивідуальний підхід до такої дитини та своєчасно надати йому необхідну допомогу.