Львів
C
» » Ознаки моралі, її функції, принципи формування

Ознаки моралі, її функції, принципи формування

Які характерні ознаки моралі? Поняття моралі – це ціла система норм і правил, якими регулюється поведінка людини, відбувається моральне взаємодія між окремими індивідами, згідно загальноприйнятої системи цінностей. Завдяки моральним поглядам, людина отримує можливість відрізняти добро від зла.
Ознаки моралі, її функції, принципи формування

Як формується мораль?

За якою ознакою ми дізнаємося мораль? Мораль охоплює всі сфери суспільного життя. Поняття про моральність дає можливість узгоджувати особисті інтереси з суспільними. Ознаки моралі людина усвідомлює в ході становлення особистості в умовах суспільства. Спочатку індивід пізнає норми моральності в ході виховання, намагаючись робити правильні вчинки, наслідуючи старшим, досвідченішим людям. Потім, у міру дорослішання, відбувається осмислення власних дій у відповідності із загальноприйнятими думками, встановленими у суспільстві.


Ознаки моралі, її функції, принципи формування

Ознаки моралі

Мораль як спосіб активної участі в соціальному житті відрізняється характерними ознаками. Всього виділяють три ознаки моралі:
 • Загальність – вимоги норм, прийнятих в соціальному середовищі, єдині для всіх її членів.
 • Добровільний характер – вчинки, що відповідають моральному поведінці, виконуються індивідами не примусово. В даному випадку в дію вступає виховання, особисті переконання, совість. На добровільне здійснення моральних вчинків впливає громадська думка.
 • Всеосяжний характер – мораль зачіпає будь-яку діяльність людини. Моральні вчинки природним чином проявляються в спілкуванні, творчості, суспільному житті, науці, політиці.
 • Ознаки моралі, її функції, принципи формування  Функції моралі

  За якою ознакою ми дізнаємося мораль? Мораль є в першу чергу способом гнучкого зміни поведінки індивідів в ході соціального життя. Це є її регулятивною функцією. По мірі розвитку суспільства виникло безліч інших рішень для стимуляції «правильних» дій людей: адміністративні покарання, правові норми. Проте мораль донині залишається унікальним явищем. Її прояв не вимагає підкріплення з боку каральних органів або спеціальних установ. Регулювання моралі здійснюється завдяки активізації нервових зв'язків, які сформувалися в процесі виховання людини і відповідають принципам поведінки в суспільстві. Що є відмітною ознакою моралі? Ще однією її функцією є оцінка світу з точки зору гуманної поведінки. В якійсь мірі мораль сприяє розвитку і створення спільнот індивідів. Прояв оціночної функції змушує людину " аналізувати, як змінюється навколишній світ, в залежності від вчинення тих чи інших вчинків. Ще одна важлива функція моралі – виховна. Концентруючи в собі позитивний досвід попередніх епох, моральність робить його надбанням наступних поколінь. Завдяки цьому індивід одержує можливість знайти правильну соціальну орієнтацію, яка не суперечить суспільним інтересам.
  Ознаки моралі, її функції, принципи формування

  Яка наука вивчає мораль?

  Ознаки моралі, її функції, розвиток у суспільстві вивчає специфічна галузь філософії – етика. Ця наука досліджує, на основі чого відбувалося зародження моралі в соціальному середовищі, як вона розвивалася в історичному контексті.
  Основними проблемами етики є наступні:
 • визначення сенсу життя, призначення людства і роль кожного окремого індивіда;
 • відносний характер добра і зла, їх критерії у різних історичних епохах;
 • пошук способів для реалізації справедливості в соціальному житті людей.
 • В цілому ж під етикою слід розуміти сукупність моральних принципів, що є загальноприйнятими у конкретному суспільстві або окремих соціальних групах. Наприклад, виділяють таке поняття, як професійна етика, що включає в себе відповідальність за певну діяльність.
  Ознаки моралі, її функції, принципи формування

  Як формувалася мораль в історичному контексті?

  На протязі існування цивілізованого суспільства ознаки моралі залишалися незмінними. Це прагнення до здійснення моральних вчинків і утримання від зла, турбота про близьких людей, прагнення до досягнення суспільного блага. Існує широкий ряд загальнолюдських норм поведінки, які діють незалежно від становища індивіда у суспільстві, релігійної та національної ідентичності. Втім, деякі форми моралі зазнали еволюції протягом історичного розвитку суспільства:
 • Табу – жорсткі обмеження, що накладалися у певних соціальних спільнотах на вчинення конкретних дій. Порушення заборон було пов'язано у свідомості індивідів з загрозою особистої безпеки з боку інших людей або надприродних сил. Зазначений феномен у певних культурах діє до нашого часу.
 • Звичаї – повторювані норми поведінки, що підтримуються під впливом громадської думки. Необхідність виконувати численні звичаї особливо велика в традиційних культурах, проте поступово відходить у небуття у високорозвинених країнах.
 • Моральні правила – ідеали, які регулюють поведінку індивіда. На відміну від звичаїв і табу, вимагають від людини свідомого вибору.
 • На закінчення

  Ось ми і з'ясували, що є відмітною ознакою моралі, відповіли на інші запитання. Наостанок варто відзначити, що в цивілізованому суспільстві мораль нерозривно пов'язана з поняттям про право. Обидві системи накладають на індивіда необхідність відповідати певним стандартам поведінки, що орієнтують людини на дотримання порядку.