Львів
C
» » Що таке лекція? Лекція: визначення та види

Що таке лекція? Лекція: визначення та види

Лекція (значення слова – «читаю» у перекладі з латинської) як метод передачі інформації від вчителя учням виник ще в ті далекі часи, коли тільки почала зароджуватися філософія. В середині першого тисячоліття в ряді розвинених країн (Китай, Індія, Еллада, європейські держави) лекції використовувалися для одночасного навчання великої кількості людей одним вчителем. Так як книги в ті часи були надзвичайно дорогими і рідкісними речами, завданням лектора ставало публічне читання або цитування праць вчених напам'ять.
Що таке лекція? Лекція: визначення та види
Сьогодні практично кожна людина знає, що таке лекція, адже сенс і зміст методу практично не змінилися. Викладачі середньої та вищої шкіл повсюдно користуються її перевагами, постійно удосконалюючи і доповнюючи своїми власними прийомами.


Що таке лекція: значення та застосування

Заглиблюючись в значення терміна, можна сказати, що лекцією слід називати такий спосіб викладу інформації, яка має струнку логічну структуру, збудований з позицій системності, а також глибоко і ясно розкриває предмет. Основний компонент більшості навчальних програм – це лекція. Призначення її полягає в наступному:
 • Виклад найважливішої інформації по заданій темі.
 • Допомога в освоєнні фундаментальних проблем курсу.
 • Спрощення процесу оволодіння методами наукового пізнання.
 • Популяризація новітніх досягнень сучасної наукової думки.
 • Функції лекцій

  Вивчивши дані, запропоновані вище, можна перерахувати основні функції лекції: методологічна, організаційна, інформаційна. Іноді цей спосіб навчання стає єдино доступним, наприклад, якщо немає підручників і посібників. Це часто трапляється в навчальних закладах на периферії і при розробці нових освітніх програм.
  Що таке лекція? Лекція: визначення та види  У такому разі лекція – це засіб розкриття понятійного апарату конкретної галузі науки або знання, а також її проблем. Вона здатна дати цілісне уявлення про те, що є суттю предмета, і показати, як він взаємопов'язаний з іншими науками. Лекції надають базову основу для використання інших форм навчальних занять, таких як семінар, лабораторне і практичне заняття, курсовий і дипломний проект, консультація, залік, іспит.

  Переваги методу

  Без всебічного і об'єктивного вивчення неможливо скласти достовірне уявлення про те, що таке лекція. Як і будь-який інший викладацький прийом, вона має плюси і мінуси. Розглянемо основні переваги:
 • В обов'язки лектора входить планування і контроль ходу заняття. Це означає, що навчальний процес має чітку систему, а найменші відхилення від наміченого плану можуть бути оперативно усунені.
  Що таке лекція? Лекція: визначення та види
 • Лекція – це відмінний спосіб в один момент часу передавати інформацію великій кількості людей. Таким чином, відбувається охоплення досить великої аудиторії.
 • Використання такої системи дозволяє істотно знизити витрати навчального закладу на одного студента. Це відбувається в результаті прискорення і спрощення процесу викладання.
 • Недоліки, властиві лекційної системи подачі інформації

  Вибираючи лекції як спосіб передачі фундаментальних знань учням, адміністрація установи повинна віддавати собі звіт в тому, що він відрізняється деякими специфічними особливостями.
  Щоб процес навчання був дійсно якісним, лектор повинен володіти не тільки необхідною інформацією і досвідом, але і здатністю до навчання. Багато хто може згадати популярні в студентському середовищі анекдоти про нудних і довгих лекціях. Чи треба говорити, що дані, надиктовані монотонним голосом без інтонацій, практично не засвоюються? Цю проблему ефективно вирішує тренування ораторської майстерності викладача.
  Що таке лекція? Лекція: визначення та види
  Інша особливість полягає у самому понятті того, що таке лекція: фактично це монолог. Максимум спілкування між викладачем і студентом полягає у відповіді на поставлені учням питання. Однак, як правило, від слухачів ініціатива надходить рідко. В результаті можна спостерігати низьку залученість студентів, відсутність активності та високого рівня засвоєння інформації.

  Види лекцій: характеристика вступної лекції

  В залежності від завдань, призначення і стилю проведення розрізняють кілька основних видів лекцій:
 • Вступна.
 • Інформаційна.
 • Оглядова.
 • Проблемна.
 • Визуализационная.
 • Бінарна.
 • Конференція.
 • Консультація.
 • Ввідні лекції читають, щоб дати перше уявлення про те, що являє собою навчальний предмет. Завдяки цьому студенти можуть зорієнтуватися в системі майбутньої роботи. Завданням лектора стає ознайомлення студентів з призначенням та головними завданнями курсу. Він оповідає про його роль та місце в системі дисциплін. Учні отримують короткий виклад майбутнього курсу, дізнаються про віхи розвитку науки і практики, а також про те, хто з учених домігся найважливіших досягнень і коли це було зроблено. Крім того, вступна лекція передбачає виклад перспективних напрямів в дослідженнях. Лектор також пояснює студентам, що означає лекція, семінар та інші організаційні види навчального процесу. Він уточнює, яку літературу їм слід використовувати, коли і в якій формі здавати звіти.

  Оглядова, інформаційна та інші лекції

  Лекцією-інформацією називають такі заходи, метою яких є інформування студентів про який-небудь предмет. Викладач в загальних рисах або більш докладно викладає і пояснює учням наукові відомості, які повинні бути осмислені і запам'ятовані ними. Часто в процесі проведення таких заходів кожен студент веде конспект лекцій, де коротко фіксує найважливіші моменти виступу. Слід зазначити, що інформаційні лекції відносять до традиційного типу.
  Що таке лекція? Лекція: визначення та види
  Оглядова лекція покликана систематизувати наукові знання на досить високому рівні. При цьому її особливістю стає наявність великої кількості асоціативних зв'язків, задіяних при осмисленні інформації. Зазвичай оглядові лекції не передбачають конкретизації і деталізації, вони призначені для розкриття внутрипредметних і міжпредметних зв'язків. Заходи, на яких лектор використовує візуальні засоби передачі матеріалу, називають лекціями-візуалізаціями або відеолекціями. Завданням викладача стає своєчасне коментування демонструються роликів, фотографій або слайдів. Такий спосіб подачі навчального матеріалу використовується в практиці багатьох навчальних закладів, що надають гуманітарну або технічна освіта. Бінарна - цікавий тип лекції, при якій замість монологу студентам пропонують діалог двох викладачів. Як правило, кожен з них представляє окрему наукову школу або захищає конкретний погляд на аналізований предмет.

  Лекція-конференція: що це і чим відрізняється від інших типів

  Коли захід приймає вид науково-практичного заняття, тобто присутній заздалегідь поставлена проблема і система доповідей, то його називають лекцією-конференцією.
  Що таке лекція? Лекція: визначення та види
  Виступи, з яких складається така лекція, мають строгу логічну структуру (вступ, основна частина, висновок). Їх готують заздалегідь на основі завдань, наданих викладачем. Результатом всіх виступів стає всебічне висвітлення проблеми. Роль лектора зводиться до формулювання висновку та підведення підсумків самостійно підготовлених текстів. Крім того, він доповнює і уточнює яка викладається інформацію.

  Специфіка лекції-консультації

  Існує кілька сценаріїв такого типу лекцій:
 • В першому випадку структура заходу укладається у схему «питання - відповідь». Викладач протягом усього періоду часу, відведеного для заняття, дає відповіді на запитання студентів (стосуються конкретного розділу чи всього курсу).
  Що таке лекція? Лекція: визначення та види
 • Другий варіант можна схематично зобразити як «запитання - відповідь/дискусія». Це своєрідне поєднання трьох елементів: лектор викладає новий матеріал, ставить низку запитань і організовує дискусію для пошуку відповідей. Однак не слід плутати цей тип подачі інформації з іншими, так як є суттєві відмінності лекції від семінару та тренінгу.
 • Структура і розділи класичної лекції

  Зазвичай виступ лектора складається з декількох частин: вступу, основного змісту та висновки. Введення призначене для встановлення зв'язку даної теми з тим, що вже було вивчено. Тут озвучуються цілі та завдання виступу, а також наводиться його план. Іноді в цьому розділі вказують список використаних при підготовці джерел, але частіше його залишають для ув'язнення. Введення займає не більше 5-8 хвилин. Друга частина (основний зміст) являє собою найбільш важливий і змістовний етап лекції. Тут викладач відображає ключові ідеї і теорію питання, викладає різні точки зору, надає оціночні судження. Заключна частина кожної лекції відводиться для узагальнення і висновки з викладеної інформації. Потім може бути презентовано майбутній лекційний матеріал, і визначено напрямок для самостійної роботи учнів.