Львів
C
» » Агрокліматичні ресурси Землі

Агрокліматичні ресурси Землі

Володіння багатими грунтовими та агрокліматичними ресурсами в сучасному світі стає одним з ключових чинників стабільного розвитку в довгостроковій перспективі. В умовах все зростаючої перенаселеності в окремих країнах, а також навантаження на ґрунти, водойми та атмосферу, доступ до джерел якісної води і родючого грунту стає стратегічно важливим перевагою.
Агрокліматичні ресурси Землі

Регіони світу. Агрокліматичні ресурси

Очевидно, що родючість ґрунтів, кількість сонячних днів у році, а також вода розподілені на поверхні планети нерівномірно. У той час як одні регіони світу страждають від нестачі сонячного світла, інші відчувають на собі надлишок сонячної радіації і постійні посухи. На деяких ділянках регулярно трапляються руйнівні повені, що знищують посіви, і навіть цілі села.


Варто також враховувати, що родючість ґрунтів далеко не постійний фактор, який може змінюватися в залежності від інтенсивності та якості експлуатації. Ґрунти в багатьох регіонах планети мають тенденцію деградувати, їх родючість знижується, а з часом ерозія призводить до того, що ведення продуктивного сільського господарства стає неможливим.
Агрокліматичні ресурси Землі

Тепло як основний фактор

Говорячи про характеристики агрокліматичних ресурсів, починати варто з температурного режиму, без дотримання якого неможливий ріст сільськогосподарських культур. В біології існує таке поняття, як "біологічний нуль" - це температура, при якій рослина припиняє ріст і гине. У всіх сільськогосподарських культур ця температура неоднакова. Для більшості культур, які вирощуються в середній смузі Росії, ця температура приблизно дорівнює +5 градусів.


Варто також відзначити, що агрокліматичні ресурси європейської частини Росії відрізняються багатством і різноманітністю, адже значну частину центрально-європейського регіону країни займають чорноземи, а води та сонця в надлишку з весни до ранньої осені. Крім того, теплолюбні культури вирощуються на півдні і вздовж чорноморського узбережжя.
Агрокліматичні ресурси Землі

Водні ресурси і екологія

Враховуючи рівень розвитку промисловості, зростаюче забруднення навколишнього середовища, варто говорити не тільки про кількість агрокліматичних ресурсів, але і їх якість. Тому території поділяють за рівнем теплообеспеченности або наявності великих річок, а також за екологічну чистоту цих ресурсів. Наприклад, в Китаї, незважаючи на значні водні запаси і великі площі сільгоспугідь, говорити про повну забезпеченість цієї густонаселеної країни потрібними ресурсами не доводиться, адже агресивний розвиток обробної і видобувної промисловості призвело до того, що багато річки виявилися забруднені і непридатні для виробництва якісної продукції. У той же час такі країни, як Голландія та Ізраїль, маючи малі території і складні кліматичні умови, стають лідерами у виробництві продуктів харчування. А Росія, як відзначають фахівці, далеко не на повну потужність використовує переваги помірного поясу, в якому знаходиться значна частина європейської території країни.
Агрокліматичні ресурси Землі

Технології на службі сільського господарства

Чим більше людей населяють Землю, тим більш нагальною стає проблема прогодувати мешканців планети. Навантаження на ґрунти зростає, і вони деградують, посівні площі скорочуються. Однак наука не стоїть на місці і слідом за Зеленою революцією, яка дозволила в середині минулого століття нагодувати мільярд людей, настає нова. Враховуючи те, що основні агрокліматичні ресурси зосереджені на території таких великих держав, як Росія, США, Україна, Китай, Канада і Австралія, все більше маленьких держав використовують сучасні технології, вибиваються в лідери сільськогосподарського виробництва. Таким чином, технології дозволяють компенсувати недолік тепла, вологи або сонячного світла.

Розподіл ресурсів

Грунтові і агрокліматичні ресурси розподілені по Землі нерівномірно. Для того щоб визначити рівень забезпеченості ресурсами, у тому чи іншому регіоні, до найбільш важливим критеріям оцінки якості агрокліматичних ресурсів відносять тепло. На цій підставі визначають наступні кліматичні пояси:
  • холодний - забезпеченість теплом менше 1000 градусів;
  • прохолодний - від 1000 до 2000 градусів за вегетаційний період;
  • помірний - у південних районах теплообеспеченность досягає 4000 градусів;
  • субтропічний;
  • жаркий.
  • З урахуванням того, що природні агрокліматичні ресурси розподілені на планеті неоднаково, в умовах сучасного ринку всі держави мають доступ до продукції сільського господарства, в якому б регіоні вона ні була зроблена.