Львів
C
» » Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики

Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики

Завдання даної публікації - коротко торкнутися правового режиму Арктики і Антарктики. Дані території відрізняються від інших частин земної кулі вже в силу свого особливого географічного положення. Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики - тема, освітлювана не надто часто. Але, без сумніву, вона буде цікава багатьом читачам. Арктикою називають північну полярну область нашої земної кулі. Її межі з півдня обмежуються географічної паралеллю північної широти 66? 33', відомої під назвою Північного Полярного кола. Сюди ж відносяться північні території материків - Америки, Європи, Азії. І звичайно ж, більшу частину Арктики становить водний простір океану - Північного Льодовитого сукупно з острівними утвореннями.


Міжнародне право про правовий режим Арктики

Подібні простору володіють різним правовим становищем та режимом користування. У наші дні будь-яка з відомих (тобто відкритих) сухопутних утворень арктичної території знаходиться під виключним суверенітетом однієї з держав, що мають вихід до Північного Льодовитого океану. Це США, Канада, Данія (Гренландія), Норвегія і Росія.
Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики
Окремі нормативні акти щодо розмежування просторової сфери і, відповідно, правового режиму Арктики, були прийняті лише двома країнами - СРСР і Канадою. Російська Федерація - продовжувач правочинів СРСР щодо його арктичного простору - продовжила видання низки актів, що мають відношення до юридичного статусу даного простору (його різних частин) та поняття правового режиму Арктики. У число таких актів входить ряд законів федерального значення, що стосуються державної кордону РФ, її внутрішніх морських вод разом з прилеглою зоною континентального шельфу та економічної зони.


Перші спроби визначення правового режиму Арктики і законодавчого закріплення власних домагань на простір, що прилягає до основної державної території, зробила Канада. Слід згадати, що претензій на повну сукупність морських і сухопутних просторів згаданого регіону офіційним порядком не було висунуто ні одним з пріарктіческіх держав. Разом з тим в юридичній практиці щодо міжнародно-правового режиму Арктики досить довго підтримувалося думка про поширення владних повноважень даних країн на площу кожного з прилеглих до їх арктичних узбереж секторів, вершини яких сходяться в Північному полюсі.

Про полярних секторах

Цей підхід, що отримав назву "теорії секторів", не отримав належного офіційного підкріплення в національних нормативних актах або міжнародних договорах. Подібні терміни - "полярний сектор" або "арктичний сектор" не використовуються ні в одному офіційному міжнародно-правовому документі. Законодавчі акти, прийняті СРСР і Канадою у сфері міжнародно-правового режиму Арктики, стосуються закріплення повноважень цих країн лише на ті сухопутні освіти (материкові й острівні), що розташовані на прилеглому просторі. Навіть закріплений багатостороннім міжнародним договором особливий правовий статус, присвоєний архіпелагу Шпіцберген (фіксуючий визнання суверенітету Норвегії), не зачіпає суміжних морських просторів. У цьому - головні особливості правового режиму Арктики.
Якщо говорити про юридичний статус північного морського простору в цілому, то він заснований на принципах і нормах загального міжнародного права, що мають відношення до Світового океану, які закріплені в Женевських конвенціях 1958 року та Конвенції ООН (прийнятою в 1982 році) по морському праву. У світлі даних міжнародних угод щодо правового режиму Арктики юрисдикція і суверенітет усіх приполярних держав не поширюється на цілу акваторію кожного відповідного сектору, а лише на частину океанських вод, що примикають до одного з сухопутних утворень даних країн або омивають їх.
Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики
Мова йде про внутрішніх морських водах, на континентальному шельфі, виключній і прилеглій економічній зоні, територіальному морі, міжнародному районі морського дна або про наявні протоках, які перекриваються територіальним морем прибережних країн не використовуються як міжнародні морські комунікації.

Про історичні водах

Положеннями міжнародного права приполярні держави наділені особливими повноваженнями в частині, що стосується управління різними видами морепользования (здебільшого судноплавними). На території виняткових економічних зон у тих районах, що майже завжди покриті льодом, Конвенція 1982 року своєї 234-ї статті закріпила права прибережної держави на прийняття заходів, що забезпечують видавані їм закони недискримінаційного характеру, що стосуються забруднення суднами морського середовища (його запобігання, скорочення і контролювання). Причина - в реальній небезпеці в суворих умовах арктичного клімату серйозної загрози забруднення навколишнього простору з нанесенням непоправної шкоди природному рівноваги внаслідок можливих морських аварій. Дана стаття обумовлює необхідність прибережним державам враховувати у видаваних нормативних актах екологічні інтереси водного середовища, використовуючи найбільш достовірні з наявних наукових даних. Визначаючи межі кожного такого району в рамках прийнятого правового режиму Арктики, держави зобов'язані погоджувати власні дії з компетентною міжнародною організацією - ІМО (Міжнародна морською організацією).
Таким чином, Конвенція 1982 року, наділяючи кожну з прибережних держав особливими повноваженнями у районах економічної зони, робить наголос на можливості їх здійснення (мова йде, наприклад, про інспекційному огляді владою прибережної країни іноземних судів). Робляться вони виключно в інтересах справи (стаття 220 пункт 5-й). Проводять інспекцію влади зобов'язані поставити до відома держава, під прапором якого виступає инспектированное судно, про всі заходи, вжиті до нього.
Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики

Про юридичний статус внутрішніх морських вод

Одна з важливих складових юридичного статусу Арктики - правовий режим Північного морського шляху. Як відомо, він являє собою національну транспортну комунікацію Росії. Правовий статус щодо його територіального моря і внутрішніх вод Росії, як та її економічної зони, можна порівняти з правовим становищем прибережній судноплавної магістралі Норвегії. Аналогічно останньої, прокладений Північний морський шлях виключно національними зусиллями. Його обладнання та освоєння - заслуга Росії. Роль його в економічному житті Крайньої Півночі країни, як і всієї вітчизняної економіки в цілому, важко переоцінити. У зв'язку з чим факт використання Північного морського шляху в ексклюзивному порядку російськими судами загальновизнаний і не викликає ніяких негативних реакцій з боку інших прибережних держав. За замовчуванням його можна розглядати мовчазним визнанням пріоритету нашої країни у використанні даної комунікації.

Ще раз про Північному морському шляху

У 1998 році був прийнятий Федеральний закон під назвою "Про виняткової економічної зоні РФ". Цим юридичним актом було оголошено встановлення вздовж північного узбережжя території нашої країни виняткової зони протяжністю 200 миль. Тут же було закріплено право влади приймати обов'язкові заходи, необхідні для боротьби з можливими забрудненнями від морських судів. Стосувалося це районів, статус яких відповідав положенням 234-ї статті Конвенції 1982 року. При спробах проходять судів порушити положень даного законодавства або міжнародних правил владі дано право здійснення потрібних перевірочних дій - вимоги проведення їх огляду або (при необхідності) порушення розгляду з затриманням судна-порушника.
Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики

Порівняльні особливості правового режиму Арктики і Антарктики

Відкриття Антарктиди сталося в 1820 році російськими мореплавцями. Командування експедицією здійснювалося Ф. Ф. Беллінсгаузеном і М. П. Лазарєвим. Завдання нашої статті - розглянути відмінності правового режиму Арктики і Антарктики в міжнародному праві. Який же статус займає південний полярний регіон в наші дні? Основа його - постулати, прийняті Договором про Антарктику, який був укладений у 1959 році (1 грудня) Вашингтонської конференцією з участю СРСР, США, Великобританії, Норвегії, Новій Зеландії, Австралії, Бельгії, Аргентини, Південно-Африканського Союзу, Чилі, Франції та Японії. Необхідність скликання такої конференції з прийняттям і введенням в дію відповідної міжнародної угоди (який набрав чинності в липні 1961 року) була обумовлена загостренням протистояння між притязавшими на окремі частини даної території державами та іншими країнами, відкидали подібні дії в односторонньому порядку. На Вашингтонській конференції вдалося подолати територіальні проблеми, стосуються держав-учасників. Як підсумок процесу переговорів була прийнята стаття IV Договору, текст якої закріплював прийняті висновки і рішення.

Про що вдалося домовитися?

Учасниками було прийнято угоду : 1. Про невизнання суверенітету жодної держави в будь-якому з районів Антарктики, а також можливих претензій будь-якої країни на затвердження територіального суверенітету згаданого простору. Вже тут можна спостерігати відмінності правового режиму Арктики і Антарктики. 2. Про відсутність вимоги до будь-якої з числа договірних країн відмовитися від заявлених раніше нею претензій територіального характеру на простір Антарктики. 3. Про те, що будь-яке з положень договору не повинно завдавати шкоди позиціях країн-контрагентів щодо визнання або невизнання заявлених претензій на суверенітет у просторі Антарктики.
Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики
Іншими словами, положення, закріплені в статті IV, затвердили сформовану до цього в Антарктиці ситуацію щодо заявлених раніше претензій або прав на суверенітет, але без втілення їх у реальність. Ними ж було визнано право держав у майбутньому висувати аналогічні претензії, знову ж таки не ведуть до реального їх виконання. Таким чином, цю угоду можна розцінити як надання Антарктиці статусу території, відкритої для використання в безперешкодному режимі будь-якою з держав, включаючи тих, що не входять у число учасників даної угоди. Подібний статус дозволяє ставитися до Антарктиці як міжнародної території, юридичний статус якої аналогічний статусу відкритого моря, повітряного або космічного простору. У цьому - головна відмінність правового режиму Арктики і Антарктиди. Вашингтонської конференцією було закріплене право держав здійснювати юрисдикції особистого та територіального характеру, пов'язані з можливими територіальними домаганнями. Головний результат Вашингтонської конференції - розробка з подальшим закріпленням у договорі основних принципів права, що стосуються діяльності в даному районі:
 • Мирне використання антарктичної зони. В Антарктиці заборонено розміщення контингентів військ, вона не може служити в якості театру воєнних дій або бази для ведення їх де б то не було. Не дозволяється використовувати її територію як полігон для застосування зброї (як звичайної, так і ядерної).
 • На просторах Антарктики проголошено свободу наукових досліджень і співробітництва міжнародного характеру. Відноситься подібне положення до будь-якій державі, має, таким чином, рівні права з країнами-учасниками договору.
 • Забезпечення в регіоні екологічної безпеки. В даній частині простежується подібність правового режиму Арктики і Антарктики.
 • Про території регіону

  Та ж сама стаття IV Договору про Антарктику визначає територіальні межі його дії стосовно району, розташованому південніше шістдесятої паралелі південної широти. Отже, до зазначеного у Конвенції регіону відносяться всі простору - водні, острівні, материкові, які з півночі обмежуються цією умовною лінією - географічної паралеллю 60? південної широти. В межах даного району права кожної держави здійснюються відповідно до положень договору міжнародного права щодо відкритого моря, що особливо обмовляється.
  Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики
  Таке важливе положення додає ще більше схожості юридичного статусу Антарктики й статусу будь-якої території з міжнародним режимом. У цьому зв'язку узбережжі антарктичного материка разом з острівними утвореннями не володіє власними внутрішніми морськими водами, виключної та прилеглій економічними зонами, територіальним морем, що мало б місце в разі потрапляння Антарктиди під суверенітетом або юрисдикцією певної держави. Договір про Антарктику створив фундамент, на якому будується подальше міжнародно-правове регулювання в даному регіоні. Положення були розвинені і доповнені рядом інших подібних багатосторонніх угод. У 1972 році з'явився один з перших таких документів - Конвенція про збереження антарктичних тюленів. Число видобуваються видів їх було суттєво обмежено з установкою допустимого вилову, лімітуванням видобутку за віком, статтю та розміром. Зокрема, були визначені райони як відкриті, так і закриті для полювання, встановлений регламент щодо застосування різних знарядь лову. Діяльність з видобутку тюленів в Антарктиці інспектується, що входить в число найважливіших складових частин даної системи охорони.

  Про збереження екосистеми

  У 1980 році прийняли конвенцію, що стосується збереження морських живих ресурсів Антарктики. Цей документ став першим з числа міжнародно-правових актів, що базуються на екосистемному підході. Суть його - у розумінні необхідності захисту біоресурсів морів Антарктики комплексного характеру. В якості об'єкта регулювання Конвенції виступило багато видів живих організмів (мова йшла про популяцій молюсків, плавникових риб, птахів і т. п.) Причому дія Конвенції поширювалась не тільки на простору південніше 60-ї паралелі, але і на більш довгий зону, в якій спостерігається змішування природних факторів суто антарктичного характеру з тими, що характерні для більш північних територій. Завдяки даній Конвенції сталося установа комісії, зайнятої збереженням живих морських ресурсів антарктичної зони. В її правочини - виконання всіх контрольних, організаційних, науково-прикладних і інформаційних функцій. Всі заходи, прийняті в цілях збереження екосистеми регіону, обов'язкові до дотримання будь-якою з держав, що входять в число членів комісії, не пізніше ніж через 180 днів з дати повідомлення.
  Міжнародно-правовий режим Арктики та Антарктики

  Про природних копалин ресурсів Антарктики

  Порядок та умови розробки регламентовані в положеннях Конвенції по регулюванню освоєння мінеральних ресурсів регіону, прийнятої в 1988 році. Основні принципи її є продовженням і деталізацією головного принципу антарктичного договору - забезпечення безпечної екології в регіоні. Правовий режим розробки будь-якого природного ресурсу в першу чергу враховує необхідність захисту навколишнього середовища і запобігання шкоди правам і інтересам інших користувачів антарктичного простору. Реалізувати положення Конвенції призначене спеціально затвердженим органам - Комісії та Консультативного комітету, наділеними достатнім числом правочинів щодо контролю за діяльністю країн-експлуатантів. Вступ в законну силу Конвенції 1988 року було скасовано у зв'язку з негативним ставленням більшій частині держав міжнародного співтовариства, які підписалися під резолюцією про недостатньою оцінкою особливої уразливості екологічної системи даного регіону. У результаті держави-члени Конвенції в 1991 році підписали протокол у Мадриді, що стосується процесу регулювання дій з освоєння мінеральних ресурсів антарктичного регіону та охорони навколишнього середовища. У числі найбільш важливих положень Протоколу слід згадати встановлений статтею номер 7 заборону щодо будь-якої діяльності, що стосується мінеральних ресурсів, крім науково-дослідної. Терміном на 50 років було заморожено проведення будь-якого виду геологорозвідувальних і експлуатаційних робіт. Антарктида фактично отримала статус міжнародного заповідника.