Львів
C
» » Краєзнавець - це Значення терміна

Краєзнавець - це Значення терміна

Слово "краєзнавець" асоціюється у сучасної людини з шкільним курсом географії. Досить часто додаткові заняття з вивчення особливостей рідного краю та різноманітні гуртки цієї тематики носять назву «Юний краєзнавець». Проте значення терміна набагато ширше і не обмежується стінами навчального закладу.

Значення терміна

Краєзнавець – це людина, яка займається детальним вивченням місцевості, на якій він проживає або, одним словом, краєзнавством. Коріння цього терміна (край відати) росіяни. Під краєзнавством розуміється всебічний детальне вивчення певного району країни, включаючи історію рідного краю, геологічні особливості місцевості, екологію, різноманітність біологічних видів, етнічний склад і т. д. Краєзнавцями можуть бути як діячі науки, дослідницькі інтереси яких представлені на даній території, так і фахівці різних рівнів і професій.


Краєзнавством називається окрема дисципліна в шкільній програмі, яка надає учням можливість ближче познайомитися з природою, культурною та історичною спадщиною рідного краю (регіону проживання). Тому краєзнавець – це учень, який веде активну діяльність з вивчення та накопичення знань про свою малу батьківщину, популяризації інформації про ній. Результатом зазвичай є створення тематичного музею в стінах школи.
Краєзнавець - це Значення терміна

Історія виникнення терміна

Слово "краєзнавець" увійшло у повсякденне життя завдяки розвитку краєзнавства, яке, в свою чергу, має поділу на види за формою, організації та утримання. Природно, що діяльність краєзнавця – це прямий взаємозв'язок між вмістом (історичними, географічними, біологічними, літературним та етнографічним) і формою (організація на рівні держави, суспільства або школи).


Багато що залежить від обраної специфіки вивчення краю або території. Наприклад, історик-краєзнавець більшою мірою буде вивчати існуючі стародавні документи і різного роду опису давніх років для відтворення повної картини минулого. Етнограф-краєзнавець буде цікавитися декоративно-прикладним мистецтвом та усними народними традиціями, які дбайливо зберігаються і передаються наступним поколінням.
Краєзнавець - це Значення терміна

Важливість роботи краєзнавця

Чи Легко працювати на терені краєзнавства, і коштує ця робота уваги? Існують певні труднощі у вивченні конкретних регіонів приїжджими фахівцями. Тому історія рідного краю досліджується, відновлюється і зберігається земляками. Важливість такої роботи очевидна. Адже краєзнавець – це дослідник всілякої інформації про рідну землю, а також людина, яка використовує різноманітні джерела і методики їх вивчення, але на цьому його функції не закінчуються. Наступним важливим і відповідальним етапом роботи є осмислення значущості добутої інформації, розуміння її місця в історичній ретроспективі. І звичайно ж, не можна забувати про роль краєзнавства та його внесок у вивчення світової цивілізації.
Краєзнавець - це Значення терміна

Наукове бачення світу

Краєзнавство - одне з небагатьох наукових напрямків, що дотримується принципу комплексності. Адже дані, отримані при вивченні предметів і явищ, зачіпають такі галузі, як історія, мистецтво та інші науки. Дослідження конкретної місцевості дозволяє виокремити роль перерахованих областей знання в певний історичний відрізок часу. Відмінною рисою краєзнавства є детальне вивчення життя окремих людей і нечисленних представників будь-яких етносів. Воно не ділиться на «спеціальну» (описане призначеними для цього термінами) і «загальне» (або популярний), і забезпечує науковість знань про малих регіонах.
Краєзнавець - це Значення терміна

Краєзнавство і формування особистості школярів

Педагогіка завжди використовувала величезний виховний потенціал краєзнавства. Оскільки діяльність краєзнавця пов'язана не тільки з оціночним судженням, але і вимагає від людини прояви культури предмета дослідження, а також відповідальності за висновки дослідження. Проведення вишукувальних робіт вимагає від людини певного рівня підготовки та знань у багатьох наукових галузях, таких як біологія, географія, історія, фізика та хімія, а також мистецтвознавство. Учні під керівництвом більш досвідчених дорослих вчаться вишукувальної діяльності: збирання різних відомостей, проведення тематичного опитування, роботі з інформаційними джерелами і т. д. Спілкування з людьми різних вікових категорій і світоглядів дозволяє школярам вивчати на практиці різноманітність і багатство навколишнього світу. А складання «дерева роду» дозволить не тільки встановити родинні зв'язки між предками, але й відповісти на питання «хто я?», що важливо для підлітків. Заняття краєзнавством часто служить плідним підґрунтям для відродження місцевих звичаїв, захоплення ремеслами, а також відновлення традицій в рослинництві, тваринництві та охорони навколишнього середовища.