Львів
C
» » Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору

Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору

Що являють собою критерії оцінювання твори з літератури? Які з них є обов'язковими для отримання заліку за даний вид випускних випробувань? Ці питання актуальні для старшокласників, їх батьків, педагогів російської мови, а тому заслуговують пильної уваги.
Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору

Особливості оцінювання

Розглянемо основні критерії оцінювання твори з літератури, встановлені ФИПИ (Федеральним інститутом педагогічних вимірювань). Твір розглядається на відповідність п'ятьма критеріями. Перші два вважаються основними, саме вони впливають на отримання зарахування за цей вид підсумкового випробування в 11 класі. Якщо хоча б за один з цих двох критеріїв школяр отримує незалік, в такому випадку вся робота автоматично не зараховується. Крім того, для загального заліку по підсумкового твору в цілому, крім позитивної оцінки по двом обов'язковим критеріям, воно має відповідати щонайменше одному з решти трьох.


У критерії оцінювання підсумкового твору по літературі входить і облік обсягу роботи (не менше 250 слів). Експерти радять випускникам використовувати у своїй роботі 350 слів, включаючи службові частинки. На всю роботу дається 3 години 55 хвилин.

Відповідність темі

У критерії оцінювання підсумкового твору по літературі входить перевірка змісту. Випускник демонструє свої міркування по запропонованій темі, вибирає шлях для її повного розкриття. Наприклад, він пропонує свою відповідь на питання, яке поставлене в запропонованому завданні. Також старшокласник може продемонструвати свої роздуми над певною проблемою, побудувати на основі тези зв'язний розповідь.


Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору
Критерії оцінювання твори з літератури передбачають виставлення незачета в тому випадку, якщо вміст не пов'язане з темою, ні комунікативного задуму, не простежується певної мети взятого висловлювання.

Залучення аргументів з літературного матеріалу

У критерії оцінювання твору за літературі входить аналіз вміння застосовувати при побудові власної думки на задану тему конкретного літературного матеріалу. Передбачається оцінка здатності аргументувати позицію. У критерії оцінювання грудневого твори з літератури входить обов'язкове залучення випускником одного твори світової чи вітчизняної літератури. У своєму міркуванні школяр самостійно обирає спосіб застосування літературного матеріалу, демонструє різний рівень його осмислення. Наприклад, від проблематики, сюжету, тематики здійснюється перехід до комплексного аналізу художнього тексту в аспекті заданої теми.
Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору
Критерії оцінювання твори з літератури передбачають виставлення незачета за цим показником у тому випадку, якщо при написанні міркування не був притягнутий літературний матеріал. Також незадовільна оцінка виставляється при спотворенні сенсу і основного змісту джерел, при швидкому згадці текстів, тобто при відсутності опори на літературний твір.

Композиція

Що ще повинно включати підсумкове твір по літературі? Критерії оцінювання, вимоги до робіт старшокласників передбачають аналіз композиції роботи. Цей критерій спрямований на аналіз вміння логічно вибудовувати міркування на обрану тему.
Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору
Випускник повинен аргументувати власні думки, витримуючи співвідношення між доказами і запропонованим тезою. Зараховано виставляється за даний критерій у тому випадку, якщо виявлені серйозні логічні порушення, які заважають усвідомлення сенсу міркування. Також незадовільна оцінка виставляється при відсутності тезовій і доказової частини в роботі.

Якість мови

В офіційні критерії оцінки підсумкового твору входить перевірка мовного оформлення тексту роботи. Випускник повинен точно висловлювати свої думки, використовувати різну лексику, кілька граматичних конструкцій. У разі необхідності допускається вживання термінів. У підсумковому творі не повинно бути мовних штампів.
Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору
Незалік за цим критерієм виставляється в тому випадку, якщо з-за низької якості промови істотно утруднюється усвідомлення загального смислу роботи. У всіх інших випадках старшокласник отримує залік за даним критерієм.

Грамотність

Критерії і норми оцінювання з літератури припускають аналіз грамотності випускника. Зараховано виставляється у тих випадках, коли в творі допущені граматичні, синтаксичні, пунктуаційні, орфографічні помилки (сумарна кількість визначається співвідношенням: на 100 слів 5 помилок).

Алгоритм роботи над підсумковим твором

Які вимоги встановлені ФИПИ? Твір по літературі, критерії оцінювання якого наведено вище, пишеться за певним алгоритмом. Викладачі літератури знайомлять старшокласників з методикою написання випускного твору, щоб діти успішно впоралися з цим серйозним випробуванням. Шахістом Давидом Бронштейном було придумано 18 способів проведення шахової партії за 40 хвилин. Яка кількість підсумкових творів з літератури? Питання про те, як почати твір, актуальний для всіх старшокласників. Проаналізуємо кілька вступів, які допоможуть випускникам отримати залік за грудневе твір.

Вступ

Воно повинно бути невеликим за обсягом. Досить скласти два-три пропозиції, які допоможуть привернути увагу рецензентів до творчої роботи. Існує кілька видів вступів:
 • ліричний;
 • порівняльне;
 • біографічне;
 • аналітичне;
 • історичне.
 • При виборі історичного вступу необхідно дати невелику характеристику використовуваної епохи. Такий варіант початку творчої роботи має істотним недоліком: твір можна вважати оригінальним. Аналітичний вид передбачає тлумачення того поняття, що винесено в заголовок. Наприклад, можна дати визначення честі, розмірковуючи про громадянський обов'язок і моральності. Біографічне вступ базується на особливостях роботи над твором, факти з життя і діяльності її автора.
  Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору
  При виборі порівняльного початку своєї творчої роботи, випускник наводить кілька літературних творів, схожих за тематикою, дає їх порівняльний аналіз. У ліричному вступі можна використовувати зв'язок теми твору з власним життєвим досвідом. Е. В. Ільїн запропонував користуватися наступними видами таких вступів:
 • академічним, для цього потрібно знати досконало біографію письменника;
 • від свого обличчя, демонструючи в творчій роботі власні судження з запропонованої проблематики;
 • цитатным, що передбачають використання літературного твору;
 • кіношним, в якому доведеться витримати всю творчу роботу.
 • У книзі Ст. Н. Мещерякова «Вчимося починати і закінчувати текст» пропонуються цікаві види вступів для випускного твори:
 • реальне і можливе;
 • запрошення до цікавого діалогу;
 • суще і належне;
 • доконане і очікуване.
 • Вступ необхідно для того, щоб тема твору стала конкретним питанням, відповідь на який буде представлений в основній частині. Він повинен містити якийсь конфлікт, протиріччя, направляти на серйозні роздуми. На протязі всього твору школяр повинен перевіряти, знайдений їм відповідь. Наприклад, при написанні твору за темою «Образ Чацького у комедії "Горі від розуму"» можна використовувати такий варіант вступу. «Одним з основних питань сучасної суспільної свідомості вважаю наступне формулювання: "Розумний або дурний Чацький?"» Обраний питання, всередині якого знаходиться серйозний конфлікт. В основній частині твору можна міркувати про дурниці, розумі, привести цитату, дати її детальний аналіз. Висновок у творчій роботі має містити відповідь на питання, поставлене у вступі. Яке вступ можна вважати невдалим? Якщо воно занадто затягнуто, містить виклад загальної інформації, яка не відноситься до його тематики.

  Основна частина твору

  Складно дати конкретні рекомендації щодо змісту основної частини екзаменаційної роботи з літератури.
  Основні критерії оцінювання твори з літератури. Вимоги до твору
  За обсягом вона повинна становити приблизно 3/4 всієї роботи. Учень тут викладає свої думки так, щоб показати відповідь на питання, поставлене на початку твору. Отже, в екзаменаційній роботі з літератури, яка є обов'язковою для всіх одинадцятикласників, повинно бути три компоненти: вступ, основна частина, логічний висновок. Кожний абзац містить одну тему, одну думку. Для зв'язку їх між собою необхідно застосовувати такі обороти:
 • «хочу сказати»;
 • «тепер розглянемо».
 • Непоганий зв'язкою стане застосування сполучних слів, протиставлень, переходів.

  Висновок

  Для того щоб отримати атестат про середню освіту, потрібно успішно пройти кілька випробувань. У їх числі – підсумкове твір по літературі. ФИПИ розробило певні критерії, за якими проводиться перевірка підсумкових творів старшокласників. Для того щоб їх міркування було оцінено позитивно (зараховано), експерти повинні відзначити не менше двох обов'язкових критеріїв. Цього достатньо для допуску до основної екзаменаційної сесії, але мало для випускників, які планують після школи навчання у престижних вищих навчальних закладах. Тільки при отриманні заліку за всіма п'ятьма критеріями можна розраховувати на додаткові бали.