» » Як написати висновок у рефераті: зразок

Як написати висновок у рефераті: зразок

Як написати висновок у рефераті? Якщо раніше такі роботи писали тільки студенти, то після модернізації вітчизняної системи освіти подібної обов'язком наділили і школярів.

Особливість рефератів

Перш ніж говорити про те, як написати висновок до реферату, шаблон якого наведемо нижче, зазначимо, що реферат є однією з форм узагальнення інформації з певної проблеми. Грамотне складання звіту про виконану роботу – запорука отримання високого балу.
Як написати висновок у рефераті: зразок

Інструкція

Розмірковуючи про те, як написати висновок у рефераті, поговоримо про структурі. Серед складових частин, які обов'язково повинні бути в подібній роботі, виділимо:
 • введення;
 • основну частину;
 • висновок.
 • Є певні вимоги до оформлення титульного аркуша. На ньому надається повна інформація про автора, найменування роботи, тому освітньому закладі, на базі якого написаний реферат.


  Продовжуючи розмову про те, як написати висновок в рефераті, виділимо, що після титульного листа у роботі передбачається утримання. Основну частину бажано ділити на окремі глави, у кожної з них також зазначається свій підзаголовок.
  Як написати висновок у рефераті: зразок

  Бібліографія

  Спочатку важливо перерахувати всі літературні джерела, тільки після цього можна оформляти висновок реферату. Зразок представимо нижче, спочатку виявимо вимоги, що пред'являються до навчальних посібників. Їх перерахування проводиться в алфавітному порядку, з обов'язковим зазначенням авторів, видавництва, року видання, кількості сторінок.
  Як написати висновок у рефераті: зразок

  Специфіка укладення

  З'ясуємо, як написати висновок у рефераті. Цю частину роботи можна розглядати у вигляді якогось резюме автора про проведену ним теоретичної і практичної роботи. Як написати висновок у рефераті? Приклад кінцівки роботи наведено нижче. Він свідчить про те, що ця частина не повинна перевищувати двох сторінок тексту. Незважаючи на мінімальну кількість тексту, в даному розділі необхідно вказати ті результати, які були одержані автором у ході його творчої діяльності. Як впоратися з цим складним і відповідальним завданням? Як правильно написати висновок у рефераті? Ці питання цікавлять і школярів, і студентів російських навчальних закладів. Заключна частина повинна бути наповнена змістом, нести інформацію про основний зміст роботи. Потрібно подивитися основну частину, виділення з неї головну ідею. Не можна обмежуватися копіюванням пропозицій з роботи, важливо переробити їх, озброїтися синонімами.


  При правильній інтерпретації тієї ідеї, що була взята для самого реферату, висновок виходить осмислений текст з підсумками діяльності. Між цілями, поставленими в першій частині роботи, і подводимыми підсумками, повинна бути взаємозв'язок. Продовжимо розмову про те, як правильно написати висновок у рефераті. Приклади, запропоновані студентам і школярам для знайомства зі структурою таких робіт, свідчать про те, що у висновку повинні бути певні смислові фрази:
 • вдалося прийти до висновку;
 • нами було отримано;
 • ми проаналізували.
 • Корисні поради

  Ми поговорили про те, як написати висновок у рефераті. Зразок готової роботи уявімо на прикладі хімічного дослідження. Але спочатку дамо кілька корисних порад, які допоможуть створити якісну роботу, заслуговує високої оцінки експертів. Отже, як написати висновок у рефераті? Кліше діяльності передбачає певний алгоритм, про який варто поговорити докладніше:
 • Не варто лінуватися. Реферативна робота повинна стати результатом тривалої самостійної діяльності школяра (студента).
 • Висновок є важливою частиною роботи або твору, тому від грамотності написання безпосередньо залежить сприйняття всієї роботи.
 • Необхідно так сформулювати матеріал, викладений в основній частині, щоб у висновку містилася тільки основна думка реферату.
 • Не потрібно описувати всі глави та розділи, потрібно скласти з них короткі висновки, які доповнюють один одного. Якщо між основною і заключною частиною немає логічного зв'язку, реферат вважається неповним, викладач повертає його на доопрацювання. Намагайтеся так оформляти останню частину роботи, щоб вона не суперечила тим матеріалам, які були знайдені у ході дослідження. Небажано розтягувати цю частину на кілька сторінок, це створить негативне ставлення до викладеним думкам.
  Як написати висновок у рефераті: зразок

  Перший приклад: фізика

  Щоб зрозуміти, як можна завершити реферативної роботу, пропонується кілька конкретних прикладів. У шкільній програмі з фізики реферативної діяльності приділяється особлива увага. При розгляді теми «Агрегатні стани речовини» школярам пропонується для самостійного вивчення одне з природних явищ. Якщо метою проведеного дослідження буде пояснення випадання опадів, в такому випадку в основній частині реферату розглядається перехід з рідкого агрегатного стану в тверде речовина. Як буде в такій роботі виглядати висновок? Пропонується завершити подібний реферат так: "На підставі літературного матеріалу нам вдалося з'ясувати, що сніг випадає в результаті перехід води у твердий вигляд при зниженні температури".
  Як написати висновок у рефераті: зразок

  Приклад для реферату по літературі

  Серед тих навчальних дисциплін, які складно уявити собі без реферативної діяльності, зазначимо гуманітарні дисципліни: історію, суспільствознавство, літературу. Якщо темою діяльності стало вивчення ставлення сучасників до поетичного спадщини М. Ю. Лермонтова, в заключній частині реферату повинна міститися особиста позиція автора реферату. Наприклад: "Провівши аналіз різних літературних джерел, нам вдалося з'ясувати, що актуальність віршів, написаних М. Ю. Лермонтовим, не втрачена. Патріотична тематика його поезії змушує переоцінювати ставлення людей до своїх історичних коренів, духовної спадщини предків".
  Як написати висновок у рефераті: зразок

  Приклад укладення в роботі з хімії

  Незважаючи на те, що хімія є більшою мірою експериментальною навчальною дисципліною, в цій науковій галузі школярі також часто проводять серйозну реферативної діяльність. Припустимо, що в процесі вивчення теми «Знаходження металів у природі» педагог пропонує дітям підготувати реферативні роботи з різними мінералами. Якщо дитина поставив перед собою мету – вивчити природні родовища сполук алюмінію, в заключній частині роботи він повинен викласти результати: "Аналіз літературних джерел показав, що в природі алюміній міститься у вигляді руд. Їх основним компонентом є оксид алюмінію. Враховуючи, що такі мінерали широко поширені в природі, нам вдалося підтвердити їх значимість для сучасної хімічної та машинобудівної промисловості".

  Реферати на уроках фізкультури

  У вітчизняній освітній системі реферативна діяльність здійснюється навіть на уроках фізичної культури. Наприклад, дітям пропонується аналіз історії розвитку лижного спорту. Як можна завершити готову роботу, щоб вона мала привабливий вигляд? При написанні укладення важливо використовувати кліше, тобто ті фрази, які допоможуть сформулювати основну ідею проведеного дослідження: "Аналіз літератури показав, що лижного спорту в нашій країні завжди приділялась підвищена увага. Нам вдалося з'ясувати, що першим етапом формування в майбутніх спортсменів, була організація дитячих та юнацьких спортивних шкіл".
  Як написати висновок у рефераті: зразок

  Висновок

  Реферат можна розглядати як публікацію, в якій висвітлюється певна тема. Саме тому так важливо підібрати до його заключній частині правильні фрази. Завдяки реформуванню російської освітньої системи на всіх ступенях навчання були введені нові державні стандарти. Вони передбачають проведення серйозної проектної та дослідницької діяльності не тільки в старшій школі, але і на початковому ступені навчання. Дитина отримує теоретичні навички складання алгоритму реферату (проекту), вчиться планувати мету свого дослідження, ставити перед собою завдання. Основною відмінністю реферативної роботи від дослідження є проведення якісного літературного огляду з обраної проблематики. Саме від того, наскільки точно буде сформульована мета реферату, залежить вибір послідовності дій, можливість написання якісного укладання. Слід розуміти, що між основною частиною реферату і його логічним кінцем повинна існувати взаємозв'язок. Щоб викладені автором висновки мали логічне і завершений вигляд, вони повинні доповнювати один одного. Правила, що пред'являються до написання заключної частини реферату, допускають використання списків (переліків). При цьому бажано дотримуватися обережності з перерахуваннями, щоб загальний обсяг підсумковій частині реферату не перевищив однієї сторінки. У противному випадку робота втратить інтерес для експертів, їй не буде дана висока оцінка. Якщо автор буде враховувати всі вимоги та рекомендації, які встановлені для подібної діяльності, можна зробити звичайний реферат відмінною базою для майбутньої курсової або дипломної роботи.