» » Збори – це захід або організація? Значення, походження і варіанти вживання слова

Збори – це захід або організація? Значення, походження і варіанти вживання слова

Збори колективу, творів певного автора або людей, об'єднаних метою обговорення деяких питань, що дає можливість розглянути випадки вживання одного і того ж слова в різних його значеннях. Вони, в свою чергу, розширюють можливі контексти застосування даного поняття. Значення слова «збори» охарактеризувати досить легко. Цього сприяє схожість понять, до яких воно застосовується. В цілому слово використовується для визначення безлічі людей або предметів, які перебувають або присутніх у заданому місці з будь-якою метою. Розглянемо семантичні властивості детальніше.


Збори – це захід або організація? Значення, походження і варіанти вживання слова

Значення слова

Виділяють п'ять основних значень слова. Збори – це захід, засідання, назва офіційної організації, колекція, сукупність творів. Розглянемо кожне значення у деталях. Захід. Спільне засідання членів організації, колективу з метою обговорення якого-небудь питання або проблеми, з подальшим прийняттям спільного рішення. Приклад: "Порядком денним на щомісячному зборах стало зростання показників прибутку при мінімізації витрат". Назва офіційної організації. Це може бути державна, приватна або міжнародна одиниця. Вона пов'язана з науковою, економічною, культурною, політичною та іншою діяльністю. Приклади: "Національні збори Франції. Конституційне Збори. Філософсько-економічне наукове зібрання". Члени чи учасники засідання. Сукупність людей, діячів, меценатів, політиків, присутніх в заданому місці з метою обговорення певних тем і питань. Приклад: "Зібрання було багатолюдним, більшості так і не вдалося висловитися". Сукупність текстів, об'єднаних одним виданням або тиражем. Спадщина знаменитих авторів або твори однієї тематики можуть бути згруповані разом в такому форматі. Приклад: "Зібрання творів Ремарка буде перевидано у зв'язку з підвищився попит". Колекція або сукупність об'єктів/предметів однорідного характеру, які мають науковий або художній інтерес. Приклад: "Лавочка цього знаменитого художника являла собою зібрання різнорідних творів, об'єднаних лише настроєм свободи і романтизму".
Збори – це захід або організація? Значення, походження і варіанти вживання слова

Морфологічні та синтаксичні особливості

Слово «збори» – це іменник середнього роду, 2-го відмінювання, неживе. Морфологічна структура: корінь -бр-; префікс зі-; суфікси –а –ні; закінчення –е. Відноситься до типу відмінювання 7a у відповідності з класифікацією А. А. Залізняка.


Єдине число:

Їм.збориР.зборівД.зборамСт.збориТв.зборамиПр.зборах

Множинне число:

Їм.зборівР.зборівД.зборамСт.зборівТв.зборамиПр.зборах

Походження

За даними словника М. Фасмера слово «збори» походить від дієслова «зібрати». Утворено суффиксальним способом. Проведення зборів асоціювалося з заходами, органами, колективами, організаціями та їх прямою діяльністю. У сучасній розмовній середовищі можна виділити споріднені слова брифінг, планерка, п'ятихвилинка та ін.
Збори – це захід або організація? Значення, походження і варіанти вживання слова

Синоніми

Крім прямого значення, «збори» – це ще сходка, скупчення, збіг, суспільство, з'їзд, наплив, конгрес, юрба, рада, зустріч, саміт, форум, віче, рада, асамблея, тусовка, конгломерат, об'єднання. На додаток до вищезазначених варто виділити такі синоніми, що розкривають інші конотації: сума, колекція, асортимент, картотека, збірник, набір, фонотека, фототека.

Фразеологізми та стійкі словосполучення

Фразеологізмами називаються стійкі поєднання, які не можна розбити на складові компоненти (слова) без втрати сенсу. Вони надають промови яскраве забарвлення і стиль. Використовуються для надання образності висловлювань. Слово «збори» – це не тільки спільне присутність, але і збірки, колекції чого-небудь. У зв'язку з цим можна позначити такі стійкі вирази:
  • зібрання творів;
  • законодавче/конституційне збори;
  • вчене зібрання;
  • збори праць (будь-якого автора);
  • пленарне зібрання.
  • З кожним із словосполучень виникає вже сформувався образ в українській мові. Вони несуть не тільки смислове, але і стилістичне значення. Деякі з них частіше використовуються в художніх творах, ніж у повсякденних висловлюваннях. Основне ж значення слова найбільш застосовне в діловому і політичному середовищі.
    Збори – це захід або організація? Значення, походження і варіанти вживання слова
    Розглядаючи вживання давно знайомих слів і понять, можна виявити цілий ряд нових значень, невідомих раніше та пов'язаних з ними синонімів. Останні значно розширюють словниковий запас і мотивують до використання в мові, для посилення її образності та наповненості. Одне і те ж висловлювання набуває зовсім іншого значення. «Збори», як одне з досить популярних слів російської мови, легко запам'ятається в оточенні синонімів і підвищить загальну ерудованість у спілкуванні, читанні та письмі.