Львів
C
» » Поговоримо про те, як знайти протони, нейтрони і електрони

Поговоримо про те, як знайти протони, нейтрони і електрони

Поговоримо про те, як знайти протони, нейтрони та електрони. В атомі існує три види елементарних частинок, причому у кожної є свій елементарний заряд, маса.
Поговоримо про те, як знайти протони, нейтрони і електрони

Будова ядра

Для того щоб зрозуміти, як знайти протони, нейтрони і електрони, уявімо особливості будови ядра. Воно є основною частиною атома. Всередині ядра розташовуються протони і нейтрони, іменовані нуклонами. Всередині ядра ці частинки можуть переходити один в одного. Наприклад, щоб знайти протони, нейтрони і електрони в атомі водню, необхідно знати його порядковий номер. Якщо врахувати, що саме цей елемент очолює періодичну систему, то в його ядрі міститься один протон.


Діаметр атомного ядра становить десятитисячну частку всього розміру атома. У ньому зосереджена основна маса всього атома. По масі ядро в тисячі разів перевищує суму всіх електронів, наявних в атомі.
Поговоримо про те, як знайти протони, нейтрони і електрони

Характеристика частинок

Розглянемо, як знайти протони, нейтрони і електрони в атомі, і дізнаємося про їх особливості. Протон - це елементарна частинка, яка відповідає ядру атома водню. Його маса перевищує електрон в 1836 разів. Для визначення одиниці електрики, що проходить через провідник із заданим поперечним перерізом, використовують електричний заряд. У кожного атома в ядрі розташовується певну кількість протонів. Воно є постійною величиною, що характеризує хімічні та фізичні властивості даного елемента. Як знайти протони, нейтрони і електрони в атомі вуглецю? Порядковий номер даного хімічного елемента 6 отже, в ядрі міститься шість протонів. Відповідно до планетарної моделі будови атома, навколо ядра по орбітах рухається шість електронів. Для визначення кількість нейтронів значення відносної атомної маси вуглецю (12) віднімаємо кількість протонів (6), отримуємо шість нейтронів.


Для атома заліза число протонів відповідає 26 тобто цей елемент має 26-й порядковий номер в таблиці Менделєєва. Нейтрон є електрично нейтральною частинкою, нестабільної у вільному стані. Нейтрон здатний спонтанно перетворюватися в позитивно заряджений протон, випускаючи при цьому антинейтрино і електрон. Середній період його напіврозпаду становить 12 хвилин. Масове число - це сумарне значення кількості протонів і нейтронів всередині ядра атома. Спробуємо з'ясувати, як знайти протони, нейтрони і електрони в іоні? Якщо атом під час хімічної взаємодії з іншим елементом набуває позитивний ступінь окиснення, то число протонів і нейтронів в ньому не змінюється, менше стає тільки електронів.
Поговоримо про те, як знайти протони, нейтрони і електрони

Висновок

Існувало кілька теорій, що стосуються будови атома, але жодна з них не була життєздатною. До версії, створеної Резерфордом, не було детального пояснення про розташування всередині ядра протонів і нейтронів, а також про обертання круговими орбітами електронів. Після появи теорії планетарного будови атома у дослідників з'явилася можливість не тільки визначати кількість елементарних частинок в атомі, але і передбачати фізичні і хімічні властивості конкретного хімічного елементу.