» » Як відбувається перехід речовини з рідкого стану в твердий

Як відбувається перехід речовини з рідкого стану в твердий

Будь-яка зміна стану речовини пов'язано з метаморфозами температури, тиску. Можна одне речовина представити в таких агрегатних станах: твердому, рідкому, газоподібному. Відзначимо, що по мірі переходу не спостерігається зміни складу речовини. Перехід речовини з рідкого стану в твердий супроводжується зміною сил міжмолекулярної взаємодії, розташуванням молекул. Перетворення з одного стану в інший називають переходом фаз.
Як відбувається перехід речовини з рідкого стану в твердий

Плавлення

Даний процес передбачає перетворення твердої речовини в рідину. Для його здійснення необхідна підвищена температура. Наприклад, можна спостерігати в природі таке стан речовини. Фізика легко пояснює процес танення сніжинок під дією весняних променів. Маленькі кристалики льоду, що входять до складу снігу, після прогрівання повітря до нульової позначки починають руйнуватися. Відбувається плавлення поступово. Спочатку лід поглинає теплову енергію. По мірі зміни температури відбувається повне перетворення льоду в рідку воду.


Він супроводжується істотним зростанням швидкості руху частинок, тепловою енергією, підвищенням величини внутрішньої енергії. Після досягнення показника, іменованого температурою плавлення, відбувається розрив структури твердої речовини. У молекулах з'являється велика свобода, вони «перескакують», займаючи різні положення. Розплавлена речовина має більший запас енергії, ніж у твердому стані.
Як відбувається перехід речовини з рідкого стану в твердий

Температура твердіння

Перехід речовини з рідкого стану в твердий здійснюється при певному значенні температури. Якщо від тіла відводитиметься тепло, то воно застигає (кристалізується). Температуру твердіння вважають однією з найважливіших характеристик.
Як відбувається перехід речовини з рідкого стану в твердий

Кристалізація

Перехід речовини з рідкого стану в твердий стан називають кристалізацією. При припинення передачі тепла рідини спостерігається зниження температури до певного значення. Фазовий перехід речовини з рідкого стану у тверде тіло в фізиці називають кристалізацією. При розгляді речовини, не містить домішок, температура плавлення відповідає показнику кристалізації.


Обидва процеси протікають поступово. Процес кристалізації супроводжується зниженням середньої кінетичної енергії молекул, що містяться в рідині. Сили тяжіння, завдяки яким частки утримуються в строгому порядку, властиві твердим тілам, зростають. Після того як частинки придбають впорядковане розташування, сформується кристал. Агрегатним станом називають фізичну форму речовини, представлену в певному інтервалі тисків і температур. Воно характеризується кількісними властивостями, які змінені до вибраних інтервалах:
  • здатність речовини змінювати форму і об'єм;
  • відсутність (наявність) дальнього або ближнього порядку.
  • Процес кристалізації пов'язаний з ентропією, вільною енергією, щільністю, іншими фізичними величинами. Крім рідин, твердих тіл, газоподібної форми, виділяють ще одне агрегатний стан – плазму. У неї можуть переходити гази у разі підвищення температури при незмінному тиску. Межі між різноманітними станами речовини далеко не завжди є строгими. У фізиці підтверджено існування аморфних тіл, здатних зберігати структуру рідини, що має невелику плинність. Рідкі кристали мають здатність поляризувати електромагнітне випромінювання, яке через них проходить.
    Як відбувається перехід речовини з рідкого стану в твердий

    Висновок

    Для того щоб описувати різні стани у фізиці, застосовують визначення термодинамічної фази. Критичними явищами називають стану, які описують перетворення однієї фази в іншу. Тверді тіла відрізняються збереженням протягом тривалого часового проміжку свого середнього положення. Вони будуть здійснювати незначні коливання (з мінімальною амплітудою) біля положення рівноваги. У кристалів є певна форма, яка при переході в рідкий стан буде змінюватися. Інформація про температурах кипіння (плавлення) дозволяє фізикам використовувати переходи з одного агрегатного стану в інший для практичних цілей.