Львів
C
» » Функція "Якщо" в Excel

Функція "Якщо" в Excel

Програма Microsoft Excel володіє потужним інструментарієм, здатним допомогти у вирішенні складних обчислювальних завдань. Одним з найбільш використовуваних иструментов з цього набору є функція "ЯКЩО".

Значення функції

При роботі в "Ексель" необхідно розуміти значення функції "ЯКЩО", щоб конструювати правильні синтаксичні запити. Завдяки її алгоритму, проводиться виконання деякого логічного порівняння, в залежності від результатів якого буде вироблено одне з двох дій.
Функція "Якщо" в Excel
Говорячи більш простими словами, функція "ЯКЩО" у випадку істинного значення деякого виразу, виконує одну дію, у разі помилкового - інше. При цьому в якості дій може бути як наявне значення, так і певна функція, в тому числі і "ЯКЩО". Завдяки цьому в "Ексель" функція "ЯКЩО" допускає відгалуження при виконанні деякого алгоритму дій при вирішенні різних завдань.


Синтаксис "ЯКЩО"

Просте опис більшості синтаксичних конструкцій - один з головних плюсів, якими славиться "Ексель". Функція "ЯКЩО" також відноситься до їх числа - після ключового слова в дужках по черзі вказується умова, дія при істинному значенні, а потім при помилковому. В схематичному вигляді це виглядає наступним чином: ЕСЛИ(лог_вираз;[значение_если_истина];[значение_если_ложь]);

Вкладеність

Однією з особливостей, яка відрізняється функція "ЯКЩО" - це вкладеність. Тобто усередині однієї конструкції, може перебувати ще одна, від значення якої залежить і загальний результат виконання запиту. Крім самої функції, всередині "ЯКЩО" можуть знаходитися і інші. Але в першому випадку ця складова може розташовуватися в будь-якому з трьох частин синтаксичної конструкції.


Кілька умов

При роботі зі складними завданнями, використовується функція "ЯКЩО" з кількома умовами, однак, на цьому етапі у більшості користувачів виникає проблема. Це пов'язане зі специфічною завданням многоусловности алгоритму. В ексель функція "ЯКЩО" перевіряє лише одну операцію порівняння в логічному вираженні, тобто, використовувати кон'юнкцію або диз'юнкцію не вийде. Для перевірки кількох умов необхідно скористатися властивістю вкладеності.
Функція "Якщо" в Excel
Щоб зрозуміти, як поставити кілька умов в "ЯКЩО", зручно скористатися прикладом. Нехай необхідно перевірити, чи знаходиться число в комірці "А1" в заданому проміжку - від 5 до 10. Як можна помітити, що в даному випадку потрібно провести перевірку двох умов, перевіривши на істинність порівняння з двома величинами - 5 і 10. Щоб реалізувати цей приклад в "Ексель", необхідно записати функцію в такому вигляді: =ЯКЩО(А1>5;ЯКЩО(А1 <10;"входит в диапазон"; "не входит в диапазон");"не входит в диапазон") Щоб уникнути багаторазового повторення виведеної фрази, варто застосувати принцип вкладеності ще раз, у якості аргументів вибравши перевірку повернути значення функцій, в залежності від яких і робити висновок, чи в самому початку скористатися функцією "І", об'єднавши в ній всі умови відразу. Такий підхід ускладнить розуміння написаної конструкції при невеликому рівні вкладеності, але при значному числі умов такий підхід буде більш оптимальним.

Особливі варіанти функції

Варто зазначити, що функція "если" дозволяє залишати незаповненими одне або кілька своїх параметрів. В такому випадку, результати будуть залежати від того, які аргументи були опущені користувачем. Якщо на місці логічного виразу залишити порожнечу, то результатом функції буде виконання дії, відповідає за неправильне виконання алгоритму. Причиною тому служить факт, що програма асоціює порожнє місце з нулем, що на логічному мовою означає "БРЕХНЯ". Якщо залишити порожнім одне із значень, що відповідають за виконання в разі істини або брехні, то при його виборі результатом буде "0".
Функція "Якщо" в Excel
Окремо варто відзначити випадок, коли замість логічного виразу не введена конструкція, яка повертає значення "ІСТИНА" або "БРЕХНЯ", а деякий набір символів або посилання на комірку. У тому випадку, коли в якості параметра записано деякий вираз, що містять щось крім числового значення або логічних слів, то це викличе помилку при виконанні функції. Якщо вказати адресу комірки або прописати деяке число/логічне значення, то результат буде визначати вміст. Коли в комірці або в умови записано число 0 слово "БРЕХНЯ" або порожнеча, то результатом буде помилкове виконання функції. У всіх інших випадках виконується справжній сценарій дій. При роботі з англомовною версією "Екселю" необхідно враховувати той факт, що і всі функції також пишуться англійською мовою. У цьому випадку функція "ЯКЩО" буде записуватися, як IF, але в іншому синтаксична конструкція і алгоритм роботи залишаться тими ж.

На що варто звернути увагу

"Ексель" дозволяє використовувати до 64 вкладених функцій "ЯКЩО" - такої кількості вистачає для вирішення практично всіх завдань, проте, навіть це невелике число нерідко стає проблемою для користувача. Причин тому кілька: при створенні запиту, досить легко помилитися з записом формули - за статистикою, кожна найменша неточність у 25 % випадків призводить до невірного результату, що є досить великим показником.
Функція "Якщо" в Excel
Ще одним мінусом великої вкладеності "ЯКЩО" є низька читабельність. Незважаючи на кольорові виділення програмою деяких частин запиту, навіть кілька вкладених функцій, розібрати які дуже непросто. Таким чином, якщо через деякий час доведеться повернутися до конструкції або почати роботу з чужим запитом, на розуміння запису піде чимало часу. Крім того, кожна функція має свою пару дужок, і випадково поставивши її не на своє місце, доведеться довго шукати помилку.

Приклади

Для закріплення розуміння стоїть на практиці розглянути, як працює функція "ЯКЩО" в Excel. Приклади, наведені нижче, демонструють всі основні способи її використання. Найпростішим прикладом для розбору роботи функції є порівняння двох чисел. Для наявності варіативності, задамо значення двох числових змінних в комірках А1 і В1 які і будемо порівнювати між собою. Для вирішення цього завдання слід скористатися записом наступного виду: =ЯКЩО(А1=В1; "числа рівні"; "числа нерівні"). У цьому випадку при наявності однакових значень в обох скриньках, результатом буде запис "числа дорівнюють", у всіх інших випадках - "числа нерівні". Для розгляду роботи умовного оператора з кількома умовами, в якості прикладу можна використовувати знаходження числа рішень квадратного рівняння. В даному випадку перевірка здійснюється за дискриминанту - якщо він менше нуля, то розв'язків немає, якщо дорівнює нулю - воно одне, у всіх інших випадках - існує два кореня. Щоб записати дане умова, досить скласти запит наступного виду:
Функція "Якщо" в Excel
Для бажаючих краще зрозуміти всі можливості, якими володіє функція "если", в Excel приклади знаходяться в розділі, де докладно описано хід рішення кожного з них.