Львів
C
» » Чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Відмінності агроценозу від природних систем

Чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Відмінності агроценозу від природних систем

Екосистемою називається особлива єдність рослин, мікроорганізмів і тварин, в рамках якого між ними відбувається обмін різними речовинами і енергією. Кожна екосистема має характерний тільки для неї складом грунту, температурою, а також іншими показниками. Вони поділяються на дві категорії – природні (природні) і штучні (агроекосистеми). У чому їх схожість і відмінності? Давайте розбиратися.
Чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Відмінності агроценозу від природних систем

Головні відмінності

Ніж природна екосистема відрізняється від агроекосистеми найбільшою мірою? В першу чергу – різноманітністю видів на її території. Перший тип (агроценоз) існує набагато більш тривалий час, має здатність самостійно регулювати відбуваються в ній процеси. Природна екосистема, на відміну від агроекосистеми, більш стійка і стабільна. Створювана в її межах біомаса використовується для збагачення її ресурсів і не залишає межі даної системи. До категорії природних екосистем відносять моря, ліси, степи, болота. До другої групи належать ті системи, які створені руками людини.


Чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Відмінності агроценозу від природних систем

Розвиток сільського господарства і природний баланс

З самих древніх часів, коли сільське господарство лише початок зароджуватися, людина повністю знищував рослинний покрив, щоб виростити ті види, які були б найбільш придатні для харчування. На зорі історії діяльність людини не порушувала балансу в біохімічному кругообігу. Однак сучасне сільське господарство застосовує здебільшого синтезовану енергію, обробляє землю механічними способами. У переважній більшості випадків для отримання високого врожаю використовуються добрива, пестициди. Всі ці дії можуть призвести до непередбачуваних наслідків.


Чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Відмінності агроценозу від природних систем

Небезпеку для природи

Ще одна відмінність екосистеми від агроекосистеми – це займана ними площа. Останні займають не більше 10% від загальної площі суші. Але при цьому вони є джерелами 90% їжі для людства. Їх біологічна продуктивність на порядок вище, ніж у природних екосистем. Однак агроекосистеми володіють меншою стійкістю. Ніж природна екосистема відрізняється від агроекосистеми крім перерахованих факторів? Одне з найважливіших відмінностей між цими двома типами систем полягає в тому, що агроэкосистема виснажує грунт, а також може бути небезпечною для родючості ґрунтів. Перший тип, навпаки, формує якісний грунт. Ті системи, які створені руками людини, також виробляють різні відходи і забруднювачі. Вони обов'язково повинні проходити знезараження, і це відбувається за рахунок людини. Природні екосистеми знезаражуються самостійно – для цього не потрібна ніяка плата або зусиль з боку людей. Вони також мають здатність зберігати самі себе протягом тривалого часу. Що стосується агроекосистем, то для їх підтримки потрібна велика кількість витрат.

Раціональність в природокористуванні

Нерідко відповідь на питання про те, в чому полягає відмінність екосистеми від агроекосистеми, необхідно підготувати школярам чи студентам природоохоронних факультетів. Головний аспект, який необхідно озвучити при підготовці такого матеріалу, – це створення агроекосистеми руками людини. Ті види, які культивуються руками людини, підтримуються за допомогою штучного відбору. Вони отримують енергетичний потік тільки завдяки діям ззовні. Без підтримки з боку людини цей тип системи дуже швидко розпадається і повертається в звичайне, природне стан.
Ми розглянули, ніж відмінності екосистеми від агроекосистеми. З цього аналізу можна зробити висновок: при тривалому використанні природних ресурсів, зокрема, при постійному вилучення врожаю – родючість грунту неухильно знижується. Це положення в екологічній науці носить назву убутного родючості. Для того щоб вести сільське господарство ощадливо і раціонально, потрібно враховувати фактор збіднення ґрунтових ресурсів. Людина може зберігати родючість ґрунтів, якщо буде використовувати поліпшену техніку для їх обробки, робити сівозміни раціональним, а також використовувати інші прийоми.
Чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Відмінності агроценозу від природних систем

Ніж природна екосистема відрізняється від агроекосистеми? Список відмінностей

Всі відмінності між даними типами систем можна представити у вигляді списку:
  • Агроценоз створений руками людини. Природна екосистема утворюється і функціонує в природі без навмисного втручання людей.
  • Різноманітність видів властиво тільки природним екосистемам. На пшеничному або житньому полі, створеному руками людини, можна зустріти хіба що кілька видів бур'янів.
  • Природна екосистема постійно отримує, накопичує, а також перетворює енергію. Агроценозу постійно необхідний приплив енергії у вигляді добрив або палива.
  • Зміна рослинного покриву в агроекосистемі відбувається з волі людини. У природі цей процес протікає природним шляхом.
  • Агроценоз витрачає велику кількість води. Природна екосистема накопичує воду, витрачаючи її поступово.
  • Агроэкосистема вимагає значних витрат для підтримки свого існування, а природна екосистема має здатність до самовідновлення.
  • Питанням про те, чим природна екосистема відрізняється від агроекосистеми, займається екологія. Ті студенти або школярі, які хотіли б вивчити це питання детальніше, можуть прочитати спеціальну літературу. Наприклад, підручник «Загальна екологія» авторів Н. М. Чорнової і А. М. Биловой, або ж видання «Стабільність і стійкість агроекосистем» В. Ю. Винокурова.