Львів
C
» » Історія. Економічні думки Середньовіччя

Історія. Економічні думки Середньовіччя

Формування феодалізму мало в кожній країні свої особливості. Загальною рисою було захоплення общинної землі і створення маєтків, що належали знатним феодалам. Йшло закріплення у приватну власність землі і працівників – кріпосних селян, які повинні були, окрім своїх наділів, обробляти землю феодала. Економічні думки Середньовіччя розвивалися, на відміну від Давньої Греції і Римської імперії, з великим трудом. Цьому є пояснення – наступником ідей грецької і римської філософії, економіки стала католицька церква.


Історія. Економічні думки Середньовіччя

Формування економічних вчень у середньовіччя

Уявлення про економічної думки Середньовіччя дійшли до нашого часу завдяки письмовим джерелам. Вони базуються на роботах мислителів Стародавнього світу. Щоб краще зрозуміти процес зародження і розвитку економічної думки в середні століття, треба враховувати політичний та економічний стан держави. Саме поняття «економічна думка» охоплює величезний спектр поглядів і суджень. Сюди входять подання простих громадян, релігійний погляд з його впливом на господарські відносини, роботи видатних вчених того часу і політичні, економічні закони правлячої еліти. Щоб зрозуміти, як формувалась економічна думка в середні століття, необхідно почати з Давнього світу, так як ці епохи нерозривно пов'язані між собою. Історики розглядають економічну думка Середньовіччя як частина теології, так як поряд зі знаттю духовенство управляло державою і відносинами всередині суспільства.


Стародавній світ

Технічне оснащення первісного суспільства було примітивним і настільки низьким, що людина не завжди міг прогодувати себе і членів своєї сім'ї. Люди змушені були жити громадою, так як одна родина не в змозі була існувати. Вести розмову про економічні думки в цей період розвитку суспільства не має сенсу, так як існувала тільки одна думка – вижити. Економічна думка Стародавнього світу та Середньовіччя стала зароджуватися на стику цих історичних епох, в період зародження класів і становлення держав.
Історія. Економічні думки Середньовіччя

Поява класів

Після початку застосування заліза і появи знарядь із нього продуктивність праці збільшилася в кілька разів, з'явилися надлишки, що прийнято називати надлишки продуктом, який людина могла використовувати за своїм розсудом. Саме залізні знаряддя праці призвели до появи ремісників, які не обробляли землю і не сіяли хліб, але завжди мали його. Ремісники виготовляли товар, застосування якого дозволило хліборобам збирати більший врожай і покращувати якість життя. Стали з'являтися товарні відносини. Крім ремісників з'явилися люди, які займалися наукою, мистецтвом. Якщо говорити коротко, економічна думка Стародавнього світу та Середньовіччя зароджувалася саме в той час, коли при тотальному натуральному господарстві стали з'являтися товарно-грошові відносини. Відбувся розподіл суспільства на класи, з'явилися бідні й багаті, які хотіли отримати ще більше товарів, продуктів. Їм необхідно було привласнити собі чужі надлишки. Для цього необхідний був певний механізм насильства. Стало зароджуватися держава.
Історія. Економічні думки Середньовіччя

Поява перших держав

Розшарування суспільства на класи, поява знаті, розкладання громади призвело до утворення держав. Сталося поява різних форм власності: общинної, державної і приватної. Саме це змушувало людину думати, порівнювати, аналізувати, що призводило до появи суджень, які стали основою економічних думок Середньовіччя. Характерною рисою стародавніх держав було рабство. Зародження ранніх цивілізацій і поява перших держав відбулося на територіях з жарким кліматом, в основному, в районах з родючим грунтом і водою. Це були долини річок: Нілу, Тигру і Євфрату, Гангу.

Пам'ятники стародавній економічної думки

До нашого часу дійшли давньоєгипетські документи: «Повчання гераклеопольского царя своєму синові Мерикару» (XXII ст. до н. е), «Відречення Ипусера» (XVIII ст. до н. е.), Кодекс законів Вавилонії (XVIII ст. до н. е.). Тут розглядалися питання устрою та управління державою, лихварство, захист прав власності, хабарництво, корупція, причини скорочення податкових надходжень в казну, правила оренди і найму і т. д.
Історія. Економічні думки Середньовіччя

Економічна думка стародавнього Китаю

Конфуцій – китайський мислитель, який жив у 551-479 років роках до н.е. говорив, що тільки спокійний і старанна праця приносить багатство жителям держави, а також процвітання правителю і країні. Праця повинна підтримуватися сім'єю та громадою. Мислитель надавав останнім велике значення. Він вважав основою стабільного суспільно-політичного ладу патріархальну сім'ю. Основне завдання правлячої верхівки – процвітання населення, розподіл сільськогосподарських робіт, розумна межа податків. Велику роль відводив знаті і вважав, що держава має про неї піклуватися. Автори колективного трактату «Гуань-зи» (IV – III століття до н. е) до багатства зарахували всі матеріальні блага. Золота, як мірила багатства, відводилася роль грошей. Головне для процвітання країни – труд і спокій, щоб виробляти продукти. Для цього державі необхідно регулювати ціни на хліб. Для його розвитку потрібно мати достатні запаси хліба, давати хліборобам пільгові позики під низький відсоток.
Історія. Економічні думки Середньовіччя

Античність

Якщо говорити коротко, економічна думка Середньовіччя використовувала основні принципи древніх мислителів, зокрема античних. У часи рабовласницького ладу, як і в наступних формах держав, були дві основні эконоические мети – зібрати якомога більше податків і боротьба з розкрадачами скарбниці (казнокрадами). З'явилися такі поняття, як гроші, товар, використання моральних та матеріальних стимулів для підвищення продуктивності праці рабів. Великий інтерес мислителів викликало устрій держави, його управління. Поряд з існуючою общинної власністю виникли приватна і державна. Змінилися суспільні відносини. Економічна думка Античності та Середньовіччя тісно пов'язані, так як багато економічні закони і поняття Стародавньої Греції були використані згодом католицькою церквою та її мислителями.

Ксенофонт (430-354 рік до н. е)

Основоположником античної економічної думки був Ксенофонт, який у своєму трактаті «Домострой» вперше застосував термін «економія». Він означав науку про домашньому господарстві. Мислитель вивчав поділ праці, описав дві властивості товару, з точки зору споживчої і мінової вартості. Визначив дві функції грошей – засобу накопичення та обігу.

Платон (428-347 до н. е)

У своїй роботі «Держава» Платон описав проект ідеального пристрою країни, в якому важливу роль відвів аристократам і військовим. Вони, не маючи власності, перебувають на забезпеченні держави, якій вона належить. Філософ критично ставиться до приватної власності, на яку, на його думку, повинен бути встановлений допустимий максимум. Все, що наживається понад конфіскується на користь держави. Найважливіша галузь економіки – землеробство.

Аристотель (384-322 до н. е.)

У двох своїх основних роботах «Політика» і «Нікомахова етика» описує пристрій ідеальної держави. Його мета - загальне благо жителів. Він позитивно ставився до рабства, визначивши рабів як знаряддя праці. Суспільство, на його думку, повинно ділитися на рабів і вільних громадян. Праця – на розумовий та фізичний. Кожен стан застосовує певні способи господарювання, використовуючи власні накопичення. Економічними видами діяльності вважав сільське господарство, ремесло і дрібну торгівлю. Вони розглядаються як об'єкт турботи держави. Багатство здобувається двома способами: природною діяльністю (економічної) і неприродною (хрематистика). Лихварство і велику торгівлю відносив до хрематистике.
Історія. Економічні думки Середньовіччя

Середньовіччя

Середньовіччя характеризувався великим впливом церкви на державу. Ідеї Аристотеля, що стосуються економіки, були поставлені в жорсткі рамки догми. Закони в церкві носили назва канонів, за допомогою яких виражалася середньовічна економічна думка. Філософські роздуми про економіці були замінені на богословські та канонічні твердження, які не вимагали доказів і осмислень. Це стосувалося як європейських, так і азіатських країн, де панував Іслам.

Європейське середньовіччя

Істотна особливість Середньовіччя – засилля церкви в управлінні феодальними державами Європи і в їх економічному житті. Незважаючи на церковний консерватизм, негативне ставлення до всього нового, саме богослови висували навчання, в яких знайшли відображення основні епізоди економічного життя: стосунки між суб'єктами, їх рушійні сили, основні моменти створення і розподілу благ.
Історія. Економічні думки Середньовіччя

Фома Аквінський

Значущий автор економічної думки Середньовіччя Фома Аквінський (ХІІІ століття). Він був італійським ченцем. Його трактат «Сума теологий» - це єдиний у своєму роді працю, в якому всім економічним категоріям середньовіччя дано оцінки - моральна і етична. Він входив в школу каноністів, засновану Августином Блаженним в V столітті. Ранні каноністів були противниками прибутку і лихварських відсотків, вважаючи це гріхом, як результат привласнення чужої праці. Вони були за встановлення фіксованих справедливих цін. Виступали проти торгівлі у великих обсягах. Негативно ставилися до позики. Методичними посібниками для них були тексти Священного писання. Вони ставилися до економічних характеристик з точки зору морально-етичних норм. До цих принципів пізні каноністів, до яких ставився Ф. Аквінський, додали принцип двоїстості оцінок. Стисло економічну думка середньовіччя можна сформулювати:
  • Поділ праці, в їх розумінні, божественне провидіння, з допомогою якого відбулося класовий поділ і схильність людини до тієї чи іншої професії.
  • Справедливі ціни, як їх розумів представник економічної думки європейського середньовіччя Ф. Аквінський, – це ціни, встановлені феодальної знаттю на підпорядкованій їм території. Ця догма підміняла собою поняття ринкової ціни.
  • Багатство, з погляду ранніх каноністів, є гріхом, але вже Ф. Аквінський стверджує, що при дії «справедливих цін» можливо помірного накопичення багатства, що вже не є гріхом.
  • Торговельний прибуток і лихварський відсоток, відкидаємо ранніми канонистами, Ф. Аквінський засуджуючи, приймає, але за умови, що отримані доходи не були самоціллю, а виступали у вигляді заслуженою плати за витрати, куди включався ризик.
  • Не визнає гроші з точки зору отримання лихварського відсотка, але визнає як засіб обігу та міри вартості.
  • Історія. Економічні думки Середньовіччя

    Мусульманське Середньовіччя

    Феодальні держави спочатку виникли на Сході (III-VIII ст.), поява їх у Західній Європі відбулося двома століттями пізніше (V-IX ст.). Влада в державах Середньовіччя була зосереджена в руках великих феодалів і духовенства. Вони засуджували лихварство і економічну товарність. Значним представником економічної думки мусульманського Середньовіччя вважають Ібн-Хальдуна (XIV в), який жив в Магрибі, що знаходиться в північній Африці. З VII століття тут набув поширення іслам. Так само як і в європейських державах, духовенство разом зі знаттю брало активну участь у житті мусульманських країн і впливало на їх економічний розвиток. За низкою специфічних ознак економічна думка європейського Середньовіччя відрізнялася від азійських. Це пояснювалося тим, що до торгівлі в країнах Азії завжди ставилися з повагою і вважали, що цей вид діяльності угодний Богу. Навіть пророк Мухаммад спочатку займався цим видом діяльності. Держава залишала за собою значні земельні угіддя, збір обтяжливих податків. Ібн-Хальдун припускав, що розквіт усіх видів економічної діяльності призведе до розквіту держави. Його ставлення до податків полягало в тому, що він вважав, що чим менші податки, тим процвітаючим буде держава. До грошей він ставився з повагою і вважав, що це дуже важливий елемент життя. Вони повинні бути виключно із золота і срібла. Але саме головне в навчанні - його твердження, що еволюція суспільства повинна йти від примітивності до цивілізації.