Львів
C
» » Що таке луг, в які реакції вступають найвідоміші з них

Що таке луг, в які реакції вступають найвідоміші з них

Хімія – наука, що вивчає різні реакції, що протікають в природі, а також взаємодії одних сполук з іншими. Основними речовинами тут є кислоти і лугу, реакції між якими зазвичай називаються нейтралізацією. Вони призводять до утворення розчинної у воді солі.

Що таке луг

Гідроксиди лужних (метали першої групи головної (А) підгрупи періодичної таблиці хімічних елементів Менделєєва Д. І.) і лужноземельних (метали другої групи головної (А) підгрупи, включаючи кальцій) металів, які бурхливо взаємодіють з водою і повністю в ній розчиняються, називаються лугами. Так як вони здатні руйнувати органічний матеріал (шкіру, деревину, папір), їх називають їдкими. Наприклад, гідроксид калію (KOH) – їдкий калій, барію (Ba(OH) 2 ) – їдкий барій і так далі.


Що таке луг, в які реакції вступають найвідоміші з них

Фізичні властивості сильних підстав

Виходячи з визначення, що таке луг, можна додати, що ці гідроксиди також являють собою тверді гігроскопічні (здатні поглинати з повітря пари води) речовини білого кольору. До найбільш сильних лугів відносяться гідроксиди цезію CsOH і радію Ra(OH) 2 . Реакції лугів найчастіше супроводжуються виділенням тепла (екзотермічні). Також до фізичних властивостей таких підстав можна віднести їх здатність розчинятися в деяких органічних сполуках, наприклад, у спиртах: метанолі і етанолі.
Що таке луг, в які реакції вступають найвідоміші з них

Хімічні властивості

Розчини лугів здатні вступати у різні реакції. Сильні підстави володіють здатністю взаємодіяти з кислотними та амфотерними оксидами:
 • KOH + SO3 = K2SO4 + H2O (SO3 – кислотний оксид);
 • 2KOH + Al2O3 = 2KAlO2 + H2O (реакція сплавлення, проходить при нагріванні, де Al2O3 – амфотерний оксид);
 • 2KOH + Al2O3 + 3H2O = 2K[Al(OH)4](реакція проходить з утворенням розчинної комплексної солі – тетрагидроксоалюмината калію).
 • При реагуванні з амфотерними металами (Zn, Al та інші) також можливе утворення як розплаву, так і відповідної комплексної солі. Причому обидві реакції супроводжуються виділенням газоподібного водню:


 • 2KOH + 2Al = 2KAlO2 + H2;
 • 2KOH + 2Al + 6H2O = 2K[Al(OH)4]+ 3H2.
 • Також лугу здатні реагувати з солями, в результаті чого утворюється інша підстава та інша сіль. Умовою протікання реакції є те, що в результаті одне з утворених речовин повинно бути не розчинно у воді: NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2. Як вже було згадано раніше, луги і кислоти вступають у реакцію нейтралізації, утворюється сіль і вода: NaOH + HCl = NaCl + H2O. Луги вступають в реакцію з іншими підставами лише, якщо це амфотерні гідроксиди металів: NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4]. Деякі з них можуть вступати у взаємодія з багатьма органічними речовинами: ефірами, амідами, багатоатомними спиртами: 2C2H6O2 + 2NaOH = C2H4O2Na2 + 2H2O (продукт реакції – алкоголят натрію).
  Що таке луг, в які реакції вступають найвідоміші з них

  Як отримують сильні підстави

  Луги отримують різними способами як у промисловості, так і в лабораторіях. У промисловій індустрії існують кілька методів одержання лугів: піроліз, вапняний, феритний, електроліз, який ділиться на діафрагмовий, мембранний і ртутний методи на рідких і твердих катодах.
  Це електроліз розчинів хлоридів натрію і калію, після чого на аноді і катоді виділяються хлор і водень, і виходять відповідні гідроксиди:
 • 2NaCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2NaOH;
 • 2KCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2KOH.
 • При піролізі в 1000 градусів на першому етапі відбувається утворення оксиду натрію: Na2CO3 = Na2O + CO2. На другому етапі отриманий охолоджений оксид розчиняють у воді, внаслідок чого і виходить необхідний луг: Na2O + H2O = 2NaOH. В лабораторіях також застосовується електроліз. Ще лугу можуть вийти шляхом впливу на відповідні метали водою або взаємодії солей цих металів з іншими підставами, в результаті чого виходить необхідна луг і нерозчинний у воді другий продукт реакції – сіль. При взаємодії цезію і води виходить гідроксид цезію і виділяється водень (реакція протікає навіть при температурі -120 градусів): 2Cs + 2H2O = 2CsOH + H2. В результаті дії води на оксид літію виходить луг: Li2O + 2H2O = 2LiOH + H2.
  Що таке луг, в які реакції вступають найвідоміші з них

  Застосування

  Спираючись на саме визначення того, що таке луг, можна зрозуміти, що вони знаходять широке застосування не тільки в промисловості, але і в побуті:
 • Дезінфекція ставків при рибальстві.
 • В якості добрива.
 • У фармацевтиці.
 • При виробництві паперу.
 • Виробництво синтетичного каучуку.
 • Отримання мила і миючих засобів.
 • Компоненти електролітів у лужних акумуляторах.
 • Поглинач вуглекислого газу (гідроксид літію).
 • Виробництво мастильних матеріалів.
 • Барвники при виготовленні продуктів харчування (харчові добавки).
 • Електроліти в батарейках (гідроксид калію).
 • Очищення каналізаційних труб та раковин від харчових засмічень.
 • Нейтралізація кислот.
 • Каталізатори в хімічних галузях.
 • Хімічна обробка фотографій.
 • Запобіжні заходи

  Стає очевидним, що такі лугу, як гідроксиди натрію, літію, калію, цезію та інші, здатні сильно пошкоджувати й обпалювати шкіру і слизові оболонки очей навіть при попаданні туди найдрібніших частинок сполуки. Щоб запобігти цьому, необхідно носити захисні окуляри, гумові рукавички, а також спецодяг, яка оброблена спеціальними речовинами, що не дозволяють матеріалу взаємодіяти з лугами.