Львів
C
» » Кисень та його властивості. Питома теплоємність кисню.

Кисень та його властивості. Питома теплоємність кисню.

У періодичній системі Менделєєва Д. І. 118 елементів. Розповімо про один з них, що стоїть на 8 місці - про кисні. Отже, що ж це за речовина? Ознайомимося з фізичними та хімічними властивостями кисню.
Кисень та його властивості. Питома теплоємність кисню.

Загальні відомості

Кисень (О) - це газ, не має кольору і запаху. Він був відкритий в 1772-1774 роках. Назва, актуальне досі, було дано елементу творцем першої номенклатури хімічних сполук А. Л. Лавуазьє, який вважав кисень складовою частиною кислот. Звідси і назва газу - Oxygene (кислий). Об'єм кисню в сухому повітрі дорівнює 209 %. В земній корі у вигляді різних сполук міститься 473 %. У промисловості кисень отримують за допомогою фракційної перегонки рідкого повітря або електролізом води. В лабораторії застосовують способи термічного розкладання речовин, багатих цим елементом.


Фізичні властивості

Опишемо фізичні властивості речовини:
 • номер атома дорівнює 8;
 • маса атома - 159994 а. е. м.;
 • об'єм атома - 1089-10 -3 м 3 /моль;
 • радіус атома - 0066 нм;
 • електронна конфігурація - 2s 2 2p 4 ;
 • электроотрицательность - 35;
 • питома теплоємність кисню - 0920 кДж/(кг*К);
 • Він складається з трьох стабільних ізотопів 16 О, 17 Про 18 О.
 • Ізотопами кисню та інших елементів називають різновиди атомів даного елемента, які мають однакові атомні номери, але різні масові числа. Питомою теплоємністю кисню та інших елементів називають величину, яка являє собою числове значення, що дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати масі взятого речовини для того, щоб змінити його температуру на одиницю.
  Кисень та його властивості. Питома теплоємність кисню.

  Хімічні властивості

  Кисень — дуже активний елемент. Він здатний вступати в реакцію майже з всіма елементами Періодичної системи (винятком є інертні або благородні гази). При подібному взаємодії утворюються оксиди. Це відбувається при безпосередньому з'єднанні елементів з киснем або при нагріванні різних кисневмісних сполук. Утворюються оксиди стійкі до термічних впливів.