Львів
C
» » Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Антична Греція – колиска філософії, політики, соціології та інших наук, без яких зараз важко уявити собі наш світ. У благодатному кліматі Еллади народилися абсолютно нові ідеї і концепції держави, людини, соціуму І в найбільшій мірі ми повинні дякувати за це знаменитого філософа Аристотеля, чиє ім'я поряд з Платоном і Сократом знайоме кожному з нас. Про його досягнення в галузі природознавства, логіки, риторики, філософії, етики можна говорити нескінченно. Це він сказав, що людина – це політична тварина. Щоб зрозуміти, що мав на увазі Арістотель, варто трохи заглибитися в його вчення.


Аристотель: коротка біографія

«Людина – це політична тварина» Аристотель, автор цього вислову, жив і творив у часи найбільшого розквіту Греції, 384-322 рр. до н. е. Народився в Стагирі, маленької грецької колонії біля македонської кордону. Більшу частину життя провів в Афінах, де міг активно приймати участь у політичному житті. Відомий також тим, що був учителем Олександра Македонського, за що потім, коли в Афінах спалахнули повстання проти македонської влади, був засуджений.
Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?
Був учнем Платона, відносини з яким складалися не так, як обом хотілося б, але про це трохи пізніше. Аристотель написав понад 150 трактатів і наукових праць, серед яких «Метафізика», «Політика», «Риторика». Ідеї Аристотеля на той час виявилися найбільш просунутими і інноваційними. Втім, вони не втрачають своєї актуальності і сьогодні.


Вплив Платона

Аристотель навчався в Академії Платона і справді був дружний з вчителем, якщо не вважати взаємних суперечок різної натури. Платон критикував пишний стиль одягу Аристотеля, його любов до прикрас і догляду за собою, вважаючи це неприйнятним для філософа. Аристотель же, будучи спочатку платоником, незабаром почав сумніватися в деяких вченнях Платона. Головні відмінності їх теорій зосереджені на концепціях «ідеального» держави, походження держави, ролі влади, форми суспільства і функції людини в ньому. Саме Аристотелю приписують вислів: «Платон – мій друг, але істина дорожче». Тільки метафізичні теорії про походження духу і матерії учень прийняв цілком від вчителя. Таким чином, можна розглядати конфлікт і навіть тимчасову неприязнь між Платоном і Аристотелем як позитивну ситуацію, адже головною рисою філософа повинна бути раціональна «підозрілість», то є задавання питань, усвідомлення і переосмислення вже існуючих теорій в пошуках істини. Саме Платон допоміг своєму найкращому учневі розробити абсолютно іншу модель держави і людини.
Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Ким є людина у Аристотеля?

Щоб зрозуміти, якої саме людини визначив як політична тварина Аристотель у своєму трактаті «Політика», варто визначити, кого Аристотель взагалі вважав людиною, а кого ні. У Древніх містах-полісах, в тому числі і в Афінах, 3/4 суспільства складали раби, які не мали ніяких громадянських прав. Варто зауважити, що ні один грецький філософ не заперечував необхідності рабовласництва, вважаючи рабів людьми, «від природи призначеними для підпорядкування». Крім них, також громадянами не вважалися іноземці та ремісники. Отже, Арістотель, кажучи про те, що людина – це політична тварина, мав на увазі лише учасників суду присяжних і народних зборів. Маленька ремарка: жінки теж не мали всієї повноти громадянських прав, але в той же час були важливою частиною суспільства.
Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Політика: дефініція Аристотеля

Розібравши поняття «людини», можна приступити до дефініції слів «політика», «політичне». Етимологія цього слова грецька, і спочатку їм описували мистецтво управління державою. Політика походить від слова «поліс», тобто місто в Стародавній Греції з околичними сільськогосподарськими територіями, власною армією і дипломатичними відносинами. Відповідно, всі справи міста, зборів, голосування, цивільні обов'язки, тобто все суспільне – це політика. Сімейні і приватні справи в цю категорію не входять. Арістотель виділяв три «правильних» типу управління державою: монархію, аристократію і політію (правління більшості). Політія була для нього ідеальним рішенням, тому що поєднувала в собі багатство олігархії, чесноти аристократії і свободу демократії. Основою такої «ідеальної» країни повинна бути армія (Кіпр і Спарта були для теорії Арістотеля потрібними прикладами). Тобто «політичне» у крилатій фразі «людина – це політична тварина» – значить суспільне, доброчесне, загальне, громадянське».
Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Чому людина – політична тварина?

Фраза ця стала популярною в епоху Просвітництва, коли її у своїх листах процитував Шарль Монтеск'є – відомий французький мислитель і теоретик політики. Іноді можна почути власне грецький вираз: zoon politikon. Підсумовуючи все вищесказане, фразу «людина – це політична тварина» слід розуміти так: тільки розвиваючись в суспільстві людей, людина може сформуватися як особистість. Бути і виховуватися серед людей – це натуральна потреба індивідуума. При відсутності суспільства людина не може навчитися основним чеснотам, необхідним для правильного функціонування держави. А добро держави Арістотель ставив дуже високо в своїй ієрархії цінностей.
В наш час назвати людину твариною – не дуже пристойно, але Аристотель як геніальний природознавець розумів, що в кожній людині є біологічний початок, і це нормально. І людина, дотримуючись правил натури, має жити в «стаді», не втрачаючи при цьому почуття людського (!) гідності і здорового глузду.
Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Концепція держави

Говорячи про державу, ми маємо на увазі грецький поліс, якому Аристотель (як, втім, і Платон) приписував не тільки захисну функцію. Філософ вважав, що метою держави є гарантування щасливою (справедливої, рівній у фінансовому плані) життя кожному громадянину. Наявність законів і їх дотримання облагороджують людину, а сама держава є не що інше, як спілкування родин, родів і селищ.
Кому належить вислів "Людина - це політична тварина"?

Цікаві факти

  • Дружиною Аристотеля була Піфіада – біолог і ембріолог (рідкісний рід занять для жінок в античній Греції). Після смерті дружини філософ почав жити зі своєю рабинею, і у них народився син.
  • Аристотель після смерті свого великого вчителя відкрив свою школу – Ліцей.
  • Олександр Македонський у якості подяки за отримані знання відправляв Аристотелю твори мистецтва з підлеглих територій.
  • Вважається, що філософ був першим ерудитом. Крім іншого, є засновником метеорології і психології.
  • За те, що у європейської цивілізації зараз є доступ до творів Аристотеля, потрібно дякувати арабів, які захоплювалися думками філософа і старанно переписували його праці.
  • Значення для майбутнього

    Той, кому належить визначення людини як політичної тварини, зробив для розвитку політичної думки більше, ніж всі філософи і вчені наступних століть. Саме Аристотель позначив місце людини в суспільстві і його роль, сформулював функції держави, які обов'язкові в більшості сучасних країн, і побудував класифікацію способів правління – і це все тільки в області політології! «Політику» Арістотеля досі вивчають студенти в університеті, за його працям пишуть докторські дисертації, а його концепціями надихалися такі великі уми минулого, як Тома Аквінський, Марсилий Падуанський і Данте Аліг'єрі. Аристотеля можна цитувати без зупинки, і ми тепер знаємо, що саме йому належить вислів: «Людина - тварина політичне». Автор багатьох трактатів і науково-популярних праць заслуговує на звання одного з наймудріших людей за всю історію людства.