Львів
C
» » Деколонізація - це що таке?

Деколонізація - це що таке?

Деколонізація – це надання незалежності, абсолютного суверенітету колоніям. Вона могла проходити як збройні, так і мирним шляхом. Розглянемо детальніше особливості процесу деколонізації .
Деколонізація - це що таке?

Передумови

В якості основних причин деколонізації можна назвати:
 • Розгром у Другій світовій війні Німеччини, Японії, Італії.
 • Послаблення контролю з боку метрополій (особливо Франції і Голландії) над колоніями, посилення впливу і потенціалу залежних територій.
 • Початок масового (у багатьох країнах збройного) національно-визвольного рухи.
 • Холодну війну.
 • Перша стадія

  Вона припадає на 1943-1956 рр. В цей період активно проходила деколонізація Азії і північноафриканських територій. Європейські держави відмовляються від мандатів на управління Йорданією, Палестиною, Сирією та Ліваном. Була також вирішена доля японських та італійських підмандатних територій і колоній.


  У 1947 р. Англією була надана незалежність Індії, яку розділили на 2 країни: власне, Індію і Пакистан. Двома роками раніше суверенітет проголосили Індонезія та В'єтнам. Цим країнам довелося відстоювати свою незалежність зі зброєю в руках. У 1946 р. припинився контроль над Філіппінами з боку США. В 1953 р. Франція визнала суверенітет Лаосу і Камбоджі. Після того, як провалилася франко-англійська агресія проти Єгипту, Франція визнала суверенітет Марокко і Тунісу, а Британія – Судану.
  Деколонізація - це що таке?
  На початковому етапі деколонізації метрополії прагнули зберегти під контролем більшу частину володінь. Суверенітет був визнаний тільки за тими країнами, утримання яких у залежному стані стало неможливим. Але після 1956 р. Британія 1958 р. Франція поступово стали відмовлятися від підконтрольних територій.


  Другий етап

  Він припадає на кінець 50-60-х рр. минулого століття. У цей період деколонізація охопила переважно країни Африки. Від Британії стали незалежними в 1957 році Гана і Малайзія, а в 1958-му – Гвінея. Переломним вважається 1960 р. Його навіть назвали "роком Африки". У 1960 р. отримали незалежність 17 держав, в числі яких Того, Сомалі, Габон, Чад, Нігерія, Сомалі та ін Протягом наступних років суверенітет отримали країни на Сході Африки. Серед них, наприклад, Гамбія, Занзібар, Уганда та ін. У результаті до середини 60-х рр. більшість країн Африки пройшли деколонізацію. Це істотно змінило геополітичну ситуацію у світі.

  Заключні стадії

  У 70-ті роки почалася деколонізація Латинської Америки . Першою після тривалого протистояння суверенітет отримала Гвінея-Бісау. Це відбулося в 1973 р.
  Деколонізація - це що таке?
  У Португалії багато країн отримали незалежність у результаті "революції гвоздик". Ангола, Принсіпі, Сан-Томе – країни, яких в першу чергу торкнулася деколонізація. Цю стадію, однак, не можна назвати останньою – був і ще один, четвертий етап. Він припадає на 80-90 рр. минулого століття. На останній стадії незалежність отримали останні залишки колоніальних імперій. Серед країн, які стали суверенними, були Зімбабве, Белізу, Намібія. При цьому Китай відновив суверенітет над Макао і Гонконгом.

  Наслідки

  Головний результат деколонізації – це політична незалежність. Між тим, ставши суверенними, нові країни не стали економічно самостійними. Ключовою проблемою колишніх колоній стала відсталість у розвитку. Впоратися з нею більшість держав не в силах. Звичними явищами стали територіальні та етнічні проблеми, епідемії, голод, війни, фінансові борги.

  Специфіка розвитку колишніх колоній

  У роки Другої світової метрополії істотно ослабли, а потенціал їх колоній, навпаки, значно збільшився. Це сприяло розширенню національно-визвольного руху в усьому світі. На тлі стрімкого розвитку СРСР та США роль європейських країн втратила своє значення. Відповідно, сформувалися умови для знищення колоніальної системи.
  Деколонізація - це що таке?
  Самими першими проголосили свою незалежність найбільші підконтрольні території – Індонезія, Пакистан, Індія. Метрополії, зрозуміло, прагнули зберегти владу будь-якими засобами. Однак неминучість краху колоніальної системи стала очевидною після завершення війни Британії та Франції з Єгиптом. Крапку в епоху французького колоніалізму поставив Шарль де Голль. Англія послідувала прикладу союзника і надала незалежність своїм підконтрольним державам.

  Вплив холодної війни

  Події того періоду забезпечили сприятливі умови для падіння колоніалізму. Залежні держави маневрували між великими країнами, не бажаючи без оглядки слідувати за наддержавами. Жага незалежності – найважливіший чинник, що сприяв послабленню біполярної світової системи і, отже, закінчення холодної війни.

  Економічна залежність

  Незважаючи на визнання за колишніми колоніями політичного суверенітету, метрополії продовжували встановлювати ціни на продовольство і сировину. Така ситуація стала наслідком економічної відсталості. Азіатські, латиноамериканські, африканські країни продовжували залишатися сировинними придатками. Вони залежали від поставок обладнання, зовнішніх інвестицій. Економічна відсталість підкріплювалася і переважанням традиційного способу життя, неписьменністю більшості людей, нерозвиненістю комунікацій.
  Деколонізація - це що таке?

  Демографічний вибух

  Він посилив проблему економічної відсталості. Демографічний вибух припав на момент, коли трансформація традиційних суспільно-економічних інститутів тільки почалася. Аграрне перенаселення в деяких регіонах спричинило справжню катастрофу. Внаслідок використання всієї вільної землі, придатної для сільськогосподарської діяльності, вирубки лісу, виснаження прісних водойм виникла проблема урбанізації. У період з 1950 по 1980 рр. понад 300 млн. сільських жителів перебралися в міста чи райони, які оточують великі мегаполіси. Високий темп приросту населення поглибив проблему економічної відсталості. У деяких країнах прибуток на душу населення стала меншою, ніж це було в колоніальний період. Внаслідок високої народжуваності більше половини населення держав стали складати діти до 15 років. Для вирішення проблеми відсталості необхідно було підвищити рівень грамотності людей. Але при такій величезній кількості підлітків на освіту потрібно було виділяти великий обсяг коштів. Ще одним негативним наслідком високої народжуваності стало безробіття. Вона формує передумови для збереження заробітку на низькому рівні і не стимулює розвиток інновацій, уповільнює технічний прогрес.
  Деколонізація - це що таке?
  Демографічний вибух, політика урядів, спрямована на модернізацію суспільства - все це призвело до руйнування традиційного укладу життя. Нові відносини накладалися на старі. Економічна система стала багатоукладною. Велика частина людей опинилася в свого роду перехідному стані. Все це призвело до соціально-економічної нестабільності в суспільстві. Почалися революції, перевороти, заколоти, міждержавні конфлікти, громадянські війни.

  Імпортозаміщуюча індустріалізація

  Для багатьох країн вона була нездійсненна через невеликого внутрішнього споживання. Близько 40 % країн розташовуються менш ніж на 100 тис. кв. км і мають чисельність населення менше 3 млн. Зростаюча індустріалізація призвела до фінансової заборгованості країн. Тягар її погашення перекладався на населення.