Львів
C
» » В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках

В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках

Кожна частини мови в російській мові по-своєму унікальна: одні слова схиляються, інші відмінюються. Але є і такі, які не хочуть ніяк змінюватися, воліючи бути незмінними. Саме до таких частин мови прислівник відноситься, яке і на листі намагається не втрачати своєї оригінальності: пишеться прислівник з дефісом, разом і окремо. Що ж таке прислівник з точки зору науки про мову?
В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках

Прислівник як частина мови

Будь-яку частину мовлення можна охарактеризувати з точки зору граматики, морфології та синтаксису.
 • Граматичне значення прислівника. Будучи самостійною частиною мови, прислівник позначає або ознаку дії, якщо відноситься до дієслова (розмовляти голосно зробити добре , повільно рухатися), або ознаку іншої ознаки, якщо прислівник пов'язано з прикметником, а також з інших наріччям ( занадто серйозний, дуже ь швидко, зовсім темно) . Питання до цієї частини мови, ми визначаємо в залежності від того, до якого розряду за значенням прислівник відноситься.
 • Морфологічні ознаки прислівники. Як було сказано вище, прислівник ніколи не змінюється, у нього немає роду, числа, відмінка, воно не схиляється і не спрягается.
 • Синтаксична роль прислівники. У реченні прислівник найчастіше буває обставиною. Тетяна відповідала на запитання (як?) голосно і впевнено. Голосно і впевнено - прислівники, які в даному реченні є обставиною.
 • Розряди прислівників за значенням

  Прислівники можуть вказувати:


 • на спосіб дії , тоді вони відповідають на питання: як? яким чином? - голосно, пошепки, близько, дружно;
 • міру і ступінь: в якій мірі? наскільки? - трохи, дуже, надто, зовсім;
 • на місце : звідки? куди? де? - здалеку, тому, попереду, зверху;
 • на час : як довго? з яких пір? до яких пір? коли? - допізна, завжди, навесні, вже
 • на причину чому? чому? з якої причини? - осліпла, мимоволі;
 • мета для чого? навіщо? - зло, зумисне, спеціально.
 • В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках

  Основні способи утворення прислівників

  Найчастіше прислівники утворюються суффиксальним або приставочно-суффиксальним способом:
 • з повних чи коротких прикметників: довгий - борг про , хороший - хороший про новий - з нов а , сухий - до сухий а ;
 • з іменників з допомогою приставок: на вік, у глиб (крім того, значення прислівників мають деякі іменники з прийменниками: з розгону, на додачу, без втоми);
 • префіксальним і приставочно-суффиксальним способом прислівники виходять з числівників і займенників: у двоє, на двоє, у -втор их, за тому, за -мо йому (з допомогою приставок прислівники утворюються від інших прислівників: не можна - до не можна, поза - у поза).
 • Дефіс у прислівниках

  Як видно з прикладів, прислівники пишуться разом, окремо, через дефіс. Давайте детально розберемося з дефисним написанням цієї частини мови.


  Отже, коли ж пишеться дефіс у прислівниках? По-перше, якщо прислівник утворено від присвійних займенників і від прикметників з допомогою одночасного приєднання префікса по - і суфіксів -ому, - йому, -в. Наприклад, зробити по-твоєму, по-своєму, по-вашому, жити по-новому, одягнений по-літньому, вчинити по-дружньому, по-товариському, свистіти по-розбійницькі. Читати по-російськи, по-французьки, по-турецьки, по-болгарськи - за аналогією з цими прислівниками через дефіс пишеться слово по-латині: говорити по-латині. Іноді прислівник утворено від складного прикметника, що має дефисное написання: орєхово-зуєвський, унтер-офіцерський. В отриманому таким чином говіркою дефіс пишеться тільки після приставки: по-ореховозуевски, унтерофицерски.
  По-друге, буде писатися дефіс у прислівниках, утворених від числівників за допомогою префікса в- (у-) і суфікса-їх (их): перший - по-перше, сьомий - в-сьомих, третій - у-третіх. З'єднуються дефісами і такі слова, як-тридцять п'яте-сто-двадцять восьме.
  В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках
  По-третє, ставиться дефіс між частинами говірками, мають приставку дещо - і суфікси -небудь, -небудь, -то, -таки: де-не-як, дехто, дещо-куди, куди-небудь, коли-небудь, десь-то, добре-то, все-таки. По-четверте, прислівник може утворюватися шляхом повтору того ж слова чи того ж кореня, а також синонімічних слів, пов'язаних асоціативно. У таких випадках між прислівниками дефіс пишеться: тихо-тихо, трохи, мало-помалу, хрест-навхрест, не сьогодні-завтра, неждано-негадано, худо-бідно, подобру-здорові. Видати на-гора - за цим технічним терміном історично закріпилося дефисное написання: на-гора.

  Коли дефіс у прислівниках не пишеться?

  Прислівники пишуться разом тому, тому, тому, чому, так як вони утворені не від присвійних займенників і прислівників, які мають приставку по - і суфіксів -о, у: секундний - посекундно, хвилинний - щохвилини, маленький - помаленьку, довгий - довго.
  В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках
  Пишуться роздільно прислівники, утворені з повторюваних іменників, якщо між ними є привід: честь по честі, віч-на-віч, пліч-о-пліч, один на один. Винятком є слово точь-в-точь. Окремо будуть писатися прислівники, отримані з іменників шляхом повтору, якщо між ними немає прийменника, а друге слово стоїть в орудному відмінку: дивак дивак, честь честю, дурень дурнем. Поєднання, утворене спільнокореневими словами, одне з яких дієслово, а інший прислівник на -ма, теж пишеться окремо: ревмя ревіти, ллє ливмя. Якщо ж виникли сумніви в написанні прислівників, то на допомогу вам прийде орфографічний словник.

  Омонимичние поєднання

  У деяких випадках, щоб правильно написати прислівник, треба вміти відрізняти його від омонімічних сполучень прийменників з прикметниками та займенниками, які пишуться завжди окремо. Розмежувати прислівник від омонімічних форм можна з допомогою питання.
 • Приємно пройтися на лижах по_ зимовому лісі. По лісі якого? зимового - перед нами прикметник з прийменником, пишемо його окремо.
 • Ти сьогодні одяглася по-зимовому. Одяглася як? яким чином? по-зимовому - це прислівник, що має приставку по - і суфікс -йому, значить, пишемо в цьому наріччі дефіс.
 • Якщо раніше мучать сумніви, можна використовувати ще один прийом: прикметник і займенник з пропозиції можна прибрати, не порушивши його сенс, а от з прислівником це зробити неможливо.
  В яких випадках пишеться дефіс у прислівниках
 • Ми поїхали по старій дорозі (Ми поїхали по дорозі). Слово за старою можна прибрати - перед нами прикметник з прийменником.
 • У нас все по-старому. По-старому прибрати з пропозиції не можна - перед нами прислівник, утворений приставочно-суффиксальним способом, отже, слово по-старому пишеться через дефіс.
 • Роль прислівників у російській мові велика: вони надають нашій мові конкретність і образність. Правопис багатьох з них не підкоряються логіці, тому вивчення прислівників - це прекрасна вправа для розвитку пам'яті, особливо орфографічної.