Львів
C
» » Большевизация Рад: дата початку, причини

Большевизация Рад: дата початку, причини

Люди старшого покоління добре пам'ятають, як на шкільних уроках та інститутських лекціях розповідали про значення Рад робітничих і солдатських депутатів у досягненні перемоги Жовтневої революції, що стала поворотним моментом у всій світовій історії (що відповідає дійсності) і направила її на шлях прогресу (що дуже сумнівно). Сьогодні подібні твердження здаються щонайменше наївними, але не зменшують інтерес до діяльності цього органу влади та тієї ролі, яку грали в ній більшовики.


Большевизация Рад: дата початку, причини

Дітище революції

Починаючи розмову про більшовизації Рад, слід уточнити, що собою являла ця державна структура і коли вона була утворена. З вітчизняної історії відомо, що одним з результатів Першої російської революції 1905 – 1907 рр. стало створення представницького органу публічної влади. Спочатку на нього покладалось керівництво робітничими страйками, але згодом функції розширилися й охопили собою всю боротьбу з урядом. Саме цей орган, до складу якого входили депутати самої різної політичної орієнтації, і став називатися Радами. Благополучно переживши падіння монархії, а потім і Тимчасового уряду, з приходом до влади більшовиків і утворенням СРСР він остаточно утвердився не тільки в Росії, але і у всіх союзних республіках, ставши ефективним інструментом у руках комуністів, які узурпували всю повноту влади.

Боротьба за мандати

Під терміном «большевизация Рад» прийнято розуміти активні дії представників РСДРП (б), спрямовані на зменшення відсоткового складу, а потім і повне витіснення депутатів, що були їхніми політичними опонентами, в число яких входили так звані помірні соціалісти, головним чином меншовики і есери. Від результату виникла між ними політичної боротьби залежало напрямок майбутнього історичного шляху Росії.


Большевизация Рад: дата початку, причини

Большевизация Рад у 1917 році

Найбільшої гостроти процес завоювання більшовиками місць у Радах робітничих і селянських депутатів досяг у другій половині 1917 року. Успіхи їх були настільки значні, що напередодні жовтневого збройного перевороту, вони стали легітимними представниками більшості виборців найбільших міст країни. Досить зазначити, що в Петросовете, де головував Л. Д. Троцький, більшовики мали 90 % мандатів і близько 60 % - в Моссовете, очолюваному їх однопартійцем В. П. Ногиным. Приблизно та ж картина спостерігалася і в інших містах Росії. Історики відзначають, що успіх більшовизації Рад у 1917 році пояснюється головним чином тим, що програма, висунута представниками РСДРП (б), була вираженням інтересів пролетаріату. Наділені депутатськими мандатами, вони представляли собою потужний класовий орган влади.

В очікуванні демократичних перетворень

У початковій стадії свого розвитку радянська, тобто побудована на основі рішень всенародно обраних Рад, система держави повністю відповідала висунутим К. Марксом принципом побудови комуністичного суспільства шляхом встановлення диктатури пролетаріату. Це робило її дуже привабливою в очах основної маси населення, до тієї пори повністю відстороненою від управління державою. Таким чином, швидка большевизация Рад відбулася багато в чому завдяки надіям нижчих верств суспільства на встановлення в країні демократичних форм правління.
Большевизация Рад: дата початку, причини
Характерною особливістю політичної обстановки в Росії до серпня 1917 року була, за спогадами сучасників, крайня радикалізація громадської думки. Якщо раніше частина населення країни була схильна підтримувати представників так званої помірної альтернативи, то цей період відзначався розколом суспільства на прихильників правих сил в особі бунтівного генерала Корнілова і тих, хто пов'язував майбутнє Росії з більшовиками. Оскільки Корніловський заколот і большевизация Рад знаходяться в безпосередній зв'язку, слід зупинитися докладніше на цьому епізоді вітчизняної історії.

Відбувся диктатор

В період з серпня по вересень 1917 року головнокомандувачем Російської армії генералом від інфантерії Лавром Георгійовичем Корніловим (фото можна побачити нижче) була зроблена спроба встановлення в Росії військової диктатури. У радянській історіографії вона отримала назву «Корніловського виступу» або «заколоту» і оцінювалася вкрай негативно, оскільки своєю кінцевою метою мала запобігання приходу до влади більшовиків. Однак, як це не парадоксально, але саме дії бунтівного генерала і його прихильників у чому підвищили авторитет представників РСДРП (б) серед широких народних мас, тим самим забезпечивши їм кількісну перевагу у складі Рад. Справа в тому, що, рухаючись на Петроград на чолі вірних йому військ, генерал готував удар не тільки по більшовикам, але і по Тимчасовому уряду, який встиг скомпрометувати себе і втратити до того часу значну частину свого авторитету. Таким чином, К. Р. Корнілов був їхнім спільним смертельним ворогом, але в такій обстановці реально протистояти йому змогли саме більшовики, тоді як міністри створеного Керенським уряду зайвий раз засвідчили власну безпорадність. Користуючись своєю перевіреною тактикою розкладання супротивника зсередини, прихильники Леніна розгорнули широку агітаційну роботу серед пересічних корниловцев і схилили на свій бік значну їх частину. Таким чином, поразка новоявленого диктатора було визначено ще до початку вирішальних боїв, в яких перевага сил виявився на боці частин, контрольованих більшовиками.
Большевизация Рад: дата початку, причини

Наслідки придушення заколоту

Після придушення корніловщини большевизация Рад дуже активізувалася. Цьому сприяла низка об'єктивних факторів. По-перше, партія кадетів, що була на той момент їх основним політичним суперником, втратила значну частину свого електорату, так як під час заколоту вельми необачно «хитнулася вправо» і підтримала корниловцев. По-друге, інші їх не менш серйозні конкуренти, меншовики, скомпрометували себе участю в Тимчасовому уряді. Досить сказати, що відбулися тоді виборах в Установчі збори вони набрали не більше 3% голосів. Важливо врахувати і таку обставину, що невдала спроба захоплення влади, досконала прихильниками Леніна в липні 1917 року («липневий заколот») і обернулася безглуздим кровопролиттям, дуже підірвала їх позиції. Пригнічення ж корніловщини дозволило їм реабілітуватися в очах народних мас і послужило подальшої більшовизації Рад.

Красномовна статистика

Саме завдяки обстановці, що склалася після поразки генерала Корнілова, на виборах в Моссовет, що відбулися у вересні 1917 року, представники РСДРП (б) отримали 60% голосів (фото можна побачити нижче). Показово також співвідношення представників різних партій у Виконкомі його робочої секції. Так, більшовики мали в ній 33 місця, меншовики – 15 есери – 8 а решту 4 мандати розділили між собою так звані объединенцы, то є депутати, які не належали ні до однієї із основних партій. Одночасно з цим прихильники Леніна здобували і перемогу на виборах в 11 з 17 районів Москви.
Большевизация Рад: дата початку, причини
Важливим наслідком більшовизації Рад стає перехід на їх бік більшості солдатських комітетів, у першу чергу Західного і Північного фронтів. Крім того, відбувся незабаром II з'їзд депутатів Балтфлоту прийняв рішення про непокору Тимчасового уряду і створення власного ЦК, що складався з більшовиків і деякої кількості лівих есерів. Це було надзвичайно важливою перемогою, оскільки давало Леніну і його прихильникам можливість спиратися на значну частину збройних сил.

Початок боротьби за депутатські мандати

Якщо відповідь на питання, що стосується причини більшовизації Рад, в цілому зрозумілий, і передбачає необхідність створення умов для прийняття цим органом тих чи інших рішень, що сприяли приходу до влади представників РСДРП (б), то певну проблему створюють спроби окреслити хронологічні рамки цього процесу. Справа в тому, що певна робота в цьому напрямку велася прихильниками Леніна ще задовго до падіння монархії. Багато дослідників бачать початкову дату більшовизації Рад у подіях 1905 року, коли на хвилі революційних виступів пролетаріату 8 березня в місті Алапаєвську з'явився перший у Росії Рада робочих депутатів. Через два місяці наприклад алапаевцев пішли робочі Іваново-Вознесенська, після чого поради стали з'являтися у багатьох містах країни. Поряд з більшовиками під гаслом «Вся влада радам!» виступали також есери і меншовики. Їх представники на той момент володіли більшістю голосів.
Большевизация Рад: дата початку, причини

Спірне питання

Датою початку більшовизації Рад можна вважати квітень 1906 року, коли Ленін у статті «Перемога кадетів і завдання робітничої партії» вказав на них як на ефективну форму політичної організації мас, що сприяє підготовці пролетарської революції. З цього часу члени створеної ним партії докладали всі зусилля для отримання максимальної кількості місць у Радах різного рівня. Однак большевизация Рад у вересні 1917 року була настільки активізована, що саме цей історичний етап, що наступив в результаті розгрому корніловщини, часто розглядається як початок встановлення депутатами від РСДРП (б) повного контролю над даними органами громадського самоврядування.

Процес, що охопив усю Росію

Цей період відзначений процесом створення широкої мережі волосних, повітових і губернських Рад робітничих і селянських депутатів, яких до березня того ж року в країні налічувалося вже понад шістсот. Цікаво відзначити, що проводилися вибори не за територіальним, а за виробничим принципом. У цьому було закладене сховане лукавство, оскільки такий порядок позбавляв можливості участі в них тих верств населення, які з більшовицьким мірками належали до «нетрудовым класів». Крім представників буржуазії, до них ставилися учні, інтелігенція, службовці і т. д. Формально вони не позбавлялися виборчого права, але фактично не могли ним скористатися. На фронтах ще тривала Першої світової війни функції Рад виконували солдатські комітети, створення яких йшло знизу вгору, починаючи від низових – взводных або ротні, до полкових та армійських. Одним з найважливіших подій тих днів стало початок більшовизації Рад, створюваних у збройних силах, оскільки, як зазначалося вище, саме вони стали згодом потужною опорою прихильників Леніна і забезпечили їм захоплення влади в країні.
Большевизация Рад: дата початку, причини

Висновок

Вище розглядалися причини, що спонукали більшовиків до встановлення контролю над Радами різних рівнів. На завершення статті доречно зупинитися на наслідки цього процесу. Відомо, що ще в березні 1917 року в Петрограді встановилося певне двовладдя, при якому Тимчасовий уряд, підтримуваний Держдумою, намагалося протистояти набиравшему силу Петросовету, складався здебільшого з меншовиків і есерів. Представники цих партій не ставили своєю метою зробити Рада альтернативою державної влади, і лише в силу обставин, що склалися, стали її противагою. Ленін же, опублікувавши свої «Квітневі тези», висунув ідею повної передачі державної влади в руки Рад робітничих і селянських депутатів, большевизация яких дозволила, здійснивши його задум, створити всі необхідні передумови для збройного перевороту і захоплення влади. Таким чином, перемога, здобута в боротьбі за голоси виборців і дозволила соратникам Леніна захопити більшість місць у Радах, визначила весь хід російської історії XX століття, сповнену неймовірними стражданнями народу, що віддав себе у владу купці політичних авантюристів.