Львів
C
» » Що таке дослідження, і для чого воно потрібно?

Що таке дослідження, і для чого воно потрібно?

Що таке дослідження? Для чого його проводять, яка потрібна інформація, і де її можна отримати? На всі ці питання слід відповісти по порядку, починаючи з визначення цього слова.

Визначення

Що таке дослідження? Перш ніж детально розібрати дане поняття та його складові, слід звернутися до кількох словників за роз'ясненням. Отже, з джерела «Великий енциклопедичний словник» випливає, що це процес, який включає в себе збір нових знань, поділяється на два рівні – емпіричний і теоретичний.
Що таке дослідження, і для чого воно потрібно?
Подивимося на інше джерело, словник Д. Н. Ушакова, щоб зрозуміти, що таке дослідження. Тут термін представлений в різних напрямках. Це і аналіз кризи в економіці, і вивчення аналізів в медицині, а також - науковий твір, де на порядку денному стоїть якесь питання або розбір суспільного розвитку.


Дані досліджень

Для отримання якоїсь інформації, яку в подальшому досліджують, потрібно мати необхідні дані. Вони спочатку збираються, потім обробляються і в кінці аналізуються. Все це здійснюється в кілька етапів:
 • виявлення проблеми або ситуації;
 • розуміння, звідки це сталося, як розвивалося, з чого складається;
 • встановлення місця існування проблеми в системі знань;
 • пошук шляхи, а також засобів і можливостей, що дозволить вирішити ситуацію з допомогою нових знань.
 • Для проходження всіх етапів необхідний об'єкт дослідження, методологія (включає цілі, підхід, орієнтир і пріоритети) і ресурси. В кінцевому результаті треба отримати якийсь результат, який виражається в розробці програми або запуску проекту, у створенні рекомендації або моделі.
  Що таке дослідження, і для чого воно потрібно?  Яскравим прикладом можуть бути лабораторні дослідження, де вчені вивчають хвороба, з якою потрібно боротися. Хіміки намагаються створити ліки, лаборанти експериментують на тварин і т. д., поки не буде отримано противірусний засіб, який може врятувати багато життів.

  Класифікація

  У будь-якій сфері науки проводяться свої вивчення, будь то медицина, психологія, економіка або маркетинг. Але для кожного напрямку існує класифікація видів досліджень. Виділяють фундаментальні, де головною метою є отримання нових знань, а також прикладні, які потрібні для того, щоб вирішити наукову задачу.
  Що таке дослідження, і для чого воно потрібно?
  Вивчати можна емпіричним методом, тобто проводити спостереження, або грунтуючись на певному досвіді, або на основі аналізу та теоретичних знань. Далі виділяють такі види, як кількісні та якісні. Все залежить від того, що необхідно вивчити. Наприклад, якщо потрібно досліджувати поведінку людей в тій чи іншій ситуації, і результат потрібно порахувати, це кількісний метод. Якісний потрібен тоді, коли важливо зрозуміти, чому людина вчинила так, а не інакше. Тут же можна додати й іншу категорію – точкові і повторні лабораторні дослідження та інші, виходячи з частоти проведення. Буває не завжди достатньо інформації про стан об'єкта, тому через якийсь проміжок часу знову проводять вивчення предмета. Наступна категорія – використання різних джерел інформації – вторинних і первинних. Наприклад, проводиться опитування, де пізнається думка різних людей, тобто це дані з першоджерела. Кабінетні дослідження найчастіше проводять тоді, коли не вистачає якихось відомостей або частина з них застаріли.
  Наприклад, в якості об'єкта виступає група осіб, яка протягом якогось часу їсть один і той же продукт кожен день, і вчені з'ясовують, як цей продукт впливає на організм.

  Основні характеристики

  Зупинившись на якийсь категорії досліджень або його вигляді, наступним етапом потрібно визначити мету, яка поділяється на три групи: описова, аналітична і розвідувальна. Найчастіше описовий вид використовується, коли потрібно вивчити людей, а також визначити характеристики, за якими вони розрізняються між собою. Розвідувальний метод потрібен для масштабного дослідження, а точніше, як попередній етап. Аналітичний вигляд є найглибшим, і, крім опису об'єкта або явища, встановлює причини, які лежать в основі досліджуваного явища.
  Що таке дослідження, і для чого воно потрібно?
  Після всієї отриманої інформації можна легко відповісти, що таке дослідження і для чого воно потрібно. Але варто пам'ятати, що гарне вивчення якогось питання вимагає великих грошових витрат, щоб отримати достовірні відомості, створити програму, розробити метод або скласти рецензію.