Львів
C
» » Гістогенез - це процес формування тканин

Гістогенез - це процес формування тканин

У даній статті ми розглянемо поняття «гістогенез». Це явище буде визначено в загалом вигляді, як предмет вивчення біології. Буде порушено визначення деяких термінів, пов'язаних з головним об'єктом цієї статті, «гистогенезом» і ознайомимося з перебігом цього процесу на ембріональному рівні розвитку.

Введення

Гістогенез – це загальне підмножина процесів відповідають за утворення і відновлення организменных тканин в ході розвитку індивіда, яке називається онтогенезом.
Гістогенез - це процес формування тканин
Відтворення і примноження клітин певного типу, що утворюють тканину, відбувається з участю зародкового листка (зародкового шару тіла, що утворюється в ході гаструляції). Кожен аркуш дозволяє утворитися певної тканини. М'язева тканину утворюється із мезодерми, а нервова зобов'язана початком эктодерме і т. д.


Відповідаючи на питання про те, що таке гістогенез, важливо знати про нерідких випадках, в яких тканина може володіти одночасно кількома происхождениями. Це призводить до утворення в них різних функцій, незважаючи на спільність. Наприклад, шкірний епітелій зобов'язаний початком эктодермальным клітинам, а всмоктувальний епітелій кишечника має энтодермальные «коріння». Головний об'єкт даної статті є поняттям, що описує тканини і їх розвиток, який відбувається від моменту поділу заплідненої клітини, до смерті дорослої особини. Різні вікові процеси можуть між собою сильно відрізнятися, що веде до многосоставности гістогенезу. Наприклад, процеси, спостережувані на етапі зародка, сильно відрізняються від тих, що відбуваються вже у сформованому організмі.


Що таке гістологія?

Гістогенез - це процес формування тканин
Гістологія – це наука, з якої випливає головний об'єкт статті - гістогенез. Вона являє собою розділ біологічної дисципліни і вивчає процеси життєдіяльності й розвитку живих тканин, а також визначає їх будову. Найчастіше ці методи пізнання здійснюються емпіричним способом (досвідом). Наприклад, тканини нарізають за допомогою застосування мікротомів, на найтонші шари. Гістологія відрізняється від анатомії тим, що вивчає організм конкретно на рівні тканин. Існує кілька її різновидів: гістологія людини, патогистология, кількісна та судово-медична гістологія. Введення в загальну гістологію багатьом зобов'язана саме поняття гістогенезу.

Гістогенез на ембріональному рівні

Вивчаючи процеси розвитку хребетних, людство побачило чітко відстежуються загальнобіологічні закономірності, у відповідність з якими відбувалося утворення тканин. Поява низки зародкових листків і явище відокремлення головних зачатків, службовців для розвитку тканин і органів – є одними основних понять в гістології. Вони ж є «підґрунтям», з якої утворилося поняття «гістогенез». Суттю гістогенезу є утворення тканин з шарів зародкового тіла. А. А. Клишов (1984 р.) вважав, що гістогенез – це комплексне координування проліферації «у часі і просторі» організму, зростання клітин, процесів їх міграції і взаємодії між собою, явище детермінації і диференціації, а також програмований процес смерті і т. д. Всі згадані терміни притаманні зародковій стадії розвитку.
Гістогенез - це процес формування тканин

Клітинні процеси

Гістогенез – це об'єднання безлічі характерних для тканин явищ і процесів формування. Поряд з циклом оновлення клітинних популяцій спостерігається також циклічна зміна структур всередині самої клітини. Це явище називають фізіологічною внутрішньоклітинної регенерації. Важливу роль відіграють процеси гістогенезу пересування клітин. Найчастіше вони наблюдаемы на стадії гаструляції. Клітини можуть змінювати свій об'єм у силу впливу і наявності деяких факторів. З-за цього вони можуть відступати від здорової повноцінної норми і перетворюватися в гіпертрофованих (вище норми) або атрофовані (нижче норми). Явище клітинного росту має певне обмеження, яке визначає оптимум відносини між ядром і цитоплазмою.