Львів
C
» » Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти

Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти

З початку часів люди цікавилися складом, будовою і взаємодією всього, що їх оточує. Ці знання об'єднані в єдину науку – хімію. В статті розглянемо, що це таке, розділи хімії та необхідність її вивчення.

Що таке хімія і навіщо її вивчати?

Хімія є однією з декількох областей природознавства, наукою про речовинах. Вона займається вивченням:
 • будови і складу речовин;
 • властивостей елементів навколишнього світу;
 • перетворень речовин, які залежать від їх властивостей;
 • зміни складу речовини в ході хімічної реакції;
 • законів і закономірностей змін речовин.
 • Хімія розглядає всі елементи з точки зору атомно-молекулярного складу. Вона тісно пов'язана з біологією та фізикою. Також існує безліч галузей науки, які є прикордонними, тобто вивчаються, наприклад, і хімією і фізикою. До таких належать: біохімія, квантова хімія, хімічна фізика, геохімія, фізична хімія та інші.


  Основними розділами хімії в літературі вважаються:
 • Органічна хімія.
 • Неорганічна хімія.
 • Біохімія.
 • Фізична хімія.
 • Аналітична хімія.
 • Органічна хімія

  Хімію можна класифікувати за ознакою досліджуваних речовин на:
 • неорганічну;
 • органічну.
 • Першу область вивчення розглянемо у наступному пункті. Чому органічну хімію виділили в окремий розділ? Тому що вона займається дослідженням сполук вуглецю і речовин, до складу яких він входить. На сьогодні відомо близько 8 млн таких сполук. Вуглець може з'єднуватися з більшістю елементів, але найчастіше взаємодіє з:
 • киснем;
 • вуглецем;
 • азотом;
 • сіркою;
 • марганцем;
 • калієм.
 • Також елемент відрізняється здатністю утворювати довгі ланцюжки. Подібні зв'язки забезпечують різноманіття органічних сполук, які важливі для існування живого організму.


  Цілі і методи, якими слід предмет органічної хімії:
 • виділення окремих індивідуальних і особливих речовин їх рослинних і живих організмів, а також з викопного сировини.
 • очищення та синтез сполук речовин;
 • визначення структури речовини в природі;
 • вивчення протікання хімічної реакції, її механізми, особливості та результати;
 • визначення взаємозв'язків і залежностей між структурою органічної речовини та її властивостями.
 • Розділи органічної хімії включають:
 • Хімію полімерів, чи хімії високомолекулярних сполук. Галузь науки, яка займається вивченням хімічних і фізико-хімічних властивостей полімерів і вихідних реагентів, які застосовуються для їх отримання.
 • Фармакологію. Розділ науки, який вивчає лікарські речовини та їх вплив на організм людини.
  Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти
 • Неорганічна хімія

  Розділ неорганічної хімії займається вивченням складу, структури і взаємодій всіх речовин, що містять вуглець. На сьогодні налічується понад 400 тисяч неорганічних речовин. Завдяки саме цьому розділу науки забезпечується створення матеріалів для сучасної техніки. Дослідження і вивчення речовин неорганічної хімії ґрунтується на періодичному законі, а також періодичній системі Менделєєва Д. І Наука вивчає:
 • прості речовини метали і неметали);
 • складні речовини (оксиди, солі, кислоти, нітрити, гідриди та інші).
 • Завдання науки:
 • пошук і розробка способів для створення нових матеріалів, які будуть володіти необхідними властивостями;
 • вивчення взаємозв'язку між будовою здатністю вступати в реакції з іншими елементами;
 • розробка та удосконалення технологій по очищенню сумішей;
 • пошук нових методів синтезу елементів.
  Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти
 • Фізична хімія

  Фізична хімія є самим великим розділом хімії. Вона займається вивченням загальних законів будови, структури і перетворень речовин за допомогою методів фізики. Для цього застосовуються теоретичні та експериментальні з них.
  Фізична хімія включає знання про:
 • будову молекул;
 • хімічної термодинаміки;
 • хімічної кінетики;
 • каталізі.
 • Розділи фізичної хімії наступні:
 • Електрохімія – дослідження процесів в провідниках.
 • Фотохімія – вивчення хімічних перетворень під дією світла.
 • Фізична хімія поверхневих явищ.
 • Радіаційна хімія – вивчення процесів, викликаних дією іонізуючих випромінювань;
 • Колоїдна хімія – вивчення систем і явищ, які виникають на межі розділу фаз.
 • Квантова хімія – вивчення будови, властивостей, реакцій речовин на підставі квантової механіки.
 • Кристаллохимия – наука про кристалічних структурах;
 • Термохимия – розділ хімії, що вивчає термореакции, взаємозв'язку фізико-хімічних параметрів.
 • Вчення про будову атома.
 • Вчення про корозію (окисленні) металів.
 • Хімічна кінетика – вивчення хімічних реакцій в залежності від зовнішніх умов.
 • Вчення про розчини.
 • Ядерна хімія – займається вивченням ядерних реакцій і процесів, що відбуваються в них.
 • Звукохимия – вивчення ефектів, що виникають при впливі потужних акустичних хвиль.
  Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти
 • Аналітична хімія

  Аналітична хімія - розділ хімії, який розвиває теоретичну базу хімічного аналізу. Наука займається розробкою методів ідентифікації, поділу, виявлення і визначення хімічних сполук і встановленням хімічного складу матеріалів.
  Аналітичну хімію можна класифікувати в залежності від розв'язуваних завдань на:
 • Якісний аналіз – визначає, які речовини знаходяться в зразку, їх форму і сутність.
 • Кількісний аналіз – визначає зміст (концентрацію) компонентів в досліджуваному зразку.
 • Якщо потрібно проаналізувати невідому пробу, то спочатку застосовується якісний аналіз, а потім кількісний. Вони проводяться хімічними, інструментальними та біологічними методами.
  Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти

  Біохімія

  Біохімія - розділ хімії, який вивчає хімічний склад живих клітин та організмів, а також базові хімічні процеси їх життєдіяльності. Наука є досить молодий і знаходиться на стику біології та хімії. Біохімія займається дослідженням таких сполук:
 • вуглеводи;
 • ліпіди;
 • білки;
 • нуклеїнові кислоти.
 • Розділи біохімії:
 • Статична біохімія – вивчає хімічний склад організмів та їх структуру молекул (білки, амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вітаміни та інші).
 • Функціональна біохімія – вивчає основні хімічні реакції, що відбуваються при функціонуванні органів і систем організму.
 • Динамічна біохімія вивчає хімічні реакції, що відбуваються при метаболізмі.
  Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти
 • Хімічна технологія

  Хімічна технологія-це розділ хімії, який вивчає економічні та екологічно обгрунтовані методи переробки природних матеріалів для їх споживання і використання у виробництві. Наука підрозділяється на:
 • Органічну хімічну технологію, яка займається переробкою горючих копалин, отриманням синтетичних полімерів, ліків та інших речовин.
 • Неорганічну хімічну технологію, яка займається переробкою мінеральної сировини (крім металевої руди), отриманням кислот, мінеральних добрив і лугів.
 • У хімічній технології відбувається безліч процесів (періодичних або безперервних). Вони поділяються на основні групи:
 • гідромеханічні:
 • хімічні;
 • механічні;
 • масообмінні;
 • теплові.
  Основні розділи хімії: опис, особливості та цікаві факти
 • Цікаво знати хімію (факти)

  Перебіг деяких хімічних процесів і властивості окремих речовин викликають незвичайний інтерес людей. Ось деякі з них:
 • Галій. Це цікавий матеріал, який має властивість плавитися при кімнатній температурі. По виду схожий на алюміній. Якщо ложку з галію опустити в рідину по температурі вище 28 градусів за Цельсієм, то вона розплавиться і втратить форму.
 • Молібден. Цей матеріал був виявлений під час Першої світової війни. Дослідження його властивостей показали високу міцність речовини. Пізніше з нього була виготовлена легендарна гармата «Велика Берта». Її стовбур не деформувався від перегріву при стрільбі, що спростило використання знаряддя.
 • Вода. Відомо, що вода в чистому вигляді H 2 O не зустрічається в природі. Завдяки своїм властивостям, вона вбирає все, що зустрічається на шляху. Тому істинно чисту рідину можна отримати тільки в лабораторії.
 • Також відомо ще одне особливе властивість води – її реакція на зміну навколишнього світу. Дослідження показали, що вода з одного джерела при різних впливах (магнітному, при включеній музиці, поряд з людьми), змінює свою структуру.
 • Меркаптан. Це поєднання солодкого, гіркого і кислого смаків, яке було виявлено після дослідження грейпфрута. Встановлено, що людина помічає цей смак при концентрації 002 нг/л. тобто достатньо на об'єм води в 100 тис. тонн додати 2 мг меркаптану.
 • Можна сказати, що хімія – невід'ємна частина наукового знання людства. Вона цікава і багатогранна. Саме завдяки хімії люди мають можливість користуватися безліччю предметів сучасного навколишнього світу.