Львів
C
» » Виклад - це просто!

Виклад - це просто!

Практично з початкової школи учні виконують на уроках російської мови таку творчу роботу, як виклад. Виклад - це передача інформації, що міститься в тексті, який учень читає або слухає. Це робота спрямована на осмислення тексту, почутого або прочитаного учнями, і передачу його змісту і сенсу. У викладі школяр повинен зберегти і стиль першоджерела, та його особливості. Така робота потрібна для того, щоб розвинути навички правопису та стилістики.
Виклад - це просто!

Як потрібно працювати над викладом

Зазвичай вчитель два-три рази читає текст для викладення або дає його на деякий час в друкованому вигляді. При роботі над текстом потрібно виділити основну думку, зафіксувати ключові слова, визначити микротемы і кількість абзаців. Після першого прочитання слід обміркувати тему тексту й основну думку, яку хотів донести до нас автор. Також визначаємо стиль і засоби мови, які були використані. Після цього вчитель читає текст, другий раз, і учні починають працювати над переказом. Спочатку напишіть чорновий варіант, потім його потрібно буде відкоригувати і перевірити свою роботу на орфографічні та пунктуаційні помилки. Після цього можна працювати над чистовим варіантом. Виклад - це творча робота, яка буває іноді з творчим завданням: треба або дати назву тексту, тобто озаглавити його, або відповісти на питання і написати своє ставлення до проблемного питання, порушеного автором в ньому.


Виклад - це просто!

Які бувають види узагальнень

Виклад може бути стислим, конкретним або вибірковим. Докладний допомагає учням у тренуванні пам'яті, вчить звертати увагу на деталі і запам'ятовувати послідовність викладу. Стислий виклад вчить виділяти важливі моменти в тексті, стисло конспектувати і вміти скорочувати текст. У вибірковому не потрібно переказувати весь текст. Мова викладу простіше, ніж в описовому. Зазвичай потрібно знайти інформацію, пов'язану з одним із героїв або з певною темою.

Поділ викладів за типом мовлення

Виклад також поділяється на різні види за типом мовлення. В оповідному перш за все необхідно правильно викласти послідовність подій. В описовому, яке є більш складним, важче засвоюється зміст тексту. До того ж, при роботі з ним потрібно активно використовувати при переказі художньо-виразні засоби. У міркуванні потрібно зуміти вичленувати головні тези тексту для викладу і передати їх при переказі, аргументуючи і логічно вибудовуючи пропозиції.


Виклад - це просто!

На що варто звертати особливу увагу

Якщо робота йде над викладом розповідного типу, то, як правило, це сюжет, і в ньому міститься інформація про події, які відбуваються в певній послідовності. Основні помилки у викладі - це однакова інформація, що повторюється кілька разів, і часте використання синонімів. Хороший текст не потребує зайвих повторів і потребує правильному використанні дієслівних форм. В сюжетному тексті головне - знайти основну думку, для чого слід звернути увагу на заголовок. Потім прочитаний матеріал розбийте на микротемы, і в кожній з них знайдіть основну думку.
Подумайте, чи містить цей текст інформацію, яку не можна опустити? Без жодних деталей можна обійтися? Як коротко сформулювати основну думку кожного абзацу? Як ставиться до персонажів автор, і в яких словах це проявляється? Робота над описовим текстом вважається найбільш складною. Від учня вимагається представити картину у своїй уяві, подумки намалювати портрет людини або предмета. У такому викладі важливо звертати увагу на кожну дрібницю. Зверніть увагу на те, які саме деталі і нюанси дає вам автор для опису предмета, як елементи опису пов'язані між собою, які художні та мовні засоби він використовує, щоб домогтися точного опису.

Як працювати над викладенням-міркуванням

Для того щоб якісно виконати таку роботу, важливо зуміти зрозуміти й передати не тільки думки автора, але і проаналізувати їх і висловити свою думку. При роботі над викладом насамперед з'ясуйте основну думку, виділіть абзаци, подумайте над своїм ставленням до проблемного питання, порушеного автором у тексті, висловіть своє ставлення до нього і аргументуйте його. Виклад - це робота, яка дає можливість висловити свої думки.

Виклад ОГЕ з російської мови

Виклад - це просто!
Робота над викладом дуже важлива, і впроваджувати її потрібно з початкових класів. Програма державної підсумкової атестації з російської мови дев'ятикласникам пропонує в якості першої частини іспиту написати виклад з почутого тексту і продемонструвати тим самим своє вміння стискати інформацію, не упускаючи важливих моментів. Роботу над стислим викладом багато хто вважає складною. Але насправді, навчившись прийомам стиснення тексту, можна виконати її на вищий бал. Тексти для переказів ОГЕ можна знайти на сайті ФИПИ, куди їх спеціально створили для підготовки до іспиту. Як проходить виклад на ОГЕ з російської мови? Вчитель, який координує іспит, включає аудіозапис, на якій добре поставленим голосом диктор читає текст. Через 3-5 хвилин учитель включає його повторно. Які повинні бути дії учня при першому прослуховуванні? Виділіть основну думку, запишіть ключові слова і спробуйте відразу розбити текст на абзаци. У перерві між прослуховуваннями запишіть все, що відклалося у вас в пам'яті. У текстах для ОГЕ зазвичай буває 3-4 абзацу. У кожному є своя мікротеми й закінчена думка. Найголовніше - правильно їх визначити, опустивши непотрібні деталі. Після того як написаний текст, можна приступати до прийомів стиснення. У вимогах записано, що досить застосувати два прийоми, щоб отримати вищий бал. Найпростіші способи скоротити текст: узагальнення однорідних членів одним словом, скорочення простих речень шляхом перетворення їх у складне, видалення вступних слів і конструкцій.