Львів
C
» » Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Необхідний у процесах прогнозування і планування нормативний метод особливо значущий, оскільки регуляторами економіки завжди є нормативи і норми. Суть методу в технічному і економічному обґрунтуванні планів, прогнозів, програм, де неможливо обійтися без точної визначеності. Розрахунок потреб у тих чи інших ресурсах, а також і показники використання їх вишикуватися без допомоги нормативного методу просто не можуть. Так підводиться обґрунтування найважливіших пропорцій у розвитку і невиробничої сфери і сфери матеріального виробництва, так регулюється економіка.


Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Норми

Нормою характеризується обґрунтована науково міра витрати того чи іншого ресурсу на одну одиницю роботи або продукції відповідно до прийнятих одиницях вимірювання. Нормативний метод, який застосовується в харчовій індустрії, особливо наочно демонструє власну незамінність. Найпростіший приклад: хлібобулочні вироби виготовляються за певною, вивіреної і затвердженою рецептурою, і розрахунок готової продукції за кількістю ніяк не може обійтися без застосування норм. Для цього потрібно визначити попит за кількістю населення і раціону харчування. У галузі невиробничої принцип застосування нормативного методу той же. Наприклад, по нормі визначається розмір житлової та загальної площі, споживання електричної енергії або гарячої та холодної води. Без нормативного методу неможливо правильно спланувати ні один вид діяльності.

Нормативи

А нормативи зазвичай представляють відносно, оскільки з їх допомогою можна охарактеризувати використання ресурсу в ступеневій значенні. Наприклад, нормативний метод обліку. Скільки знадобиться матеріалу на один мільйон рублів готової продукції? Який відсоток втрат металу при виході лиття або після обробки заготовки? Чи Не надто висока відсоткова ставка плати за кредит? І так далі - буквально до нескінченності, оскільки нормативний метод розрахунку застосовується на кожному кроці. Така система нормативів і норм необхідна для практики планування і прогнозування.


Вона прораховує все: сировинні і паливно-енергетичні ресурси, трудові витрати, виробничі фонди, капітальні вкладення, будівництво, ефективність виробництва, рентабельність, амортизацію, податки і так далі. Не можна обійтися без нормативного методу обліку та у соціальній сфері життя суспільства. Повинні бути визначені споживчий бюджет - середній і мінімальний, заробітна плата - середня і мінімальна, споживання продовольчих і непродовольчих товарів на душу населення і так далі. В екології таким же чином застосовується нормативний метод. Визначення кількості шкідливих речовин, що надходять у навколишнє середовище, у водойми та атмосферу і багато чого ще.
Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Регулятори економіки

Екологічні, соціальні та фінансові нормативи і норми - найважливіші регулятори економіки. Тут насамперед застосовується нормативний метод обліку собівартості. Нормативів рентабельності регулюються всі ціни, які встановлюють підприємства-монополісти, а мінімальним споживчим бюджетом, узагальнюючим соціальні нормативи, встановлюється мінімальна зарплата і формується розмір пенсій і стипендій. Екологічними нормами вимірюється величина податку, створення новітньої техніки і технологій, проектування, будівництво і реконструкція підприємств, також багато заходів здійснюється з охорони екологічного благополуччя. Саме з цих нормативів і норм складається нормативний метод планування.
Нормативи і норми можна підрозділити на перспективні та поточні. Останні необхідні для розробки прогнозів та планів на той чи інший період - місяць або рік, а перспективні націлені в більш далеке майбутнє. Існують і різні рівні, на яких працює нормативний метод. Аналіз макрорівня показує укрупнені нормативи і норми, а на мікрорівні - норми зазвичай індивідуальні, специфіковані подетально. Групові норми використовуються на перспективу при розробці планів чи прогнозів. Наприклад, скільки металу потрібно на виготовлення одного трактора або який витрата цукру на тонну печива (це нормативний метод обліку витрат). Норми поділяються і за характером поширення - на галузеві, міжгалузеві та місцеві.
Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Нормативний метод права

Суть цього методу в застосуванні правових актів і норм, які мають нормативно-регульований характер. Це навіть не один метод, їх досить велика група, сферою діяльності яких є включення важелів організаційного впливу. Наприклад, це може бути законодавче регулювання або адміністративно-правове, це сертифікація, стандартизація, державна реєстрація та багато тощо. Нормативно-правовий метод - прерогатива держави, яка для цього містить спеціальні інститути, а вони діють на основі Конституції та законодавства. Система законів і є правова основа для діяльності будь-якої сфери - і промислові підприємства, і сільськогосподарські, і торгівля, і всі організації та установи, органи держуправління повинні дотримуватися правові норми і нормативи.

Правові і неправові методи

Адміністративно-правового регулювання повинні відповідати підготовка, введення в силу, контроль за виконанням усіх спеціальних актів учасниками ринку для дотримання економічних інтересів. Методи можуть бути як правовими, так і неправовими. Перші функціонують як правоустановительные, правоисполнительные і правоохоронні. Неправові методи регулювання беруть на себе матеріальні, технічні та інші оперативні дії, які самі по собі правових наслідків не викликають. Також неправових методів властиві такі заходи як організаційні або масові, які правового характеру не мають. Якщо поділяти акти управління відповідно до їх юридичними властивостями, отримаємо наступні.
1. Нормативні, з більш або менш загальним характером, які спрямовані на регулювання суспільних відносин і управлятися неодноразово. 2. Індивідуальні або адміністративні, спрямовані на встановлення і регулювання конкретних правопорушень. Це може бути наказ про звільнення, рішення кваліфікаційної комісії, судове рішення і так далі.
Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

На підприємствах

Ефективна система управління кожного підприємства в сучасних умовах ринку можлива тільки завдяки нормативного методу планування. Планування стратегічно пов'язане з управлінням, основою якого є нормативний підхід. Цільове управління встановлює конкретні і чіткі цілі, дає оцінку їхньої досяжності і ефективності, вивчає рівень стану об'єкта і ступінь залучення учасників. Планування - частина управлінської діяльності, де необхідними є аналіз і прогнозування всієї діяльності підприємства з оцінкою прийнятих рішень. Таким чином формуються результати виробничої діяльності. З допомогою нормативних методів планування і управління, характеризуються застосуванням нормативів і норм для регулювання діяльності, формується і враховується все, що стосується будь-якого виду витрат, які неминучі в процесі виробництва. Також саме таким методом розподіляються і використовуються всі результати діяльності. Якщо планові завдання колективом підприємства виконуються, нормативний метод обов'язково виведе витрати на мінімум, і це стосується будь-якого виду ресурсів - матеріальних, фінансових і трудових. Правильно сформована, єдина діюча система нормативів і норм завжди життєздатна, вона змушує функціонувати всі напрямки роботи підприємства в єдиному ключі.
Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Система

Нормативи і норми в єдиній системі створюються в залежності від наступних факторів: єдності методів управління та формування нормативів і норм, прогресивності в застосуванні їх, а при вдосконаленні виробничих технологій - періодичного оновлення, також залежить формування цієї системи від наявності нового обладнання і нових механізмів, використання інших видів матеріалів та сировини. Нормативи і норми, які застосовуються в даний момент, повинні бути порівнювані з попередніми і один з одним. Застосування та функціонування єдиної системи нормативів і норм у виробництві залежить насамперед від взаємозв'язку методів розробки цієї системи, а також від затвердження тих чи інших прийнятих нормативів і норм. Це є однією з найважливіших методик у плануванні і управлінні, що дозволяє створювати планову базу нормативів, яка буде використовуватися для формування показників, відображених у планах, при розробці планових завдань, при аналізі їх виконання. Потрібно зазначити, що нормативна база більшої частини сучасних підприємств практично повністю автоматизована. Для забезпечення прогресу у виробничій діяльності нормативна база по мірі необхідності перевіряється на точність для того, щоб врахувати ступінь розвитку виробництва, його технічного рівня, організації праці, рівень якості та складу продукції.
Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Зміст системи нормативів і норм

У системі обов'язково повинні бути відображені такі нормативи і норми. 1. Оцінка ефективності. Нормативи виробничої діяльності. 2. Трудові витрати. Система оплати праці - норми і нормативи. 3. Витрата матеріалів, сировини, палива та електроенергії за нормами і нормативами. 4. Використання виробничих потужностей - нормативи і норми. 5. Капітальне будівництво. Нормативи освоєння капітальних вкладень. 6. Використання механізмів і обладнання. Вивчення потреб, вироблення нормативів та норм. 7. Фінансова діяльність. Нормативи і норми у витратах на виробництво. 8. Соціально-економічні нормативи і норми. 9. Охорона навколишнього середовища згідно з нормативами та нормами. Існують крім постійно і у всіх сферах виробництва використовуються норми і нормативи специфічні, які застосовуються тільки на окремому виробництві і залежать від специфіки технологічного процесу. Іноді нормативний метод застосовується в симбіозі з іншими, і це часто стосується планування і управління конкретним підприємством. Нормативи в цьому випадку використовуються як планові завдання з чітким регулюванням витрат всіх видів ресурсів, тоді і обсяги готової продукції не повинні перевищувати або бути менше розрахованих нормативів.

Застосування

Можливостей застосування розглянутих методів дуже і дуже багато. Найбільш прогресивний на виробництві нормативний метод обліку, а також для розрахунку собівартості продукції. Таким же чином всюди розраховують потреби в матеріалах та сировині, устаткуванні і грошових коштах. Практично вся життя підприємства включає в себе нормативні методи управління і планування. Саме вони допомагають зробити точні економічні та інженерні розрахунки, щоб сформувати напружений, але реальний і здійсненний план для кожної дільниці виробництва. Використання нормативів - це відхід від "плану досягнутого рівня", від вчорашнього дня в плануванні виробничої діяльності, коли вже нажиті прорахунки в управлінні і недоліки виробництва зведені в правило. Вирівнювання фактичних показників відповідно до нормативів, визначення рівня відповідності потрібними параметрами, пошук резервів для підвищення ефективності, зниження витрат ресурсів - це можливо тільки з застосуванням нормативних методів.
Нормативний метод - це що таке? Визначення, застосування

Приклади

Як приклад можна розглянути складання та розрахунок калькуляції витрат і калькуляцію собівартості готової продукції. На кожному підприємстві є діючі нормативи і норми, на їх основі і належить діяти. Знадобляться не тільки загальні нормативи. Не тільки витрату виробничих ресурсів за нормами і нормативи з праці. Але потрібні і як би другорядні - нормативи на утримання і ремонт устаткування, норми на витрати управлінські та багато інших видів. Це всі витрати непрямі, але вони так само мають місце, як і основні. Коли розраховані калькуляції на кожен вид продукції, складається план на все підприємство за собівартістю. Тут же розраховуються резерви для зниження витрат, і для цього є інші інструменти - укрупнені або уточнені розрахунки. З їх допомогою порівнюються базові і планові показники собівартості на одиницю готової продукції по кожному виду. Вибирається спосіб розподілу за допомогою розрахунку непрямих витрат. Якщо ж підприємство живе вчорашнім днем, і система обліку в управлінні не налагоджена або функціонує погано, тоді непрямі витрати розподіляють або по годинах, які відпрацьовані працівниками основного виробництва, або за станко-годинах (машино-годинах), тобто по часу роботи обладнання. В основному тут диктують умови застосовувані технології та специфіка виробництва, а також організація облікової політики даного підприємства.