Львів
C
» » Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Економіку можна вважати ефективної, якщо досягнуті максимальні показники по прибутку. Розглянемо дане питання детально.
Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Особливості ефективності

Почнемо з того, що економіка ефективна, якщо в ній досягнута повна зайнятість населення. Для отримання максимального прибутку важливо, щоб здійснювалися систематичні звірки витрат та отримуваного прибутку. Будь-яка економіка є ефективною, якщо в ній існують раціональні відносини споживачів і виробників. Витрати повинні бути мінімальними, а вигода - максимальною.
Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Проблема ефективності

Дане питання вважають важливою проблемою сучасної економіки. В мікро - і макроекономічної діяльності передбачається постійна звірка витрат і результатів. Така діяльність сприяє визначенню оптимальних способів вирішення, виявлених у виробництві проблем, пошук нової технології для зниження собівартості створюваних товарів. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті оптимальні показники по витратам, втратам, прибутку.


Що мається на увазі під терміном «економічна ефективність»? Це той показник, який демонструє співвідношення між економічним зростанням (результатом) і витратами, які породили цей ефект. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті максимальні показники результативності господарської діяльності при мінімальних витратах. Фахівці попереджають про те, що ефективність однієї господарської одиниці не аналогічна результативності сумарної системи. Між ними можуть існувати досить істотні відмінності в результативності, прибутковості.


Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Фактори оцінки

Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті певні показники. Наприклад, в Радянському Союзі використовувалося близько п'ятисот таких критеріїв оцінки результативності господарської діяльності. Технічний показник ефективності передбачає врахування якості використовуваного сировини, напівфабрикатів. Враховується також прогресивність обраної технології, рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті максимальні співвідношення між факторною і результативною ефективністю. Ресурсні показники передбачають аналіз відношення результатів виробництва до матеріалів, капіталів, розрахунку продуктивності, матеріаломісткості.
Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Специфіка

Саме продуктивність праці професіонали вважають основним показником ефективності. В даний час у нашій країні вона становить 8 годин, що значно нижче показників, що існують в європейських країнах. Економіка країни ефективна, якщо в ній досягнуті максимальні показники між зайнятістю населення та оплатою праці. У США річний дохід становить близько 64 тисяч доларів, в той час як в Росії він не піднімається вище 18 тисяч доларів. Загальну ефективність прийнято розглядати, як відношення отриманих результатів до поточних загальних витрат. Розрахунок рентабельності (ефективності) здійснюється шляхом ділення прибутку на понесені витрати. Господарську систему можна буде вважати цілком ефективною в тому випадку, якщо при обмежених ресурсах задовольнятимуться потреби усіх представників суспільства. Повинно бути досягнуто такий стан, коли не можна збільшити ступінь задоволеності потреб однієї людини, при цьому не погіршуючи становище інших представників суспільства.

Результативність роботи фірми

Будь-який господарський об'єкт (фірма, підприємство) вважається ефективним з економічної точки зору в тому випадку, якщо виробництво продукції здійснюється з незначними витратами. Повинна бути створена така ситуація, за якої при певному рівні знань і числі чинників виробництва, вже не можна виробити більшу кількість товарів.
Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті всі цілі

Специфіка оцінки ефективності

Для проведення перевірки ефективності економічної системи в даний час застосовують показники рівня розвитку економіки країни. Аналізується загальний обсяг вітчизняного виробництва з розрахунку на одну душу населення. Крім того, при оцінці враховують стан галузевої національної економіки, створення базових варіантів продукції (товарів тривалого застосування, електричної енергії, продовольства). Не залишають без уваги при розрахунках економічної ефективності якість і рівень життя населення країни. За кількістю виробництва різних видів продукції з розрахунку на одну людину, наша країна значно поступається європейським країнам. Так, у Росії на 100 сімей у середньому припадає 33 автомобіля, в той час як в США цей показник становить 121 автомобіль.

Висновок

Серед основних факторів, що використовуються для оцінки ефективності економіки країни, особливе значення має рівень життя населення. В останні роки також використовують такий показник, як конкурентоспроможність економіки. Безумовно, з його допомогою важко вести мову про повну оцінки економічної ефективності країни, можна проаналізувати лише окрему її складову. Конкурентоспроможність має на увазі виробничі, науково-технічні, а також економічні можливості державної економіки, тому є важливим компонентом в системі оцінки. Зростання рівня життя населення вважають основним показником якісної економіки. Для підвищення ефективності економіки важливо використовувати всі види ресурсів, створювати виробництва, в яких при мінімальних витратах прибуток буде мати максимальні показники.