Львів
C
» » Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати

Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати

На сьогоднішній день проблема діагностики та розвитку уваги молодших школярів особливо актуальна. У цьому віці у людини з'являються нові психологічні характеристики, а також будується спосіб мислення. Увага займає особливе місце у трудовій та навчальній діяльності у людей різного віку. Життя сформувала таку тенденцію: чим складніша робота, тим вище повинен бути рівень уваги. Така риса характеру, як уважність, представляється важливою частиною сучасного життя. Особливо це стосується навчально-пізнавальної програми. Діагностика уваги молодших школярів, методики та способи здійснення цього процесу є основою успішності дітей. Головна проблема зниження цього показника – неуважність учнів. Вони легко відволікаються на щось незначне, не слухаючи при цьому інформацію, яку доносить викладач. На одному предметі діти теж довго не затримуються, і перемикаються відразу на інший. У зв'язку з цим діагностика концентрації уваги молодших школярів стає важливою темою для обговорення.


Увага: що це таке?

Увага являє собою одну із складових пізнавального процесу, яка набуває найбільше значення для дітей молодшого шкільного віку. Увага – це спрямованість і зосередженість на одному об'єкті, пізнання всіх його властивостей і характеристик. Увага тісно пов'язане з діяльністю людини, її поведінкою. Спочатку цей процес представляється у вигляді настороженості, готовності діяти. Разом з цим спостерігається і деяка загальмованість, яка служить для підготовки до вчинку. Тут тісно пов'язані теоретична і практична частини. Якщо вони взаємопов'язані, людина проявляє особливу зосередженість на предметі, а також найбільш поглиблено його вивчає.


Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
Існує поділ вираження уваги у залежності від зовнішньої або внутрішньої діяльності. У першому випадку, якщо об'єктом інтересу став рухомий предмет, то погляд людини буде переміщатися за ним. А в другому випадку, характерними ознаками зосередженості є спрямований в одну точку погляд, не помічає нічого навколо. Але це не означає, що людина спокійний. Вірніше спокійний він тільки зовні, а всередині у нього відбувається процес мислення. Іншими словами, увагу можна охарактеризувати як внутрішню діяльність, що ховається під зовнішнім спокоєм. Діагностика пам'яті, уваги, мислення молодших школярів є першочерговим завданням педагогів, адже ніхто не знає, що може бути в голові у дитини, коли зовні він у стані спокою. Необхідно саме проаналізувати, зрозуміти причину і суть проблеми, і спробувати її вирішити.

Класифікація уваги. Мимовільний тип

Існує чіткий поділ уваги на три основних види: довільне, мимовільне і послепроизвольное. Кожен з них розглянемо більш докладно. Первинним визнається мимовільне увагу. Воно виникає незалежно від свідомості людини, і викликається такими факторами, як інтенсивність, новизна, раптовість і т. д. Мимовільне увагу виступає в якості реакції на зовнішні подразники, і відбувається рефлекторно. Основними властивостями подразників є раптовість появи, сила впливу, співвідношення із загальним становищем і т. д. Наприклад, несподівано відкрилася двері в клас не може не привернути уваги, як би не були зайняті учні. Вивчення уваги молодших школярів необхідно будувати виходячи з цього факту. Вчитель здатний залучити інтерес аудиторії просто пониженням голосу або, навпаки, його підвищенням.
Людина уважний до того, що йому не байдуже, і до чого він відчуває цікавість. Безумовно, предмет, з допомогою якого задовольняється яка-небудь потребу людини, стане об'єктом уваги.

Довільна увага

Даний вид уваги можна охарактеризувати як свідомо регульоване явище. Воно випливає з мимовільного виду, при цьому будучи повною протилежністю. Довільна увага бере свій початок з трудової діяльності людини. Саме тут потрібна особлива зосередженість на виконання поставленого завдання і цілі.
Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
Склалася така тенденція, що чим складніше досягти кінцеву мету, тим більше уваги вона потребує. При збільшенні виникнення перешкод і труднощів на шляху до мети спостерігається зростання кількості зусиль, які необхідно докласти. Вони можливі лише за умови, що є сильні мотиви, які допомагають йти до мети. Мотивами можуть виступати:
 • свідомість того, що завдання потрібно виконати;
 • інтерес до результату;
 • передчуття певних несприятливих наслідків у разі невиконання завдання.
 • Є думка, що довільна увага з'явилося в результаті спілкування однієї людини з іншим. Діагностика довільного уваги молодших школярів відбувається при словесному контакті з дорослими. Головне – визначити мету і зрозуміти необхідність її досягнення. Людина докладає зусиль для того, щоб зосередитися, особливо якщо це вимушена міра. У разі інтересу людини до об'єкта зусилля зводяться до мінімального значення, і на перший план виходить задоволення результатом.

  Послепроизвольный вид уваги

  Про нього говорять, коли людину цікавить не тільки результат, але і сам процес його досягнення. Діяльність так захоплює людину, що їй не потрібно докладати вольових зусиль для того, щоб їй займатися. Послепроизвольное увагу означає, що людина сильно зосереджений на своїй справі, і тому показує відмінні результати. Розвиток уваги у молодших школярів має відбуватися саме в цьому руслі. Потрібно дитину настільки сильно зацікавити навчанням, щоб він із задоволенням відвідував заняття і запам'ятовував інформацію. Послепроизвольное увагу вважається вищим ступенем зосередженості. Діагностика уваги у молодших школярів ставить перед собою мету: домогтися того, щоб кожен учень мав зацікавленість у навчально-пізнавальному процесі.

  Первинні властивості уваги

  Увагу як предмет характеризується наявністю певних якостей і властивостей. Це складна структура з великою кількістю взаємозв'язків. Властивості уваги можна розділити на дві групи: первинні і вторинні. До перших відносяться: стійкість, інтенсивність, концентрація і розподіл. Стійкість уваги являє собою тривалість утримання інтересу до одного об'єкту. На це властивість впливають кілька факторів: тип особистості, емоційний стан, ставлення до діяльності. Це умова є одним з найважливіших, тим більше серед учнів. Адже завершити розпочату справу можна лише з певною часткою стійкості, чого так часто не вистачає дітям. Педагогу важливо залучити інтерес учнів, і постійно змінювати об'єкт, адже одноманітність надоїдає. Діагностика стійкості уваги молодших школярів дозволить виявити певні проблеми, і вирішити їх.
  Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
  Інтенсивність уваги відрізняється тим, що дана властивість вимагає великої витрати енергії в процесі виконання певної діяльності. Під час роботи бувають періоди високого рівня інтенсивності, і, навпаки, низький. Застосування цієї властивості залежить від типу особистості: є люди, яким простіше сильно потрудитися і за дві години зробити справу. Крім цього, є й інші люди, які впродовж п'яти годин будуть виконувати цю роботу в середньому темпі. Концентрація або по-іншому зосередженість характеризується увагою суб'єкта до одного предмету або виду діяльності. Діагностика рівня уваги молодших школярів сильно залежить від цього властивості. Якщо дитина пише диктант, не відволікаючись на сторонні фактори, з найбільшою часткою ймовірності він зробить мінімум помилок. Звичайно, за умови певного рівня знань. Розподіл уваги означає, що людина може проявляти інтерес і виконувати дії відразу з декількома об'єктами. Діагностика розподілу уваги молодших школярів виражається в роботі вчителя. Розповідаючи якусь тему, викладач повинен зробити акцент на формі, змісті, емоційної забарвленням, а також уважно слухати відповіді учнів, і при потребі підказувати. Для грамотного використання цієї властивості необхідно довести до автоматизму один з об'єктів уваги, щоб зосередитися на іншому.

  Вторинні властивості уваги

  Переключення уваги являє собою усвідомлену заміну одного об'єкта інтересу на інший. Це властивість означає здатність людини швидко приймати рішення і орієнтуватися в складній ситуації. Діагностика уваги молодших школярів має ґрунтуватися на цій ознаці. Адже дитина часто виявляється в непередбачених ситуаціях, і потрібно навчити його знаходити правильний вихід.
  Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
  Успішність цієї властивості залежить від декількох факторів: від ступеня завершеності справи, від суб'єктивного відношення до нього, від значущості мети для людини і від індивідуальних рис характеру. Деякі фахівці виділяють таку властивість уваги як коливання. Воно виражається в регулярній зміні предметів інтересу. Коливання відрізняється від зміни стійкості тим, що навіть в умовах граничної зосередженості можлива зміна об'єкта уваги.

  Діагностика розвитку уваги молодших школярів

  В залежності від вікових особливостей дітей по-різному відбувається розподіл і зосередженість уваги. Фахівці з'ясували, що учні першого класу практично не здатні розподіляти увагу, це приходить з віком. Приблизно до кінець третього року навчання школярі можуть переключати і концентрувати увагу. Наприклад, учень може писати в зошиті, стежити за грамотністю листи, а також чути те, що говорить вчитель. Важливо періодично змінювати вид роботи, щоб не наставало стомлення. Особливості уваги молодших школярів полягають у розвитку концентрованості і інтенсивності уваги. Особливо яскраво це проявляється в ситуації, коли дитина зайнятий улюбленою справою. Наприклад, учень так старанно малює, що не чує, що йому каже викладач. Молодші школярі не здатні довгий час займатися одним і тим же, так як ще не розвинена стійкість уваги.
  Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
  Діагностика уваги молодших школярів полягає у виділенні довільного виду. Така увага допомагає дитині в навчальній діяльності. Адже вона вимагає від нього певної праці при досягненні мети. Багато педагогів вважають, що навчання потрібно будувати тільки навколо мимовільної уваги, так як діти ще не готові концентрувати увагу на те, що їм нецікаво. Однак багато фахівці сперечаються з цим твердженням, і вважають, що вчитель повинен зробити так, щоб дитина не був зосереджений тільки на своєму інтересі. Всі види уваги в тій чи іншій мірі зустрічаються протягом навчальної діяльності. Провідну роль відіграє, звичайно, мимовільний вигляд, але завдання вчителя постаратися навчити дитину всупереч його інтересам. В зв'язку з цим важко переоцінити такий процес як діагностика уваги молодших школярів. Методики цієї справи можуть бути найрізноманітнішими.

  За допомогою чого можна вивчити обсяг уваги?

  Обсяг уваги – це кількість предметів, які дитина одночасно сприймає протягом певного часу. Для розвитку цієї ознаки використовуються способи, засновані на відшукуванні чисел і зображень літер, цифр і фігур. Розглянемо деякі методи діагностики уваги молодших школярів. Для динаміки розвитку уваги використовують таблиці Горбова в кількості чотирьох штук. Вони являють собою схеми розміром 35 х 35 см, в кожній клітці у випадковому порядку розкидані числа від 1 до 25. Дитині видається указка, і з її допомогою він повинен якомога швидше показати всі цифри. Поліпшити обсяг уваги можна за допомогою найпростіших предметів. Учитель готує декілька наборів по 15 карток. На кожній з них повинна бути намальована сітка з 16 квадратиками. На сітках міститися точки в кількості від 2 до 8 штук. Школяреві по черзі будуть показувати картки з хаотичним розташуванням точок. Його завдання полягає в тому, що за короткий проміжок часу він повинен запам'ятати, скільки точок було на картці, і де саме вони розташовувалися. Відразу після зорового сприйняття він повинен зобразити отриманий результат на своїй картці.

  Методи поліпшення концентрації уваги

  Діагностика пам'яті та уваги молодших школярів грунтується на зосередженості. Для її вивчення використовують різні таблиці з зображенням геометричних фігур, і учням за проміжок часу потрібно знайти певні знаки і креслення. Хорошим вважається результат, якщо кількість помилок було мінімальним.
  Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
  Для того щоб поліпшити зосередженість дітей, необхідно регулярно проводити вправи. Важливим чинником при цьому залишається діагностика уваги молодших школярів. Методики розвитку концентрації досить різноманітні, і найбільш ефективною з них є вправа, яка називається «переплутані лінії». Це завдання також покращує стійкість уваги, і тому досить популярно. Кожному учневі дається бланк, де зображені 25 ліній, переплутаних між собою. Лінії починаються на лівій стороні, і закінчуються на правій. Завдання школяра полягає в тому, щоб простежити хід кожної з них і поставити в кінці порядковий номер. Приблизний час виконання завдання – 10 хвилин.

  Розвиток стійкості, переключення і розподілу уваги

  Діагностика пам'яті, уваги, мислення молодших школярів має величезне значення. Дитина має вміти не тільки швидко перемикати увагу з одного предмета на інший, але і робити при цьому мінімальну кількість помилок, підвищувати свою продуктивність. Для розвитку цієї властивості педагоги часто використовують так звані червоно-чорні таблиці. Вони являють собою схеми, де по черзі зображені червоні і чорні цифри в хаотичному порядку. Даний експеримент поділяється на три частини, в кожній з яких вчитель буде засікати час виконання завдання і фіксувати кількість допущених помилок. У першій частині учень за сигналом викладача повинен з допомогою указки виявляти чорні числа в порядку зростання: від 1 до 25. Суть другого етапу полягає в тому, щоб дитина знайшла всі червоні цифри в порядку убування. Третя частина характерна виконанням суміщеного завдання, тобто школяр по черзі знаходить чорні цифри за зростанням і червоні за спаданням. Для оцінки стійкості та можливості розподілу уваги відмінно підійде тест Пьерона-Рузера. З його допомогою також можна визначити темп роботи і ступінь залученості до завдання. Школяр отримує картку із зображенням чотирьох видів геометричних фігур, розташованих на рівній відстані один від одного в матриці 10 x 10. На самому бланку у верхній частині знаходиться зразок заповнення. Дитина повинен у відповідності з тим, як зазначено на прикладі, ставити значки в кожній фігурі. Мета цього експерименту полягає в тому, щоб дізнатися, через скільки часу школяр перестане дивитися на зразок, і буде заповнювати фігури, грунтуючись на пам'яті.
  Діагностика уваги молодших школярів: методики і результати
  Найефективнішим методом для розвитку стійкості і розподілу уваги є використання кілець Ландольта. Суть цього експерименту полягає в наступному: кожній дитині дають картку із зображенням кілець, і попереджають, що в певних місцях є розрив. Діти повинні закреслювати кільця з таким дефектом. Тривалість роботи – 5 хвилин. Кожен 60 секунд вчитель вимовляє слово «риса» і дитина ставить її в тому місці, де його застала ця команда. В кінці педагог дивиться на кількість кілець, вивчених кожною дитиною, а також на помилки, вчинені ним.

  Аналіз вибірковості уваги

  В сучасному світі на перший план виходить така проблема, як діагностика уваги молодших школярів. Методики і способи оцінки уважності дітей відрізняються один від одного. Для аналізу вибірковості цього явища використовується тест Мюнстенберга. Його мета полягає у визначенні уваги при монотонної, але динамічній роботі. Кожному учневі видається бланк, де написані літери в п'яти рядках. Завдання дитини – за обмежену кількість часу знайти ті слова, які він помітив на тлі букв і підкреслити їх. Тут оцінюється кількість слів, які були знайдені дітьми. Діагностика уваги молодших школярів, методи та результати його розвитку наводять на думку, що ця проблема існує, хоч і не значною мірою. Викладачі повинні регулярно проводити вправи і експерименти для підняття рівня уваги дітей, так як воно є одним з найважливіших принципів успішності робочого та навчального процесу.