Львів
C
» » Демографічне старіння населення

Демографічне старіння населення

На теренах Радянського Союзу слова "демографія" та "статистика" довгий час сприймалися як синоніми. Напевно, тому анекдот з приводу трьох видів брехні (брехня, мерзенна брехня і статистика) можна було почути і з приводу демографічних досліджень. Дослівно Demography перекладається з грецької мови як «народоописание», а ось латинське слово status (від якого утворено слово статистика)– «стан справ». Не важко помітити, що це абсолютно різні слова як за значенням, так і за походженням. Про що ж може розповісти демографічне дослідження?


Демографічне старіння населення

Демографічне старіння населення планети

Практична демографія вивчає ситуацію у виділених областях, аналізує напрямки і формують тенденції в масштабах планети і окремо взятих держав. Вивченню піддаються різні соціальні верстви населення, вікові групи. На підставі результатів досліджень з'являються прогнозні показники на 1510 іноді і 50 років вперед, що описують ймовірні сценарні ситуації в майбутньому. Прогнози різноманітних статистичних організацій говорять про невблаганне зростання чисельності людей старше 65 років у всьому світі. Добре це чи погано – думки висловлюються різні. Можливість такого процесу запустила революція «культури побуту та виробництва»: доступність освіти, відносне благополуччя, розвиток медицини, поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки, умов праці на підприємствах. Все перелічене сприяє подовженню життя людини, що, в свою чергу, є одним з основних факторів тенденції старіння населення в світі.


Основні категорії та показники демографічних досліджень

Практично всі дослідження проходять стадії збору даних, їх опис і теоретична трактування результатів. Не є винятком і демографічні дослідження. Основним джерелом даних є перепис населення, однак проводяться і микропереписи і вибіркові дослідження щодо висвітлення певних соціальних, економічних, політичних факторів, що впливають на ситуацію в регіоні. Внаслідок цього, у дослідженнях описуються чисельність населення та його структура: вікова, статева, національна, релігійна та мовна, професійна та освітня. Приділяється увага природному приросту населення і міграції, рівнем доходів певних груп і окремих осіб. Всі описи проводяться з метою складання точної, що враховує найбільшу кількість факторів впливу, теорії, спираючись на яку, в подальшому, висуваються гіпотези розвитку і формування суспільства.
Демографічне старіння населення
Демографія як наука умовно поділяється на формальну, аналітичну, історичну, соціологічну, військову.
 • Формальна демографія займається дослідженням кількісної складової всіх процесів і їх вплив на зростання чи спад населення.
 • Аналітична – вивчення взаємозв'язку і впливу закономірностей, причин та наслідків соціуму в конкретних умовах. Проводиться вивчення на рівні математичних методів, а також за допомогою моделювання і прогнозування. Аналітична демографія розглядає вплив соціально-економічного, політичного, культурного клімату в регіоні на різні вікові верстви населення. Не дивно, що про виникнення проблеми старіння населення у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією, демографи кажуть вже не перший десяток років.
 • Історична демографія вивчає ретроспективу соціальних і інших явищ в зв'язку зі зростанням або падінням популяції в досліджуваних регіонах. На підставі зібраних та оброблених досліджень за досить тривалий період (протягом десятиліть), висуваються теоретичні узагальнення і формулюються встановлені історичні закономірності. Завдяки їм стало можливим спрогнозувати старіння населення землі.
 • Обопільний вплив демографії і соціології вивчає соціальна демографія. Від попередньої форми відрізняється вивченням явищ на мікрорівні (сім'я, близькі родичі, особистість). Досліджує соціальна демографія соціальні установки, норми, поведінка, що позначається на методах дослідження: інтерв'ю, тести, опитування і т. д.
 • Військова демографія вивчає різні фактори, що впливають на стан військових справ і економіки. До цього розділу відноситься вивчення можливостей мобілізації населення під час збройних конфліктів, можливих втрат серед мирного населення у вигляді жертв та міграції, наслідків військових дій для регіону. Цей розділ демографії тісно пов'язаний з військовою наукою.
 • Демографічне старіння населення

  Народонаселення, відтворення і репродуктивна установка – основні категорії, що вивчаються, розглядається наукою. Тема старіння населення порушується у зв'язку з вивченням статевовікового складу жителів регіону. У теорії прийнято виділяти три типи: примітивний, стаціонарний і регресивний (у чистому вигляді практично не зустрічаються).
 • Для першого типу характерні високі показники народжуваності і смертності. Можна спостерігати в племенах Африки, де дітей не реєструють до досягнення ними десятирічного віку (з-за високої дитячої смертності).
 • Другий тип, як протиставлення першого спостерігається при низькій народжуваності і смертності. Таку ситуацію можна спостерігати в розвинених країнах і, за прогнозами фахівців, у постіндустріальному суспільстві.
 • Третій, регресивний тип характеризується високою смертністю і низькою народжуваністю (спостерігається під час воєнних дій у країні).
 • Термін демографічне старіння розглядається як співвідношення трьох вікових груп жителів регіону: особи до 15 років, працездатне населення, люди після 60-65 років. Переважання останньої групи над першою на 10-15 % і називають демографічним старінням населення. Теоретично розроблено модель оптимального складу народонаселення де молоде непрацездатна населення займає 20%, трудящі – 65 %, непрацездатні люди пенсійного віку 15 %. Дана схема вважається ідеальною у зв'язку з розподілом економічної навантаження на працююче населення (з розрахунку на 1000 працюючих 500 непрацездатних). Тому інші співвідношення прийнято розглядати як створюють надмірне навантаження, що призводять до колапсу економіки країни.
  Демографічне старіння населення

  Особливості демографічної ситуації в Європі

  Старіння населення в розвинених країнах відбувається протягом останніх п'ятдесяти років. Впливають на дану тенденцію багато факторів:
 • поліпшення медичного обслуговування;
 • збільшення тривалості життя;
 • зниження народжуваності;
 • економічна і соціально-політична ситуація в країні.
 • Склалася сприятлива ситуація для виникнення так званої срібною економіки. Суть її в тому, щоб задовольняти потреби літніх людей у послугах, товарах і підтримці якості життя через структуру і механізми економічної моделі. Однією з складових Срібною економіки є, зокрема, інклюзія – термін, що часто вживається останнім часом на пострадянському просторі, але безжально вирваний з контексту і перекладений на зовсім іншу частину населення. В Європейських країнах застосовуються різні методи і способи зняття навантаження з пенсійного фонду:
 • природно, що був піднятий вік виходу на пенсію (в майбутньому планується доведення пенсійного віку до 70 років);
 • у більшості держав розглядається питання про мінімальний трудовий стаж і мінімальній кількості виплачених внесків у пенсійний фонд;
 • зняти навантаження на пенсійні фонди держави намагаються з допомогою приватних накопичувальних вкладів для пенсіонерів, що вже дозволило вивільнити за деякими підрахунками до 2 % ВВП (на даний момент європейські країни витрачають близько 15 % ВВП, на підтримку пенсійних фондів);
 • введена програма «активного старіння» у різних сферах, яка покликана допомагати людям залишатися довше на ринку праці і пізніше виходити на пенсію;
 • деякі країни апробують часткову зайнятість пенсіонерів: люди працюють за гнучким графіком і отримують неповний оклад і частково – пенсію (опитування показують, що така форма роботи приваблива для 68% літніх людей Європи).
 • Варто зауважити, що програми активного старіння населення користуються популярністю у людей похилого віку і реалізуються практично у всіх регіонах Європи. Основна проблема країн європейської зони не старіння, а зниження народжуваності, що підтримується такими заходами, як сексуальне виховання з дитсадівського віку, підтримка і просування гомосексуалізму, знаменита філософія «чайлд-фрі» і т. д. Однак, все перераховане не розглядається як проблемні явища з відповідними наслідками.
  Демографічне старіння населення

  Демографічна динаміка в Росії

  В Росії прогнозують старіння населення до 2020 року, проте, на сьогоднішній день співвідношення працездатних громадян і осіб на утриманні більш ніж оптимістично (молодше 15 років – 152 %, до 65 років – 718 %, після 65 – 13 %). Тривожним сигналом може служити щорічне зниження народжуваності та високий рівень смертності (у кількісному співвідношенні з новонародженими). Природний приріст населення вже не перший рік залишається негативним. Старіння населення в Росії, можна сказати, перебуває на початковому етапі, але швидкість цього процесу передбачається з малою часткою ймовірності.

  Демографічна ситуація в Південно-Східній Азії

  До 2030 року прогнозується величезний стрибок в старінні населення країн південно-східної Азії. Вже сьогодні пальма першості в даній статистичної шкалою належить Японії. Довгострокова політика Китаю «одна сім'я – одна дитина», що також позначається не кращим чином на віковий та гендерний склад нації. Недавні послаблення в сімейній політиці Піднебесній ще не скоро дадуть плоди. На сьогоднішній день спостерігається сильна диспропорція за кількістю чоловіків і жінок (у бік збільшення чисельності чоловіків). Цьому передувала політика без пенсійної системи держави (забезпечити старість батьків повинен був син, що призвело до великого числа абортів у разі, якщо батьки знали стать майбутньої дитини (дівчинка)).
  Демографічне старіння населення

  Вплив політичних, економічних змін на демографічну ситуацію регіонів

  Наведені вище приклади є яскравою ілюстрацією впливу політичної , економічної, територіальної ситуації на демографічний склад населення регіону. Механічне стримування приросту населення, як показує практика Китаю, не здатне привести суспільство до процвітання і переходу в постіндустріальне суспільство, але породжує проблеми, рішення яких може зайняти не одне десятиліття, а можливо і потребує радикальних заходів. У той же час «соціальна розбещеність» розвинених країн Європи призводить держави до того ж знаменника, з тією різницею, що «молоді люди похилого віку» європейського континенту володіють більшими свободами у виборі траєкторії життєвого шляху.

  Вплив на склад населення клімату, природних і техногенних катастроф, медичного обслуговування

  На тлі розвиненої медичної індустрії, наукових відкриттів старіння населення в розвинених країнах не виглядає як фатальний фактор краху економіки. Однак свої корективи завжди вносять такі «незаплановані заходи» як зміна клімату, природні та техногенні катастрофи.
  Демографічне старіння населення
  Якщо розглядати катастрофи техногенного характеру, то найчастіше до них призводять кліматичні зміни та природні катаклізми (буревії, смерчі, повені, пожежі, аномальна спека тощо). Однак, «людський фактор» є провідним. Як приклад техногенної катастрофи, спричиненої природним катаклізмом, можна навести аварію на атомній станції Фукусіма-1 прорив дамби Бантяо в 1975 році (Китай). Аварія на платформі Deepwater Horizon (Мексиканська затока) вплинула на більшу частину населення землі (щоправда, який чинник був вирішальним людський або природний, на сьогоднішній день, дізнатися не представляється можливим). Всі катастрофи «збирають два врожаї моментальний і довгостроковий. Моментальний виражається в економічний збиток, жертви катаклізму, а ось довгостроковий (іноді перевищує моментальний) виражається в соціальних, економічних, політичних (навіть релігійних) уподобання суспільства. Яскравим підтвердженням цих слів може служити наслідки урагану Катріна, довгостроковий «збір» якого триває досі.

  Міграційна політика країн Європи

  Багато досліджень свідчать про те, що старіння населення є маркером благополуччя держави, а скорочення народжуваності диктується збільшенням тривалості життя і принципом доцільності. Однак, незважаючи на дані твердження, Європа регулярно оновлює популяцію за рахунок мігрантів. Міграційна політика вимагає делікатного і контрольованого проведення, чого не можна сказати про останній хвилі «навали чужинців» на землі Євросоюзу. Європейці користуються ротаційної моделлю, яка передбачає повернення мігрантів на батьківщину по досягненні ними пенсійного віку. Останні події ілюструють неможливість асиміляції прибуваючого населення, а вже добровільне їх повернення виглядає малоймовірним.

  Міграційна політика країн колишнього СРСР

  На пострадянському просторі все виглядає трохи інакше. Повним ходом розвивається так звана трудова міграція (робота вахтовим методом з відсутністю працівника на території будинку протягом 10-11 місяців). По суті, додому працівники приїжджають на курорт. Робоча зміна проходить в основному в містах мільйонниках, на будівництвах, заводах, добувної промисловості з можливістю подальшого переселення ближче до місця роботи. Відмінність даної політики міграції від європейської в тому, що вона служить залученням висококваліфікованих фахівців (як і в США) і відповідної робочої сили. Країни пострадянського простору в силу економічних і політичних умов не бачать необхідності у запрошенні низькокваліфікованих робітників та просто утриманців, тим більше що допомога по безробіттю в деяких регіонах ледь досягає 20 доларів в місяць.
  Демографічне старіння населення

  Міграційна політика Китаю

  КНР зіткнулася з потребою в розширенні території, що вилилося в оренду земель суміжних держав. Уряд заохочує міграцію населення в інші країни і укладення шлюбів з представниками інших держав, оскільки кількість жінок в самій республіці значно менше чоловічого населення. Зрозуміло, що така міграція не передбачає повернення в Піднебесну у віці 65 років. Китайці, обґрунтовуючись в далеких країнах, живуть відокремлено, за своїми законами, що дозволяє зробити висновок про небажання приймати культуру і традиції тих країн, в яких вони мешкають, а також про методичним експансії, наслідки якої можуть бути і гірше європейського міграційного кризи.

  Варіанти розвитку сучасної демографічної ситуації

  По суті, старіння населення країни на тлі стабільної народжуваності (з розрахунку 2 дитини на жінку) вказує на підвищення рівня життя, його комфортності, можна сказати, достатньої передбачуваності. Небезпечною можна вважати тенденцію, коли щорічно збільшується народжуваність, але населення при цьому зменшується з такою ж швидкістю. Варіантів формування демографічної ситуації існує маса, відрізняються вони тільки кількістю врахованих факторів при їх складанні. Проте, одне безперечно – населенню землі доведеться переглянути своє ставлення до віковому періоду людини в проміжку 64-100 років і навчитися приймати «дари зрілості» та досвід.