Львів
C
» » Для чого потрібні числівники в англійській мові та як їх правильно використовувати?

Для чого потрібні числівники в англійській мові та як їх правильно використовувати?

Числівники – одна з перших тем, яку проходять при вивченні іноземної мови. Причини зрозумілі: застосовувати ці знання можна відразу ж. Діти починають вважати іграшки та інші предмети, а дорослі обмінюються номерами телефонів, планують свій час і розплачуються за покупки. Важливим є дати, всілякі вимірювання, математичні дії. Безумовно, числівники в англійській мові є важливою частиною повсякденної мови.
Для чого потрібні числівники в англійській мові та як їх правильно використовувати?

Якими можуть бути числівники?

Приступаючи до цієї теми, варто, насамперед, запам'ятати кількісні числівники. В англійській мові, як і в російській, вони позначають певну кількість предметів і відповідають на питання "Скільки?" (How many?). Серед них є прості і складені числа. До перших відносяться числа від 1 до 20 і десятки. Складовими вважаються такі числа, як 2567172 і т. д.


Крім кількісних є також порядкові числівники, що дозволяють відповісти на питання "Який за рахунком, який?". Наприклад: He is not a winner, but he is the second (другий). Застосовуючи їх, слід вживати певний артикль або інше слово, яке вказує на приналежність (John's second wife/My first teacher). Для утворення порядкових числівників береться відповідне кількісне числівник і додається суфікс –th, хоча є кілька винятків. Так, такі порядкові числівники в англійській мові потрібно запам'ятати: the first (1-ий), the second (2-ий), the third (3-ій). Невеликі зміни в правописі характерні для the fifth (5-ий), the ninth (9-ий), the twelfth (12-ий).


Працюючи з десятками (203040) і перетворюючи їх в порядкові числівники, слід замінити кінцеву голосну –y на буквене сполучення –ie-, до якого додасться суфікс –th (the thirtieth, the eightieth).

Перший десяток

Числа від 1 до 9 є основними для запам'ятовування, з їх допомогою утворюються сотні, тисячі, а також складені числівники в англійській мові. Вони всі мають просту основу, але їх вимова і написання іноді викликає в учнів деякі труднощі. До цієї ж групи відносяться цифри 0 і 10. Число "десять" як міра вимірювання було відомо ще багато століть тому, коли у людей для рахунку були тільки пальці. Досі, навчаючи дітей рахунком, більшість батьків вдається до допомоги пальцевого методу. Число 0 може вимовлятися кількома способами. Перший, стандартний – zero. Його використовують для позначення температури, рахунки в більшості спортивних ігор, для зворотного відліку. Є й інші способи визначити це число. Наприклад, у тих ситуаціях, коли важливо кожну цифру назвати окремо, вживається слово oh[‘?u]. В британському варіанті англійської мови є слово nil[nil], вживане в спорті.

11-19 і десятки

Майже всі числівники, що входять у другий десяток, мають характерний суфікс –teen. Винятками є 11 і 12 (eleven, twelve). Етимологи вважають, що ці назви з'явилися ще в ті часи, коли люди могли вважати тільки з допомогою своїх пальців і стали використовувати вирази «залишився один» і «два залишилося», що збереглося в мові до наших днів.
Числівники 13 – 19 містять основу, взяту з відповідних чисел першого десятка, і суфікс –teen (наприклад, fourteen - 14). У трьох формах зустрічаються невеликі зміни в правописі: 13 – thirteen, 15 – п'ятнадцять років, 18 - вісімнадцять. При простому перерахуванні слід робити наголос на перший склад, але, якщо поруч стоїть іменник, ударним стилем стає другий. Це важливе правило слід дотримуватися з тією метою, щоб не плутати числівники, що закінчуються на –teen і –ty.
Для чого потрібні числівники в англійській мові та як їх правильно використовувати?
Десятки завжди закінчуються на суфікс –ty (twenty, eighty). Це прості числівники в англійській мові. Таблиця, представлена вище, дає уявлення про зміну основи і суфіксів, про винятки і неправильні форми слів.

Складені числа

Як і в будь-якій мові в складових числах використовуються десятки і одиниці, сотні і тисячі. Числа від 21 до 99 слід писати через дефіс (fifty-four, sixty-nine).
Для чого потрібні числівники в англійській мові та як їх правильно використовувати?
Після 100 десятки приєднуються з допомогою союзу and. Якщо десятків немає, але є одиниці, що діє аналогічне правило. Самі сотні позначають словом hundred, тисячі – тисяч, мільйон – мільйон, мільярд – billiard. При точній вказівці числа (two hundred, five million) слово стоїть в однині. Якщо мається на увазі невизначену кількість, до числительному додається закінчення –s (наприклад, thousands of dollars – тисячі доларів). Допоможуть запам'ятати і потренувати ці числівники в англійській мові вправи на додавання, віднімання, множення і ділення. Арифметичною символів відповідають наступні слова: plus (+), знак "мінус" ( - ), times або multiplied by (x), divided by (/), дорівнює (=). 47x16-52=700 (Forty-seven times sixteen minus fifty-two equals seven hundred)

Особливості вимови дат

Вивчаючи числівники в англійській мові, не можна обійти стороною написання дат. Усі року до 1999 року включно при вимові слід ділити на десятки, наприклад, 1988 буде звучати як nineteen eighty-eight. Дати нового тисячоліття можна називати по-різному. 2000 рік – це two thousand або twenty hundred. Наступні за ним роки, відповідно, two thousand and one або twenty oh-one (2001). Починаючи з 2010 знову вживаються десятки (twenty ten, twenty seventeen), хоча можна сказати й two thousand and ten.
Для чого потрібні числівники в англійській мові та як їх правильно використовувати?
Для написання дати використовуються як кількісні, так і порядкові числівники. При цьому в мові англійці вживають тільки порядкові, обов'язково з певним артиклем. Today is the twentieth of July, twenty sixteen. (Сьогодні 20 липня 2016 голи) Якщо потрібно уточнити, в який день відбулася (відбудеться) подія, необхідно поставити перед датою прийменник ON (My birthday is on 2 nd April). Перед роком ставиться прийменник IN (He was born in 2009). Знання числівників також стане в нагоді, щоб орієнтуватися в часі. It's 1710 (вимовляється як seventeen ten). Використання числівників у повсякденних ситуаціях вимагає відмінного знання цієї теми. Варто приділити деякий час тренуванні, щоб без праці розплачуватися за покупки, спілкуватися і обмінюватися інформацією на англійській мові.