» » Відмінювання дієслів в англійській мові: категорії та особливості

Відмінювання дієслів в англійській мові: категорії та особливості

Рубрика: Мови
У мові знаменитої Англії є складна тема в граматиці, яка пов'язана з темою дієслів і їх змінами і вживанням у різних часах. Всіх часів у мові 16 але 9 з них найбільш вживані і вивчаються. Дієслова у мові відрізняються представлемими значеннями: обумовлюючи стан або дію будь-яких людей або неживих об'єктів. Тому є різниця в особистих і неособистих формах. Так, особиста форма відзначається тим, що в ролі присудка в реченнях її можна відмінювати. Але слід підкреслити, що відмінювання дієслів в англійській мові знаходиться в прямій залежності від зміни форм і вживання деяких категорій.


Категорії та форми

Дієслово в мові позначає дію, зміна стану людини або об'єкта. Особисті форми в текстах займають роль присудка при тому умови, що є підмет, прописане займенником або іменником. Мають категорії особи, числа, часу, виду, стану, способу. Відмінювання дієслів в англійській мові багато в чому залежить від всіх слів у реченні.
Відмінювання дієслів в англійській мові: категорії та особливості
Категорія особи включає в себе три розряди. До першого належать особі I, we, до 2 особі – you, до 3 особі - he, it, she, they. В Present Tense (справж. час) форма множини другої особи практично витіснила вживання однини. Число: множинне і єдине. Найважчим розділом, який вміщує велику кількість матеріалу для вивчення, є час. Використовується позначення дійства — період говоріння.
Вид (Aspect) передає фактичну наявність дії або стану у визначеному періоді часу.


Застава (Voice) демонструє функцію підмета в ролі виконавця дії або, навпаки, предмета над яким відбувається дія.
Відмінювання дієслів в англійській мові: категорії та особливості
Нахилення (Mood) показує відношення за зразком дія — дійсність.

Дієслово to be

Відмінювання дієслів в англійській мові на початковому етапі починається з кореневого і найбільш уживаного дієслова в мові - to be. Переводиться цей дієслово як «бути, існує, є». Для правильного і мовного вживання дієслова в розмові і на листі, необхідно знати відмінювання дієслів в англійській мові. Таблиця відмінювання в різних часових формах представлена нижче.

часФорма в од. ч.Форма у мн. ч.ПрикладиPresent SimpleAm/isareI am a doctor. He is a doctor. We are doctors.Past SimplewaswereI was a doctor. He was a doctor. We were doctors.Future Simplewill bewill beI will be a doctor. He will be a doctor. We will be a doctor.

Таблиця показує, що вживання дієслова to be часто змінює форми при відмінюванні. Ця ази мови. Вивчення їх має проходити в самому початку навчання.

Дієслово to have

Відмінювання дієслів в англійській мові має відмінні характерні риси. Прикладом відмінностей з багатьма мовами можна назвати наявність дієслів з винятковими моделями вживання, які змінюються в залежності від числа і роду іменника. До найбільш уживаних дієслів відноситься to have. Перекладається як «мати». У Present Simple дієслово to have отримує відмінну форму тільки в од. числі третій особі. Цією формою є has.
Приклад: I have a book. They have a book. You have a book. Але: He has a book. She has a book. У Past Simple дієслово to have має одну форму had для 12 та 3 особи у множині і в однині: They had a book. You had book. She had a book.
Відмінювання дієслів в англійській мові: категорії та особливості

Правильні та неправильні дієслова

Дієслівні форми відрізняються ще по тому, яким способом утворюється форма минулого часу, більш відома як II-я форма, і ще форма причастя Past Simple, або III-я форма. Відмінювання неправильних дієслів в англійській мові відрізняється від відмінювання правильних. При зміні правильних дієслів особливо не виникає питань і проблем, утворюючи II або III-я форми. Потрібно тільки додати закінчення –ed до початкової формі. Труднощі виникають при читанні і утворення цих форм. Неправильні дієслова – це дієслова, II або III-я форма у яких утворюється більш важким шляхом. Їх потрібно запам'ятовувати для того, щоб правильно їх використовувати в мові і бути понятим. Існує таблиця відмінювання неправильних дієслів, де зібрані всі дієслова і їх форми. Проблема полягає в наступному: це дуже поширені дієслова, не знаючи представлених у таблиці форм, важко буде порозумітися з іноземцем.