Львів
C
» » Іноверець – це Пояснення застарілого поняття, приклади

Іноверець – це Пояснення застарілого поняття, приклади

Згідно з тлумачним словником С. В. Ожегова, це людина іншої віри, іншої релігії. Д. Н. Ушаков називає іновірцем людини, що належить до іншого віросповідання. Новий словник Т. Ф. Єфремової використовує наступне тлумачення: «Той, хто сповідує іншу - зазвичай порівняно з пануючою - віру, релігію».

Значення слова «іновірці»

Головною релігією російської держави протягом більше тисячі років є християнство, а точніше, його східний напрямок - православ'я. Православ'я (грец. ?????????) - правильне славлення. Відповідно, представники інших конфесій (об'єднань віруючих) для народів, що сповідують православ'я, іновірці. У процесі формування багатонаціональної держави закладалося веротерпимое ставлення до носіїв інших релігійних уявлень. Однак ставлення держави не завжди було таким же лояльним.

Представники нехристиянських навчань

Іновірці - це в першу чергу нехристи і бусурмани, тобто представники конфесій, не мають ніякого відношення до християнства. Численна єврейська громада завжди обмежувалася в правах. До правління Олексія Михайловича кожному єврею, який перейшов у православ'я, винагорода. Петро I відхиляв прохання про в'їзд євреїв в Росію. Його дружина, Катерина I, видала указ про виселення євреїв у порожні прикордонні райони. У XVIII-XIX століттях існували обмеження на навчання євреїв у вищих навчальних закладах. Неможливим було зайняти державний пост. Єврейське населення обкладалося додатковими податками, їм заборонялося торгувати і позичати гроші.

Іноверець – це Пояснення застарілого поняття, приклади
Становище мусульман (бусурманів) в Росії також не було сприятливим. Спочатку мусульманам заборонялося займати посади в галузі освіти, на державній службі. Християнські норми, що суперечать догмам ісламу, просто нав'язувалися. Змінила ситуацію Катерина II, узаконивши право мусульман на багатоженство. Поширений серед калмиків і бурять буддизм зізнавався терпимим. Катерина II контролювала буддистів через їх главу, затвердженого особисто імператрицею. У XIX столітті влади продовжили політику, обмеживши кількість буддистських монастирів.
Іноверець – це Пояснення застарілого поняття, приклади

Католики і протестанти у Росії

Петро I приваблював іноземців і не обмежував їхні права. Катерина II змінила політичний курс, видавши указ, велевший католикам переходити в православ'я. Її син, Павло, будучи учасником Мальтійського ордена, ставився до католиків доброзичливо. Ліберальні позиції займав і її онук, Олександр I. Повстання 1830-1831 рр., що виникло на території приєднаної Польщі, змінило ситуацію. Обмежувалося використання мови і католицьке освіта, закривалися монастирі.

Іван Грозний запрошував в Московію лікарів, художників і купців, які сповідують протестантизм. Олексій Михайлович допомагав представникам конфесії, віддаючи їм військові та адміністративні посади. Петро великий поклав початок укладання шлюбів між членами царської родини і знатними європейцями-лютеранами.
Іноверець – це Пояснення застарілого поняття, приклади
Єкатерина II продовжила традицію. Протестантам надавалися свобода віросповідання, звільнення від військової служби та податкові привілеї. Старообрядці, яких називали розкольниками (від слова «розкол»), злочинцями не вважалися, але утискались. Обмеження застосовувалися по відношенню до сектантів: хлыстам, молоканам, духоборів і т. д. Діяльність подібних релігійних утворень заборонялася кримінальним правом.
Іноверець – це Пояснення застарілого поняття, приклади
Іноверець - це інший, чужий, не завжди зрозумілий і володіє рівними правами з православними християнами.