Львів
C
» » Дрожки - це? Значення слова "дрожки"

Дрожки - це? Значення слова "дрожки"

Читання і розуміння творів російської класичної літератури часом ускладнюється тим, що в тексті вживаються слова, що вийшли з повсякденного вжитку і незнайомі звичайному читачеві. Одним з таких слів є назва застарілого транспортного засобу дрожки. Значення цього слова необхідно з'ясувати і запам'ятати, так як воно часто фігурує в найвідоміших творах письменників XIX століття – В. С. Тургенєва, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкіна та інших.
Дрожки - це? Значення слова "дрожки"
Слово «дрожки» активно вживається не тільки в класичній літературі, але і в творах сучасних письменників і письменників ХХ століття (Ст. Катаєва, Б. Васильєва та ін) для позначення відповідного предмета або створення особливого колориту і художнього ефекту.


Етимологія (походження) слова

Немає єдиної точки зору щодо походження застарілого на сьогоднішній день слова «дрожки». Воно, відповідно до етимологічного словника М. Фасмера, походить від слова «дрога» - брус, який з'єднує передню і задню частину візка. Однак можливі й інші варіанти: досі в українській мові є слово «дрожка» (вживається в однині і має значення «віз»), близьке за значенням і звуковим складом до російського слова «дрожки». Існує версія, що в українську мову слово прийшло з польської «доружка» - «віз», таким же чином слово могло прийти, і в російську мову.

Словник Д. Н. Ушакова

Згідно тлумачного словника Ушакова, «дрожки» - це легка віз (з перевезенням справлялася один кінь на чотирьох колесах. Слово не має форми однини, завжди вживається в множині (пор. із словом "сани"), є застарілим, тобто називає предмет побуту, що вийшов з ужитку.


Словник С. В. Ожегова

Тлумачний словник Ожегова дає дещо інше значення. Дрожки – це легка відкрита ресорна віз. Слово «ресорний» в цьому випадку вказує на те, що колеса екіпажу забезпечені ресорами, або пружинами, що забезпечують м'якість ходу.
Дрожки - це? Значення слова "дрожки"

Словник Т. Ф. Єфремової

Схоже значення міститься і в тлумачному словнику Єфремової. Згідно нього, дрожки – це легкий екіпаж на ресорах, розрахований на одного або двох пасажирів. Дослідник також вказує на те, що слово вживається тільки у формі множини.

Словник синонімів

Для більш точного визначення значення слова можна звернутися до словника синонімів. Близькими за значенням до "дрожки" є слова "калибер", "коляска", "екіпаж". Виходячи з значень, представлених в різних лінгвістичних словниках, робимо висновок, що дрожки – це особливий вид коляски або екіпажу (поряд з кибиткой, тарантасом), призначений для перевезення однієї-двох осіб і відрізняється плавністю ходу.