Львів
C
» » Мультиплікативний ефект: поняття, види

Мультиплікативний ефект: поняття, види

Всі ми ще зі школи знаємо, що 2 + 2 = 4. Але чи завжди це так? І тут ми стикаємося з таким поняттям, як мультиплікативний ефект. Це економічний термін, який показує, як змінюються ендогенні змінні в відповідь на зрушення в характеристиках. Концепція передбачає, що збільшення X на 1% призводить до зростання Y, наприклад, на 2 %.
Мультиплікативний ефект: поняття, види

Поняття

Мультиплікативний ефект – це концепція, яка найчастіше пов'язана з тим, як інвестування в економіку (наприклад, збільшення державних закупівель) призводить до набагато більшого, ніж можна було б припустити, зростання зайнятості та виробництва товарів і послуг. Розглянемо, як це працює:


 • Відбувається інвестування в національну економіку. Наприклад, держава вирішує збільшити обсяги закупівель.
 • Інвестування призводить до збільшення сукупного попиту на товари і послуги.
 • Це дозволяє фірмам більш повно завантажити виробничі потужності і найняти більше працівників.
 • Зайнятість серед працездатного населення в країні зростає, у людей з'являється більше грошей.
 • Сукупний попит на товари та послуги зростає.
 • Фірми можуть найняти ще більше працівників, завантаживши виробничі потужності.
  Мультиплікативний ефект: поняття, види

  Розрахунок

  Існує кілька видів мультиплікатора. Найбільш відомим є фіскальний. Також окремо виділяють мультиплікативний ефект в монетарній політиці і в кейнсіанських моделях. Про нього говорять тоді, коли збільшення одних показників призводить до значно більшого зростання інших. Розрахунок мультиплікативного ефекту завжди пов'язаний із знаходженням співвідношення цих зміни. Наприклад, держава збільшила закупівлі на 1 мільярд євро. Спочатку сукупний попит, як ми вже говорили, збільшиться також на цю суму. Проте в кінцевому результаті він зросте, скажімо, на 2 мільярди євро. У цьому випадку мультиплікатор дорівнюватиме 2.


  Введемо наступні позначення:
 • Y – зміна реального ВВП порівняно з минулим звітним періодом.
 • J – розмір додаткових фінансових вливань в економіку.
 • M – мультиплікатор.
 • Ми можемо або взяти обидва перших показника в грошовому вираженні, або у процентному. Таким чином, M = Y : J. Розглядаючи, які бувають мультиплікативні ефекти, ми вже згадували, що даний показник відрізняється у фіскальних, монетарних і кейнсіанських моделях. Різними є і формули, хоча сама суть залишається однаковою. Він дорівнює частці від ділення одиниці на маржинальний здатність до заощадження. Формула дозволяє зрозуміти, як збільшення грошової маси вплине на економіку.

  Приклад

  Розглянемо, як впливає на економіку зменшення податків:
 • Економіка розвивається, середньорічний темп зростання є позитивним, і тут держава вирішує ввести ПДВ на рівні 15 % (враховуючи, що раніше він був більше). Додаткових вливань в економіку не здійснюється.
 • Наявний дохід споживачів збільшується.
 • Люди отримують можливість купити більше товарів, у тому числі і дорогих.
 • Фірми збільшують виробництво у зв'язку із зростанням сукупного попиту, для чого вони наймають нових працівників.
 • Як результат маємо збільшення зайнятості, а значить, люди зможуть придбати ще більше товарів і послуг.
 • Мультиплікативний ефект: поняття, види

  Грошовий мультиплікативний ефект

  В монетарної макроекономіки вивчають вплив пропозиції грошей на загальну кон'юнктуру. Якщо збільшення грошової бази на 1 долар призводить до зростання пропозиції коштів на 10 то мультиплікатор дорівнює 10. Монетаристи вважають, що не можна вплинути на середньорічний темп зростання за рахунок державних закупівель, які повинні розширити сукупний попит. На їхню думку, збільшення доходу громадян приводить до того, що відсотки за кредитами стають більше. А це означає зменшення інвестування з боку підприємницького сектора, яке нівелює передбачуваний мультиплікативний ефект. Монетаристи наполягають на необхідності збільшення грошей в обігу. ФРС США робить це за рахунок зміни норми резервування для комерційних банків. Припустимо, вона становить 20 %. Це означає, що з кожних 100 доларів 20 повинні залишатися в резерві. Гроші, що залишилися, банк може дати у кредит іншого. Останній також може зайняти їх, попередньо поклавши 20 % від суми на свій резервний рахунок. Так відбувається кілька разів, що і запускає економіку, на думку монетаристів.
  Мультиплікативний ефект: поняття, види

  У фіскальній політиці

  Це найпоширеніший вид мультиплікатора. Його простіше всього зрозуміти. Він пов'язаний з діями держави, які спрямовані на збільшення сукупного попиту. Наприклад, уряд може вирішити знизити податки. Це, як ми вже говорили, призведе до зростання попиту на продукти, що дозволить фірмам більш повно завантажити виробничі потужності. Ще одним інструментом фіскальної політики є державні закупівлі.
  Мультиплікативний ефект: поняття, види

  В моделі Кейнса і Хансена-Самуельсона

  Валовий продукт – це показник ефективності економіки. Представники кейнсіанського напряму не погоджуються з монетаристами щодо неефективності збільшення сукупного попиту за рахунок інструментів фіскальної політики. Вони вважали, що під час рецесії існує значний простий капіталу в підприємницькому секторі. Тому збільшення процентних ставок не має такого негативного ефекту на економіку. У кейнсіанських моделях зазвичай дивляться, наскільки зсувається крива «Інвестиції - заощадження» під впливом зміни сукупного попиту. Модель Хансена - Самуельсона йде ще далі. Валовий продукт – це показник випуску товарів і послуг. Однак Хансен і Самуельсон розглядають вплив на нього не тільки інвестицій, але і економічних циклів. Вони також вводять поняття акселератора. Мультиплікатором вчені називають перевищення зростання випуску над збільшенням інвестицій. Акселератор ж характеризує збільшення вкладень, пов'язане з розширенням виробництва. Так і вдається передати циклічність економіки. Модель Хансена - Самуельсона є динамічною, що відображає розвиток національного господарства під впливом ринку і державної політики протягом певного часу.