Львів
C
» » Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання

Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання

Економічне зростання може бути проілюстрований збільшенням ринкової вартості товарів і послуг, вироблених у країні. Причому робиться поправка на інфляцію, щоб зняти питання знецінення грошей. Найчастіше економічний прогноз враховує зміна в реальному валовому внутрішньому продукті на душу населення.
Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання
Звичайно ж, у такого способу статистичної оцінки зростання є як переваги, так і недоліки. Наприклад, при вимірі економічного зростання з допомогою ВВП не враховуються коливання, які відбуваються всередині періоду розрахунку валового внутрішнього продукту.


Типологія

Якщо розвиток національного господарства відбулося за рахунок більш ефективного використання ресурсів, то його називають інтенсивним. Саме до такого зростання прагнуть країни. Якщо ж ВВП збільшився за рахунок більш широкого використання факторів виробництва, то його називають екстенсивним. Такий розвиток не може тривати довго, так як ресурси виснажуються досить швидко.

ВВП як детермінанта

Економічне зростання може бути проілюстрований збільшенням валового внутрішнього продукту. Воно може бути пов'язано як з екстенсивним, так і інтенсивним розвитком. Більш точним є показник на душу населення. ВВП вважається віддзеркаленням сукупної ринкової вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні протягом певного періоду часу. Він буває номінальним та реальним. Більш точно відображає дійсність другий.
Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання
Економічне зростання може бути проілюстрований зміною реального ВВП на душу населення, так як даний показник враховує інфляцію і рівень життя людей. Національні статистичні агентства більшості держав світу, а також деякі міжнародні організації здійснюють оцінку цього показника. Основним недоліком ВВП як детермінанти економічного зростання є той факт, що він відображає потоки, а не запаси. Також він не враховує забруднення навколишнього середовища внаслідок технічного прогресу, розподіл доходів всередині суспільства, «сірий» і «чорний» ринки, суб'єктивну задоволеність життям людей.


Фактори збільшення валового продукту

Зростання економіки може бути зумовлений піднесенням продуктивності праці, інтенсивності роботи людей, відсотка працездатного населення та зменшенням незайнятих. Збільшення валового продукту відображає сукупний вплив даних факторів на національне господарство. Продуктивність являє собою збільшення вартості вироблених товарів та послуг при інших рівних умовах. За оцінкою Роберта Солоу, технологічний прогрес є причиною 80 % зростання доходу на душу населення в США в довгостроковій перспективі.
Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання
Набагато менший вплив на нього робить інвестування. Що стосується інтенсивності праці, то вона вимірюється в кількості годин роботи. Інші чинники зростання ВВП пов'язані з демографічними змінами у структурі населення.

Параметри економічного зростання

Зростання економіки можна побачити збільшення наступних показників:
 • Реальний валовий внутрішній продукт на душу населення. Про цьому показнику ми вже поговорили докладно в минулому розділі, тому відразу переходимо до інших. Він дорівнює сумі споживання державних витрат, інвестування і чистого експорту, поділеної на кількість громадян країни.
 • Обсяг грошової маси різної ліквідності в економіці.
 • Індекс споживчих цін. Кожна країна сама визначає репрезентативний набір товарів і послуг, тому результати підрахунків не завжди є порівнянними. Проте він добре показує, який відсоток зростання обумовлений не поліпшенням економічної ситуації, а інфляцією.
 • Індекс виробничих цін. Він схожий з попереднім показником, але відображає витрати бізнесу.
  Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання
 • Індекс інфляційних очікувань. Даний показник відображає сподівання споживачів щодо завтрашнього дня. Потрібно зазначити, що очікувана інфляція набагато краще тієї, до якої ніхто не встиг приготуватися.
 • Зайнятість. У період рецесій вона знижується, тому даний показник виразно відображає стадію економічного циклу, яку проходить економіка.
 • Обсяги роздрібних продажів. Даний показник споріднена індексу інфляційних очікувань споживачів. Однак він краще відображає те, які сектори розвиваються гірше, а які краще.
 • Рівень будівництва. Швидке розширення житлового та промислового комплексів споруд свідчить про період розквіту в економіці.
 • Обсяг виробничих запасів на складах. Його збільшення характерно для періоду уповільнення економічного зростання і наближення рецесії.
 • Вартість акцій компаній-лідерів на ринку.
 • Регіональний аспект

  Оскільки економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо і вгору кривої виробничих можливостей, то важливо розуміти, чому так може відбуватися. І тут на допомогу приходить регіональна економіка. Вона вивчає те, як розміщення факторів впливає на обсяг випуску і ринків збуту.
  Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання
  Регіональна економіка – це та галузь, на основі якої формується політика розвитку адміністративно-територіальних одиниць країни і держави в цілому.

  Теорії та моделі

  Економічний прогноз майбутніх змін в обсягах та структурі національного доходу – це, мабуть, найважливіший аспект вивчення. Адже він дає реальний практичний результат, який може бути впроваджений для поліпшення поточної економічної ситуації. Кожна школа виробила свій власний підхід до вивчення росту. Серед них можна виділити наступні:
 • Класичні теорії зростання. Вони враховують тільки два фактори. Тому зростання в них обумовлений зміною у праці або капіталі. Технологічні інновації не враховуються. Не розглядається і економія від масштабу.
 • Модель Солоу-Свона була розроблена вченими в 50-ті роки. Модель розглядає меншу віддачу від використання праці і капіталу як факторів виробництва.
 • Теорія ендогенного зростання була розроблена Ромером і Лукасом у 80-ті роки. Вона враховує математичне пояснення вдосконалення технологій і концепцію людського капіталу.
 • Економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо. Параметри економічного зростання
 • Єдина теорія зростання. Її автором є Одед Галор. Вона пояснює емпіричні закономірності росту окремих економік, які не розглядає попередня теорія.
 • Концепція «великого поштовху». Ця теорія була особливо популярною в 40-е роки. Згідно їй, кожна країна потребує поштовху для того, щоб перейти від однієї стадії розвитку до іншої.
 • Інновації та інституції

  Практично всі сучасні теорії враховують ці два фактори. Більшість з них також ставлять в центр будь-якого розвитку людини. Як ми знаємо, економічне зростання може бути проілюстрований зрушенням вправо кривої сукупної пропозиції. Одним з чинників такої зміни є технічний прогрес, іншим – організація праці, тобто інституції.