Львів
C
» » Аналіз Твардовського "Я був вбитий під Ржевом": військова лірика

Аналіз Твардовського "Я був вбитий під Ржевом": військова лірика

Вірш «Я убитий під Ржевом» написано відомим поетом А. Т. Твардовським у 1945-46 році. Воно має під собою трагічну реальну основу. Аналіз вірша «Я убитий під Ржевом» Твардовського ми і проведемо зараз.

Ліричний герой вірша

Будь аналіз твору немислимий без визначення його ліричного героя. В даному випадку герой твору – солдат, полеглий воїн, убитий ворогом в безіменному болоті. Здається, що він нічого не залишив після себе. Про це говорять слова «ні петлички, ні лички». Однак це не так!
Аналіз Твардовського "Я був вбитий під Ржевом": військова лірика
Аналіз Твардовського «Я був вбитий під Ржевом» дозволяє зрозуміти, що життя ліричного героя віддана не дарма. Його смерть – своєрідний заповіт живим.


Твір написано від першої особи. У ньому мертвий герой веде бесіду з живими людьми. Сила переживання збільшується тут ефект незакінченості війни і разом з тим усвідомлення власної смерті і смерті величезного числа інших солдатів. Аналіз Твардовського «Я був вбитий під Ржевом» розкриває позірна простим вірш. Поєднання ліричного і епічного часу в одне нероздільне часом дають дуже потужний ефект.

Тема і образи твору

Вірш поєднує в собі риси відразу декількох жанрів. Тут проглядається історична пісня, розповідь, монолог, сповідь. Основна тема вірша – тема історичної пам'яті. Вона розкривається з нового боку – спадкоємності життя живих людей і подвигу мертвих героїв. Так як загиблий чоловік в творі розмовляє з живими, то можна говорити про розкриття теми перемоги життя над смертю.


Твардовський у своєму творі чітко і ясно відтворює атмосферу страшної війни. Наліт, розрив, гімнастерка – всі ці слова дозволяють ввести читача в той жахливий час. Допомагають і реальні географічні назви – Дон, Москва, Ржев, Берлін, Урал. Все це допомагає передати почуття фронтовиків, які втратили бойових товаришів, але не втрачають надії пройти війну до кінця, перемігши і розтоптавши фашистську армію.
Аналіз Твардовського "Я був вбитий під Ржевом": військова лірика
Аналіз Твардовського «Я був вбитий під Ржевом» включає в себе і виділення сімейних образів. Автор ввів у твір образ матері полеглого солдата і загальний образ Батьківщини-матері. Прокльовується і образ братства, спорідненості всіх людей і поколінь.

Аналіз вірша Твардовського «Я був вбитий під Ржевом»: мовні засоби

Високому вмісту твори відповідає урочиста, але при цьому природна інтонація. Автор спеціально використовує різні мовні засоби і стилі. Фрази, що відносяться до високого стилю, наприклад «пломінь серця згасло», «поправшие фортеця», тут поєднуються з фразами просторечними. Але це не впадає в очі, все природно і органічно. Автор написав свій твір двустопним анапестом, використовуючи жіночі закінчення рим. Частіше використовується перехресна рифмовка, в кількох строфах – кільцева. Велика кількість мовних засобів роблять вірш неймовірно зворушливим. Анафори, епітети, порівняння, метафори, бессоюзия і вигуки допомагають Твардовскому.

Повтори у вірші

Проводячи детальний аналіз Твардовського «Я був вбитий під Ржевом», не можна не помітити, що зустрічаються у вірші повтори. Автор повторює ключові слова, займенники у різних контекстах. Інколи він повторює цілі рядки. Часто використовує Твардовський і варіації слів, що позначають братство, вірність, життя і смерть. Це й допомагає побачити у вірші головне. Він ніби перетворює прозу життя в ліричну поезію. Цьому допомагає тут і синтаксис. Автором використано багато питальних пропозицій та звернень.
Аналіз Твардовського "Я був вбитий під Ржевом": військова лірика
Однорідні члени також доповнюють загальну картину. Цей твір стало завершальним у лінії військової лірики Твардовського. Відтепер він переходить до нової віршованій темі, також військової, але з іншим нахилом.